Перейти до основного вмісту

Проект № 43770

Мета проекту: підвищення рівня працевлаштування сільської молоді та студентства через інформування цільової аудиторії про можливості працевлаштування, надання адресної допомоги з працевлаштування та формування навичок пошуку роботи та організації власної само зайнятості.

За даними Міністерства праці та соціальної політики, на Волині один із найвищих в Україні рівень безробіття. На сьогодні близько 54,2 % незайнятого населення становить молодь віком від 18 до 35 років. Актуальним є питання як боротися із молодіжним безробіттям.

Експерти вважають, що зміни щодо працевлаштування потрібно приймати на чотирьох рівнях. По-перше, це рівень школяра – йому потрібно допомогти зробити правильний вибір щодо майбутньої професії. По-друге, рівень студента. За словами експертів Волині, студенти є пасивними, а у багатьох завищена або занижена самооцінка. По-третє, проблему працевлаштування варто вирішувати на рівні ВНЗ, адже теоретичні знання, які здобуті у вузах, не мають потрібного практичного аспекту. По-четверте, це місцеві адміністрації, адже молодим людям потрібно знати реальний стан ринку праці, більше популяризувати робітничі професії.

Вирішення питань працевлаштування сільської молоді передбачено заходами Територіальної програми зайнятості населення на 2010 –2011 роки. На державному рівні прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 р. № 842 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1290 від 02.12. 2009 р., що визначає основні положення Концепції та закріплює їх на державному рівні.

З метою організації працевлаштування та розвитку підприємницьких ініціатив молоді, в тому числі із сільської місцевості, у Волинській області, в м. Луцьку та Ківерцях, селищах міського типу Маневичі та Іваничі діють представництва обласного молодіжного центру праці.

На виконання Розпорядження КМ України «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» в Луцькому НТУ у вересні 2010 року було відкрито Центр ділового студента. Протягом вересня-листопада спільно з Луцьким міським центром зайнятості було проведено тривалий захід, що передбачав організацію тимчасового місця професійної орієнтації, де надавались консультації з профорієнтації, надавалось профдіагностичне обстеження студентів працівниками центру зайнятості.

Діяльність Центру ділового студента при Луцькому НТУ спрямована на наближення надання послуг з профорієнтації та працевлаштування до цільової аудиторії, а саме до випускників навчальних закладів (Луцького НТУ, Любешівського технічного коледжу та Ковельського промислово-економічного коледжу), як однієї з вразливих категорій, що потребують допомоги у пошуку першого місця роботи. Основною цільовою аудиторією проекту була сільська молодь, адже за офіційними даними 70 % студентства Луцького НТУ припадає на молодь, що приїхали навчатись з сільської місцевості та районних центрів Волинської області. За даними досліджень саме молодь з села є менш активною та успішною щодо пошуку роботи, переважно через наявність певних психологічних комплексів, непідготовленість до процесу пошуку місця працевлаштування, має низький рівень обізнаності щодо можливостей ринку праці, інституцій, до яких можна звернутись за допомогою щодо пошуку роботи.

Мету проекту «Підвищення рівня працевлаштування сільської молоді та студентства» досягнуто шляхом реалізації наступних етапів:

І етап – створення постійно діючого консультаційного пункту з питань профорієнтації та працевлаштування.

Заходи: організація робочого місця консультанта в корпусі «В» Луцького НТУ на першому поверсі поблизу приймальної комісії, а саме придбання технічного та програмного забезпечення, оргтехніки, канцприладдя, проведення Інтернет під’єднання.

Отриманий результат: організоване одне робоче місце консультанта з питань профорієнтації, проходження практики та працевлаштування.

Фінансування від МФВ: 7565 гривень.

ІІ етап – розробка інформаційної системи професійної орієнтації студентства, орієнтованої на специфіку технічного ВУЗу, що передбачає можливість проведення тестування як студентів-випускників Луцького НТУ, так і абітурієнтів.

Заходи: створення функціональної моделі роботи системи на основі існуючих технічних рішень; залучення до консультації професійних психологів для створення методики та формування системи оцінювальних психолого-професійних характеристик осіб, що проходять тестування. Написання коду програми та його впровадження. Розробку системи здійснювала група науковців кафедри Комп’ютерних технологій професійного навчання.

Отриманий результат: виконано напрацювання щодо програми з проведення профорієнтаційного тестування.

Фінансування від МФВ: 2000 гривень.

ІІІ етап – формування бази даних вакантних пропозицій та банку даних студентів-випускників, що шукають роботу.

Заходи: систематизація вже встановлених контактів з провідними підприємствами та установами м. Луцька та Волинської області, що приймають на практику випускників за технічними та економічними спеціальностями; налагодження нових контактів з кадровими службами підприємств, шляхом адресної розсилки інформації про потребу в кадрах на перспективу (2 – 5 років). Встановлення контактів з іншими інтернет-мережами для розширення бази за рахунок наявних вакансій в інших областях України та потребі в спеціальностях технічних напрямків. Надання консультаційних послуг Консультантом Центру ділового студента у заповнені резюме та формування банку даних не працевлаштованих випускників, або працевлаштованих не за фахом.

