Перейти до основного вмісту

На кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи відбулися захисти переддипломних практик здобувачів ОП «Готельно-ресторанна справа» та ОП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. 

ТГРС ТГРС ТГРС ТГРС ТГРС


При підготовці магістрів з  ОП Готельно-ресторанна справа другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання під час переддипломної практики, студенти розкрили складові елементи формування технологій готельних послуг та продукції ресторанного господарства (особливості функціонування служби прийому і обслуговування, аналіз системи бронювання готельних закладів, аналіз номерного фонду готелів та хостелів, організацію роботи шведської лінії в ресторані, орієнтація сфери готельного-ресторанного бізнесу на світові тренди індустрії гостинності).

ТГРС ТГРС ТГРС ТГРС ТГРС ТГРС


Зазначимо, що тематика переддипломної практики корелює із темами дипломних робіт магістра.

Переддипломна практика магістрів з ОП Туризм спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок і умінь за спеціальністю «Туризм». Проходження практики в туристичних організаціях дозволило не лише завершити формування комплексного уявлення про роботу підприємств туристичної індустрії як цілісної системи, але сприяло застосуванню поглиблених практичних навичок на обраному підприємстві. Під час практики магістранти закріпили отримані теоретичні знання та вміння, вдосконалили практичні навички, набули безцінного досвіду ефективного управління і відчули себе справжніми фахівцями. Окрім того, здобувачі вищої освіти активно співпрацювали з потенційними роботодавцями, демонстрували свою готовність працювати в сфері туризму.

ТГРС ТГРС ТГРС ТГРС ТГРС ТГРС ТГРС


Як важлива складова навчального процесу, переддипломна практика допомогла студентам у написанні кваліфікаційних робіт магістра.

Студенти поділилися своїми враженнями, набутим досвідом та знаннями, які отримали  під час практики.

Зрештою, всі магістри ОП Готельно-ресторанна справа та ОП Туризм показали відповідний рівень фахової готовності.

ТГРС ТГРС ТГРС ТГРС ТГРС ТГРС ТГРСКафедра ТГРС