Перейти до основного вмісту

Викладачами кафедри аграрної інженерії ім. проф. Г.А. Хайліса ФАТЕ реалізується системний підхід у набутті студентами професійних навичок через наукові та прикладні дослідження. Так здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Агроінженерія» залучаються до польових досліджень твердості ґрунту. Ці дослідження здійснюються на замовлення ДПЕДГ «Еліта» у межах госпдоговірної тематики «Дослідження розподілу твердості ґрунту полів під вирощування ярих олійних культур».

Фате Фате


Студенти 2 курсу Олексій Баюн та Володимир Санелюк під керівництвом доцента кафедри Ігоря Цизя набули практичних навичок у використанні цифрового твердоміра «Лан-М PRO» та мобільного додатку від Farmis, а також провели вивірку отриманих експериментальних даних у програмі FIELD-M ArchiveViewer 2.4.

На наступному етапі до дослідження долучались здобувач вищої освіти другого «магістерського» рівня ОП «Агроінженерія» Віктор Хомич та здобувач ступеня вищої освіти «доктор філософії» ОП «Галузеве машинобудування» Валентин Голій. Під керівництвом гаранта освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» ступеня вищої освіти «доктор філософії» професора Володимира Дідуха вони провели обробку отриманих експериментальних даних із побудовою картограм твердості.

Фате

Отримані картограми були колективно проаналізовані та обговорені. У результаті, колективом виконавців розроблені рекомендації для ДПЕДГ «Еліта» стосовно меж ділянок на яких слід здійснювати глибоке розпушення ґрунту та визначені рекомендовані глибини. 

Фате


Особливе значення дані дослідження мали для здобувача ступеня вищої освіти «доктор філософії» Валентина Голія, адже отримані результати підтвердили актуальність теми його дисертаційного дослідження «Обґрунтування параметрів знаряддя для диференційованого за глибиною обробітку ґрунту». 

Такий підхід створює умови до формування наукового середовища, в якому обговорюються творчі ідеї, генеруються нові гіпотези, розвивається зацікавленість студентів молодших курсів до наукових та прикладних досліджень.

ФАТЕ