Перейти до основного вмісту

Луцький національний технічний університет

Науково-дослідна лабораторія фізики твердого тіла

кафедри фізики та вищої математики

(43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, головний корпус Луцького НТУ)

Керівник лабораторії: к.ф.-м.н., доц. Луньов С.В., тел. 0977426869

 

Основні напрямки наукових досліджень та сфера надання послуг, які може забезпечити дана лабораторія

1.      Дослідження електричних та тензоелектричних властивостей напівпровідникових монокристалів (електропровідності, тензоопору при одновісному тискові), а також питомого опору діелектриків.

2.      Дослідження впливу неоднорідностей, створених домішками та радіаційними дефектами, та термообробки на електричні властивості напівпровідникових монокристалів.

3.      Дослідження гальваномагнітних властивостей напівпровідників (ефект Холла, тензо-холл-ефект).

Експериментальною базою для проведення таких досліджень є наявність установки для дослідження ефекту Холла, тензоопору та тензо-холл-ефекту (рис. 1) та установки для дослідження неоднорідностей в напівпровідниках (рис. 2). Вимірювання напруги та сили струму для досліджувальних зразків напівпровідників здійснюється з використанням цифрових вольтметрів B7-21A, а опору діелектриків – тераометра Е6-13А.

q

Рис. 1. Установка для дослідження ефекту Холла, тензоопору та тензо-холл-ефекту.

q

Рис. 2. Установка для дослідження неоднорідностей в напівпровідниках.

q

Рис. 3 Тераометр Е6-13А для вимірювання опору діелектриків