Skip to main content

ПРОГРАМИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ на ОП 191 Архітектура та містобудування

ПРОГРАМИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ на ОП 017 Фізична культура і спорт

 

ПРОГРАМИ співбесід для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО
ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДЛЯ ОСІБ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ УМОВАМИ ВСТУПУ

014.09 Середня освіта (Інформатика)
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
017 Фізична культура і спорт
022 Дизайн
035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)
051 Економіка
053 Психологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
072 Фінанси, банківська справа та страхування. «Фінансовий менеджмент»
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Економіка підприємства
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і торговельне підприємництво
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Митна справа та торгівля
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Логістика
081 Право
101 Екологія
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
132 Матеріалознавство. Індустріальний інжиніринг та менеджмент
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
181 Харчові технології
182 Технології легкої промисловості
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
201 Агрономія
205 Лісове господарство
208 Агроінженерія
232 Соціальне забезпечення
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
263 Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (На автомобільному транспорті)
292 Міжнародні економічні відносини

Іноземна мова магістр(на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста)
011 Освітні, педагогічні науки
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
017 Фізична культура і спорт
022 Дизайн
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля. «Підприємництво та бізнес-адміністрування»
076 Підприємництво та торгівля. «Товарознавство та експертиза в митній справі»
076 Підприємництво та торгівля. «Логістика»
101 Екологія
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу)
133 Галузеве машинобудування (Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування)
133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)
133 Галузеве машинобудування (Інжиніринг переробних і харчових виробництв)
141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
181 Харчові технології
182 Технології легкої промисловості
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
205 Лісове господарство
208 Агроінженерія
232 Соціальне забезпечення
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
263 Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини