Перейти до основного вмісту

Луцький національний технічний університет

Науково-дослідна лабораторія ІЧ-спектроскопії

 (43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, головний корпус Луцького НТУ)

Завідувач лабораторії: д.ф.-м.н., проф. Луньов С.В., тел. 0977426869

 

     Дана лабораторія створена на базі кафедр фізики та вищої математики і матеріалознавства. У лабораторії основні дослідження проводяться на ІЧ-Фур’є спектрофотометрі IRAffinity-1S фірми Shimadzu (рис. 1). Це компактний високочутливий прилад для вирішення широкого кола дослідницьких і прикладних задач. Висока чутливість забезпечується за рахунок керамічного джерела випромінювання високої яскравості і термостабілізованого детектора DLATGS. ІЧ-Фур’є спектрофотометр обладнаний гелій-неоновим лазером, функцією автоюстирування та вбудованим електрохімічним осушувачем інтерферометра. Спектральний діапазон вимірювань становить 1,3-28 мкм, співвідношення сигнал/шум становить >30000:1, розширення – 0,25 см-1, 0,5 см-1 , 1 см-1, 2 см-1 , 4 см-1 , 8 см-1, 16 см-1. Комплект має програмне забезпечення LabSolution, яке включає вбудовану базу даних, що містить близько 12000 спектрів особливо чистих органічних та неорганічних речовин, а також полімерів, які часто ідентифікуються як небажані домішки.

Рис 1. Вимірювальний комплекс для проведення оптичних вимірювань в інфрачервоній області спектра, що включає ІЧ-Фур’є-спектрометр IRAffinity-1S та комп’ютер з базою еталонних спектрів.

Наукові дослідження, які можна проводити з використанням даного спектрофотометра

  1. Дослідження оптичних властивостей матеріалів в твердому та порошкоподібному станах: спектрів пропускання та поглинання аморфних речовин, композитів, напівпровідників та напівпровідникових наноструктур.
  2. Кількісний та якісний аналіз мікро- та нанорозмірних неорганічних та органічних молекул за спектрами поглинання та пропускання, що дозволяє досліджувати атомно-молекулярну структуру речовин.
  3. Ідентифікація та аналіз домішок в речовині за допомогою бібліотек та унікального алгоритму обробки даних фірми Shimadzu.
  4. Дослідження кінетики швидких реакцій, які протікають кілька секунд.

Області використання та можливі платні послуги, які можуть надаватись

при експлуатації спектрофотометра IRAffinity-1S

1. Наукові дослідження. Дослідження атомної структури, хімічного складу, оптичних властивостей  напівпровідників, композитних матеріалів, пластмас, наноструктур.

2. Фармацевтична промисловість та медицина. Дослідження складу та якості лікувальних препаратів, ліків, медикаментів.

3. Легка промисловість. Дослідження якісного складу волокнистих матеріалів.

4. Харчова промисловість. Дослідження якості готової продукції та інгредієнтів (визначення вмісту жирів, білків, води та солей, наприклад, в таких харчових продуктах як сосиски, ковбаса, тверді сири, чіпси та інше).

5. Археологія. Дослідження археологічних джерел, зокрема хімічного складу  кераміки, статуй та інших предметів матеріальної культури.

6. Сільське господарство. Визначення вмісту шкідливих речовин у сільськогосподарських культурах.

7. Судово-медична експертиза. Дослідженням речових доказів біологічного походження.