Отриманий результат: сформована база даних та постійне оновлення інформації щодо вакантних пропозицій та вакантних місць працевлаштування.

Фінансування від МФВ: 2865 гривень.

ІV етап – проведення «Ярмарку професій» для студентів та випускників технічних та економічних спеціальностей за участю представників місцевої влади та бізнесу.

Заходи: Організація заходу передбачала узгодження кандидатур запрошених представників центрів зайнятості, керівників відділів у справах сім’ї, молоді та спорту, представників великих підприємств, малого та середнього бізнесу з презентацією досвіду організації власної справи, представників молодіжних центрів праці та інших громадських організацій, що працюють над проблемами працевлаштування молоді як міст, так і сіл, представників місцевих ЗМІ.

Відбулось інформування про діяльність Центру ділового студента та про його місце розташування.

Виготовлено серію інформаційно-просвітницьких постерів з проблематики пошуку роботи: 1. «Успішна співбесіда», 2. «Зелений туризм», 3. «Як започаткувати власну справу: крок за кроком», 4. «Де шукати роботу», 5. «Як шукати роботу». Тираж кожного постера формату А5 становив 200 примірників.

Отриманий результат: інформовано орієнтовно 400 студентів-випускників про поточні можливості працевлаштування та актуальні галузі започаткування власної справи.

Фінансування від МФВ: 2250 гривень.

V етап – проведення 8 тренінгів для студентів-випускників.

Заходи: 4 одноденних тренінги проводились в м. Луцьку на базі Луцького НТУ; 2 – у м. Ковелі, в Ковельському промислово-економічному коледжі; 2 – у селищі Любешів, у Любешівському технічному коледжі.

Орієнтована кількість відвідувачів зустрічі сягала від 15 до 30 осіб. Набір у групи здійснювався на конкурсній основі, а учасники тренінгу обиралися серед бажаючих за двома критеріями (проживання у сільській місцевості чи районному центрі; соціальний рівень забезпечення родини). Перевага надавалась молоді з сіл та найбільш уразливих верств населення: малозабезпечених, багатодітних сімей.

Тривалість тренінгу – 6 годин. З них, 3 години були відведені на тему: «Пошук роботи та психологічна підготовка», а наступні 3 години на тему: «Як започаткувати власну справу, актуальні для села форми бізнесу, зелений туризм».

Частина тренінгу «Пошук роботи та психологічна підготовка» передбачала надання інформації про методи пошуку роботи, правила поведінки під час успішної співбесіди, майстер-клас з написання резюме, рольову гру «Інтерв’ю з роботодавцем».

Частина тренінгу «Як започаткувати власну справу, актуальні для села форми бізнесу, зелений туризм» ознайомила учасників з процедурою реєстрації суб’єктом підприємницької діяльності – підприємцем, взаємовідносини підприємця з різними регуляторними установами, огляд звітності підприємця, особливості форм бізнесу на селі та актуальні світові тенденції, «зелений» туризм.

Отриманий результат: взяло участь у тренінгу приблизно від 120 до 400 студентів-випускників навчальних закладів.

25 травня в м. Луцьку в Луцькому НТУ, 16 червня в смт. Любешів (в Любешівському центрі зайнятості) та 20 червня в м. Ковелі (в Ковельському промислово-економічному коледжі ЛНТУ) Волинської області представниками підрозділу «Сприяння працевлаштуванню випускників», який торік почав діяти на базі Луцького національного технічного університету за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» було проведено два тренінги на тему: «Пошук роботи та психологічна підготовка» та «Як започаткувати власну справу», «Актуальні для села форми бізнесу», «Зелений туризм».

Метою тренінгів було надання інформації про методи пошуку роботи, правила поведінки під час співбесіди, майстер-клас з написання резюме, рольова гра – «Інтерв’ю з роботодавцем». Учасники мали змогу ознайомитися з процедурою реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, підприємцями, дізнались про взаємовідносини підприємця з різними регуляторними установами, оглянули форми звітності, особливості форм бізнесу на селі, актуальні світові тенденції, «зелений туризм».

Тренінги відбувалися за участю тренерів: к.п.н., доцента кафедри інженерної психології, педагогіки та українознавства О.Г Сушика та к.е.н., доцента кафедри міжнародної економіки О.А Урбан.

Орієнтована кількість відвідувачів зустрічі сягала від 15 до 30 осіб. Набір у групи здійснювався на конкурсній основі, а учасники тренінгу обиралися серед бажаючих за двома критеріями (проживання у сільській місцевості чи районному центрі; соціальний рівень забезпечення родини). Перевага надавалась молоді з сіл та найбільш уразливих верств населення: малозабезпечених, багатодітних сімей.