Перейти до основного вмісту
1

Юридичний відділ

Організовує роботу щодо дотримання правових і організаційних основ діяльності університету, забезпечує правильне та своєчасне виконання актів законодавства України та інших нормативно-правових актів. Бере участь у підготовці наказів щодо особового складу працівників та здобувачів вищої освіти університету. Представляє інтереси університету у судах та інших органах під час вирішення правових питань та спорів. Забезпечує правильне застосування законодавства, запобігає порушенню прав і законних інтересів працівників. Консультує з правових питань керівників структурних підрозділів, окремих співробітників та здобувачів вищої освіти щодо виробничої, економічної та соціальної діяльності університету. Бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших розпорядчих документів університету, що регулюють відносини структурних підрозділів.