Skip to main content

Додаток 1. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО в 2023 році на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції

Додаток 2.1. Перелік спеціальностей та освітніх програм для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі НРК5

Додаток 2.2. Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6  та НРК7

Додаток 2.3. Перелік освітніх програм Луцького національного технічного університету, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

Додаток 2.4. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2020-2021 років для вступу  на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Правил прийому відповідних років) на денну та заочну форми навчання для отримання ступеня бакалавра в 2023 році

Додаток 3. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4. Перелік та структура широких конкурсів

Додаток 5. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування до шкали 100–200

Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 7. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту

Додаток 8. Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування

Додаток 9. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2023 році

Додаток 10. Правила прийому до аспірантури Луцького національного технічного університету на 2023-2024 навчальний рік

Додаток 11. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Луцькому національному технічному університеті осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та  міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених  пунктів на лінії зіткнення

Додаток 12. Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста(НРК7) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

Додаток 13. Порядок створення  комісії з акредитації представників засобів масової інформації Луцького національного технічного університету у 2023 році

Додаток 14. Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників до Луцького національного технічного університету у 2023 році

Додаток 15. Порядок та форми проведення творчих конкурсів зі спеціальностей для вступників для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2023 році

 

 

Правила прийому 2023

Додатки

Додаток 1. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО в 2023 році на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції

Додаток 2.1. Перелік спеціальностей та освітніх програм для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі НРК5

Додаток 2.2. Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НКР-6  та НКР-7

Додаток 2.3. Перелік освітніх програм Луцького національного технічного університету, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

Додаток 2.4. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2020-2021 років для вступу  на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Правил прийому відповідних років) на денну та заочну форми навчання для отримання ступеня бакалавра в 2023 році

Додаток 3. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4. Перелік та структура широких конкурсів

Додаток 5. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100–200

Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 7. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту

Додаток 8. Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування

Додаток 9. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2023 році

Додаток 10. Правила прийому до аспірантури Луцького національного технічного університету на 2023-2024 навчальний рік

Додаток 11. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Луцькому національному технічному університеті осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та  міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених  пунктів на лінії зіткнення

Додаток 12. Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста(НРК7) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

Додаток 13. Порядок створення  комісії з акредитації представників засобів масової інформації Луцького національного технічного університету у 2023 році

Додаток 14. Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників до Луцького національного технічного університету у 2023 році

Додаток 15. Порядок та форми проведення творчих конкурсів зі спеціальностей для вступників для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2023 році