Перейти до основного вмісту
Інформаційно-обчислювальний відділ

 

Пошта vkt@lntu.edu.ua

Інформаційно-обчислювальний центр є інформаційно-технічним структурним підрозділом Луцького НТУ, що безпосередньо підпорядковується ректору.

Основними завданнями ІОЦ є:

- Створення, експлуатація, підтримка і обслуговування сучасної інформаційно-технічної інфраструктури, необхідної для функціонування університету.

- Впровадження нових перспективних інформаційних і освітніх технологій, направлених на автоматизацію діяльності, управління всіх підрозділів університету, підтримки й удосконалення діяльності, пов'язаної із застосуванням комп'ютерної техніки.

- Надання консультативної допомоги структурним підрозділам університету з питань формування інформаційних ресурсів, впровадження інформаційних технологій і застосування технічних засобів обробки і зберігання інформації.

- Забезпечення виконання плану інформатизації університету, інформаційних потреб та інформаційної підтримки навчальної, науково-технічної, господарської та соціальної діяльності університету.

Керівництво роботою інформаційно-обчислювального центру здійснює начальник центру.

Адреса: 43018, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75

тел. +380 (0332) 26-29-94

e-mail: vkt@lntu.edu.ua