Перейти до основного вмісту

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері автомобільного транспорту , що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Орієнтація освітньої програми
Освітньо-наукова програма має академічну орієнтацію, яка спрямована на підготовку фахівців здатних здійснювати викладацьку, наукову, дослідницьку діяльність в галузі автомобільного транспорту в навчальних, наукових та навчально-наукових закладах або у приватній сфері
Придатність до працевлаштування
Фахівець, підготовлений до роботи у сферах:
-    вища освіта
-    діяльність головних управлінь (хед-офісів); 
-    консультування з питань керування;
-    технічні випробування та дослідження;
-    наукові дослідження та розробки

Консультації щодо вступу:
Декан факультету: Мурований Ігор Сергійович, тел.: +38 050 678 82 81 (Viber, Telegram); +38 097 649-81-84; e-mail: tmi@lntu.edu.ua
Відповідальний секретар приймальної комісії Бандура Ірина Олександрівна  +38 096 543 89 89
Завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій Онищук Василь Петрович, тел.: +38 095 390 54 39 (Viber, Telegram)

Приймальна комісія: 43018, Україна, м. Луцьк, вул. Львівська 75, корпус Б, каб. 34, тел.: +38(0332) 746111

Корисні посилання:
https://www.lntu.edu.ua/
https://www.lntu.edu.ua/uk/struktura/cafedries/kafedra-avtomobiliv-i-tr…
https://www.facebook.com/kafedraATT.LutskNTU/