Перейти до основного вмісту

Луцький національний технічний університет

Науково-дослідна лабораторія фізики твердого тіла

кафедри фізики та вищої математики

(43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, головний корпус Луцького НТУ)

Керівник лабораторії: к.ф.-м.н., доц. Луньов С.В., тел. 0977426869

Основні напрямки наукових досліджень та сфера надання послуг, які може забезпечити дана лабораторія

  1. Дослідження електричних та тензоелектричних властивостей напівпровідникових монокристалів (електропровідності, тензоопору при одновісному тискові), а також питомого опору діелектриків. Вимірювання опору ізоляції, композитних матеріалів, різних пластмас, градуювання чутливих елементів для сенсорів одновісного тиску.
  2. Дослідження впливу неоднорідностей, створених домішками, радіаційними дефектами, та термообробки на електричні властивості напівпровідникових монокристалів. Вимірювання градієнтів питомого опору для напівпровідникових матеріалів та дослідження однорідності їх структури.
  3. Дослідження гальваномагнітних властивостей напівпровідників (ефект Холла, тензо-холл-ефект). Градуювання чутливих елементів для сенсорів одновісного тиску, магнітного поля та температури.

Експериментальною базою для проведення таких досліджень є наявність установки для дослідження ефекту Холла, тензоопору та тензо-холл-ефекту (рис. 1) та установки для дослідження неоднорідностей в напівпровідниках (рис. 2). Вимірювання напруги та сили струму для досліджувальних зразків напівпровідників здійснюється з використанням цифрових вольтметрів B7-21A, а опору діелектриків – тераометра Е6-13А.

q

Рис. 1. Установка для дослідження ефекту Холла, тензоопору та тензо-холл-ефекту.

q

Рис. 2. Установка для дослідження неоднорідностей в напівпровідниках.