Перейти до основного вмісту

Луцький національний технічний університет

Науково-дослідна лабораторія ІЧ-спектроскопії

 (43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, головний корпус Луцького НТУ)

Завідувач лабораторії: к.ф.-м.н., доц. Луньов С.В., тел. 0977426869

 

Дана лабораторія створена на базі кафедр фізики та вищої математики і матеріалознавства. У лабораторії основні дослідження проводяться на ІЧ-Фур’є спектрофотометрі IRAffinity-1S фірми Shimadzu (рис. 1). Це компактний високочутливий прилад для вирішення широкого кола дослідницьких і прикладних задач. Висока чутливість забезпечується за рахунок керамічного джерела випромінювання високої яскравості і термостабілізованого детектора DLATGS. ІЧ-Фур’є спектрофотометр обладнаний гелій-неоновим лазером, функцією автоюстирування та вбудованим електрохімічним осушувачем інтерферометра. Спектральний діапазон вимірювань становить 1,3-28 мкм, співвідношення сигнал/шум становить >30000:1, розширення – 0,25 см-1, 0,5 см-1 , 1 см-1, 2 см-1 , 4 см-1 , 8 см-1, 16 см-1 . Комплект має програмне забезпечення LabSolution, яке включає вбудовану базу даних, що містить близько 12000 спектрів особливо чистих органічних та неорганічних речовин, а також полімерів, які часто ідентифікуються як небажані домішки.

q

Рис 1. Вимірювальний комплекс для проведення оптичних вимірювань в інфрачервоній області спектра, що включає ІЧ-Фур’є-спектрометр IRAffinity-1S та комп’ютер з базою еталонних спектрів.

 

Дослідження, які можна проводити з використанням даного спектрофотометра

 

  1. Дослідження оптичних властивостей матеріалів: спектрів відбивання та поглинання аморфних речовин, композитів, напівпровідників та напівпровідникових наноструктур.

  2. Кількісний та якісний аналіз мікро- та нанорозмірних неорганічних та органічних молекул за спектрами поглинання, пропускання та відбивання, що дозволяє досліджувати атомно-молекулярну структуру рідин, газів та твердих тіл.

  3. Ідентифікація та аналіз домішок в речовині за допомогою бібліотек та унікального алгоритму обробки даних фірми Shimadzu.

  4. Контроль якості фармацевтичних препаратів на основі порівняння інтенсивностей характеристичних ділянок спектра.

  5. Дослідження кінетики швидких реакцій, які протікають кілька секунд.

 

Області використання та можливі платні послуги, які можуть надаватись при експлуатації спектрофотометра IRAffinity-1S 

 

1. Наукові дослідження (дослідження атомної структури, хімічного складу, фізичних властивостей  напівпровідників, композитних матеріалів, наноструктур).

2. Фармацевтична, легка та  харчова промисловість (вивчення властивостей вихідної сировини, фармацевтичної промисловості, біотехнології, отримання чистих хімреактивів).

3. Археологія (дослідження археологічних джерел, зокрема хімічного складу  кераміки, статуй та інших предметів матеріальної культури).

4. Сільське господарство (визначення вмісту шкідливих речовин у сільськогосподарських культурах на основі порівняння інтенсивностей характеристичних ділянок спектра)

5. Судово-медична експертиза. (дослідженням речових доказів біологічного походження).