Перейти до основного вмісту

Про проект
Громадські організації «Раді німців України» та «Товариство німців Волині» реалізовують унікальний проєкт «Віртуальний музей волинських німців», який підтримав Український культурний фонд. «Віртуальний музей німців Волині» – це проект з оцифрування пам’яток матеріальної та духовної культурної спадщини німців Волині, що розповідають широкому загалу про етнічну історію на території Волині. Його основна мета – привернути увагу до матеріально-культурної спадщини та історії національних меншин через діджиталізацію. Проект є спробою стисло показати історію, культуру та внесок німецької національної меншини регіону історичної Волині у розвиток України.

Науковий керівник - кандидат історичних наук, доц. кафедри соціогуманітарних технологій ЛНТУ Костюк Михайло Петрович

Німці Волині Німці Волині є однією з етнорегіональних груп українських німців, яка відрізнялась від інших власною етногруповою свідомістю та регіональною самоідентифікацію. Вона сформувалась на рубежі ХІХ–ХХ ст. в результаті активної і масової колонізації, що відбувалась на території історичної Волині впродовж ХІХ ст.

Волинські німці залишили цікаву та своєрідну історію і зробили вагомий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток Волині. Після Другої світової війни радянська влада кардинально змінила ставлення до німців, намагаючись стерти з пам’яті історію їхнього перебування та знівелювати їх внесок у соціально-економічний і культурний розвиток України. Саме в цей період було втрачено значну частину об’єктів матеріальної та духовної культури німців Волині.

З проголошенням незалежності України у 1991 р. почалися інтенсивні дослідження історії німецької національної меншини на Волині. Інтерес до історії і батьківщини своїх предків стали проявляти й нащадки волинських німців, які поодинці, сім’ями й організованими групами стали відвідувати місцевості, де колись були німецькі колонії. Ті ж, хто з різних причин приїхати на Волинь не може, намагаються віднайти хоча б якусь достовірну інформацію про волинських німців. Саме з метою задоволення такого інтересу й було реалізовано проект «Віртуальний музей німців Волині».

Сайт проекту

Інформація про проект у форматі PDF