Перейти до основного вмісту

131 Прикладна механіка / APPLIED MECHANICS

(магістр)

 

ОПП 131 Прикладна механіка – одна з провідних у машинобудівній галузі. Перспективи розвитку машинобудування пов’язані з впровадженням у виробництво інформаційних технологій і комп’ютерних систем. Отримання випускником спеціальності передбачає освоєння технологій механічної обробки, зварювання, машин і застосування отриманих знань у виробництві на основі використання інформаційної техніки і комп’ютерних систем автоматизованого проектування CAD/CAE/CAM з програмним забезпеченням Solidworks, Autodesk, PTC тощо.

Мета програми: підготовка фахівців, здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах діяльності машинобудівних підприємств та вирішення практичних завдань забезпечення якості продукції машинобудування.

Сфера професійної діяльності випускника: в галузі виробничо- технологічної, організаційно-управлінської, дослідної, конструкторської, технологічної та проектної діяльності на машинобудівних підприємствах.

Працевлаштування: інженер науково-дослідних інститутів, викладач у навчальних закладах; інженер-програміст верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ); інженер-програміст роботизованих виробничих систем; фахівець у сфері CAD/CAM/CAE технологій; фахівець в сфері проектування та програмування мехатронних систем; інженер з якості, стандартизації та контролю; інженер-конструктор; інженер-технолог. Телефони: 

  • декан факультету Мурований Ігор Сергійович  050-678-82-81
  • відповідальний секретар приймальної комісії Бандура Ірина Олександрівна  096-543-89-89
  • відповідальна за профорієнтацію на кафедрі Гулієва Наталія Михайлівна  050-105-49-28