Перейти до основного вмісту

Завідувач Редько Ростислав Григорович
кандидат технічних наук, доцент
Е-mail: kpm@lntu.edu.ua
Сайт:  pm-lntu.lutsk.ua

 Кафедра «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» є однією з перших кафедр, які були утворені при заснуванні вищого технічного закладу в місті Луцьку. Як самостійна структурна одиниця кафедра функціонує з вересня 1978 р. Першим завідувачем кафедри став Павлов Олег Володимирович.

 У вересні 1989 року кафедра «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» була розділена і, відповідно, були створені дві кафедри – кафедра металорізальних верстатів та обладнання гнучких виробничих систем (МРВ та ОГВС) і кафедра технології машинобудування, яку і очолив у першій каденції Рудь Віктор Дмитрович.

З 1994 року кафедра «Технологія машинобудування» перейменована на кафедру «Технологія та автоматизація виробництва» (ТАВ), яка здійснювала підготовку спеціалістів за напрямками: «Технологія машинобудування», «Автоматизація технологічних процесів в машинобудуванні», «Машини і технологія машинобудування». Вперше у вузі, на базі кафедри ТАВ, запроваджено НВО «Індустрія» (зі скороченим терміном навчання для тих, хто закінчив технікум).

 У 1998 році відбувається поділ кафедри ТАВ на три кафедри – «Сучасні технології в машинобудуванні», «Автоматизованого управління виробничими процесами» і «Машини і технологія машинобудування».  Завідувачем кафедри «Сучасні технології в машинобудуванні» (СТМ) став Тулашвілі Юрій Йосипович.

Фахову підготовку майбутніх фахівців забезпечує кафедра пакування і автоматизації виробничих процесів, яка була створена згідно наказу №9 від 18.01.2000р. по ЛДТУ з метою покращення професійної підготовки спеціалістів в рамках виконання Державної програми «Упаковка», виконання завдань з організації навчально-методичної роботи та виховного процесу на технологічному факультеті, згідно наказу №168 від 28.10.1998 р. «Про реорганізацію структурних підрозділів ЛДТУ» Цю кафедру очолив д.т.н., професор Пальчевський Богдан Олексійович. 

У 2005 році дві найбільш близькі та спільні по духу кафедри – кафедра верстатів та кафедра сучасних технологій у машинобудуванні об’єднались і на базі двох спеціальностей, «Металорізальні верстати та системи» і «Технологія машинобудування», утворилась нова кафедра – комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування (КПВ та ТМ), назву якій дав новий вже завідувач – Редько Ростислав Григорович.

У 2010 році, після реорганізації інститутів ЛНТУ, кафедру КПВ та ТМ знову очолив професор Рудь Віктор Дмитрович та успішно керував до березня 2017 року.

Кафедра «Прикладної механіки» була утворена у 1 березня 2017р. згідно наказу ректора Луцького національного технічного університету  № 719-04-33   від  29.11.2016 р. внаслідок об’єднання випускаючих  кафедр «Пакування та автоматизації виробничих процесів» та «Комп`ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування». Завідувачем кафедри прикладної механіки став фахівець в даній галузі к.т.н., доцент Сомов Дмитро Олександрович.

З 01 січня 2021 року згідно наказу №514-05-35 від 15 грудня 2020 року «Про зміни до структури Луцького НТУ» кафедра отримала оновлену назву: «Прикладної механіки та мехатроніки». Згідно наказу 187-07-35 від 29 грудня 2020 року з 8 січня 2021 року виконувачем обов’язків завідувача даної кафедри став к.т.н., доцент Валецький Богдан Петрович.

З 01 квітня 2021 року завідуючим кафедри став к.т.н., доцент Редько Ростислав Григорович.