Перейти до основного вмісту

1. Академія готельного бізнесу та громадського харчування в Познані/Academy of Hotel Management and Catering Industry 

2. Лодзький технічний університет/Lodz University of Technology  Договір

3. Люблінський технічний університет/Lublin University of Technology Угода

4. Вроцлавський економічний університет/Wroclaw University of Economics and Business Договір

5. Краківський технічний університет ім. Тедеуша Костюшки/Cracow University of Technology named afterTadeusza Kosciuszki Договір

6. Державна академія прикладних наук в Перемишлі/ State Academy of Applied Sciences in Przemyśl

7. Білостоцька політехніка/Bialystok University of Technology  Договір Договір2022

8. Інститут обробки металів тиском, м.Познань/Research Network Łukasiewicz

9. Вища школа мита та логістики у Варшаві/ University of Customs and Logistics in Warsaw Договір2010 Договір 2011

10. Гданська академія мистецтв/Academy of Fine Arts in Gdansk

11. Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації, Хелм/The University of International Relations and Social Communication in Chelm Договір

12. Комітет комунального господарства Державної господарської палати в Варшаві/ Komitet Gospodarki Miejskiej, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa Договір

13. Вища державна школа ім. Папи Яна Павла ІІ, м.Бяла Подляска/ John Paul II University of Applied Sciences in Biala Podlaska Договір

14. Вища господарська школа у м. Перемишлі/ University of Economics in Przemyśl Договір

15. Вища школа економіки та інновацій, м. Люблін/WSEI University in Lublin Договір

16. Нижньосілезька вища школа, м.Вроцлав/University of Lower Silesia in Wroslaw Договір

17. Готель "Громада" в Перемишлі/ Hotel "Gromada'' in Przemysl

18. Вища банківська школа м.Торунь/ WSB Merito University in Torun Договір

19. Мовна школа «The Best» м. Лежайськ/Language school «The Best» Договір

20. Свентокшиська політехніка, Кельце/Kielce University of Technology Договір

21. Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла ІІ/John Paul II Catholic University of Lublin Меморандум Протокол намірів Договір2021

22. Вища технічна школа в Катовіцах/University of Technology, Katowice Договір

23. Жешівська політехніка ім. Ігнацего Лукашевича/Rzeszow University of Technology Договір

24. Товариство розвитку логістики та експорту «Креси», м. Хелм/ "Kresy" Logistics and Export Development Company in Khelm Договір

25. Державна вища технічно-економічна школа  ім. Броніслава Маркевича, м. Ярослав/The State Higher School of Technology and Economics in Jarosław Договір

26. Університет економіки в Бидгощі/The University of Economy in Bydgoszcz  Угода

27. Вища школа підприємництва та адміністрації в Любліні/The University College of Enterprise and Administration Угода 

28. Університет фінансів та управління у Варшаві/The University of Finance and Management Договір

29. Варшавська політехніка, факультет управління та соціальних наук /Warsaw University of Technology, Faculty of Administration and Social Sciences Договір

30. Кластер "Європа на Сході"/ Cluster "Europe in the East" Угода

31. Морська академія в Щецені/ Maritime University of Szczecin Угода

32. Університет суспільно-природничих наук ім. Вінцента Поля в Любліні/ Vincent Paul University of Social and Natural Sciences in Lublin Договір

33. Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові /Jan Dlugosz University in Czestochowa Угода/ Подвійний диплом/Подвійний диплом

34. Познанська політехніка/ Poznan University of Technology Меморандум

35. Дослідницька мережа "Лукашевіч-Інститут Електротехніки"/Lukashevich-Institute of Electrical Engineering Research Network Угода

36. ТзОВ "Rutkowski-RutkowskiBartosz" - prokurent і Спа готель "Св. Джордж" (м. Чіхочінек)/ Rutkowski LTD - RutkowskiBartosz - prokurent SPA-Hotel ''St. George'' Договір

37. Академія технічних та гуманітарних наук м. Бєльсько-Бяла/ Academy of Technology and Humanities in Bielsko-Biala Угода

38. Інститут міжнародного академічного та наукового співробітництва/ Institute of International Academic and Scientific Cooperation Угода

39. Гуманітарно-економічна академія м. Лодзь/University of Humanities and Economics in Lodz Меморандум 

40. Гданська Політехніка/Gdansk University of Technology Меморандум

41. Університет технологій і торгівлі  ім. Хелени Ходковської /Helena Chodkowska University of Technology and Economics Договір 

42. Університет Марії Кюрі-Склодовської/Maria Curie-Skłodowska University Договір 

43. Природничий університет/ University of Life Sciences in Договір

44. Фонд освітньої діяльності/Foundation for Educational Activities "KREADUKACJA" Договір

45. Зеленогурський університет/University of Zielona Góra Договір

46. Конференція ректорів польських технічних університетів/Conference of Rectors of Polish Technical Universities Договір 

47. Фундація "Інститут сталого розвитку"/ Institute for Sustainable Development Foundation Договір

48. Статистичне управління у Жешуві/ Statistic Office in Rzeszow Договір

49. Фундація культури духовної пограниччя/ Сulture of the Spiritual Frontier Foundation Договір

50. Торгово-промислова палата у Хелмі/ Chełm Chamber of Commerce, Ltd Договір

51. Університет управління персоналом/ University of Management Personnel Договір

52. Академія Замойська/ Academy of Zamość Договір

53. Міжнародний університет логістики і транспорту у Вроцлаві/ Іnternational Universityv of Logistics and Transport in Wroclaw Договір

54. Фундація "Честь допомагати дітям"/ Honor Foundation for Helping Children Договір

55. Інноваційний центр Сільськогосподарського університету у Кракові Договір

56. Сільськогосподарське підприємство АР Здуново Договір