Перейти до основного вмісту
транспортні технології

Фахівець з транспортних технологій - це затребувана професія на ринку праці, оскільки високий рівень конкуренції на ринку транспортних послуг спричиняє необхідність пошуку раціональних шляхів транспортного обслуговування, обґрунтування ефективних транспортно-технологічних схем доставки вантажів, впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень, удосконалення діючих та розробки перспективних транспортних технологій.

Якісна організація перевезень вантажів і пасажирів є визначальним показником діяльності транспортної галузі. Для досягнення високого рівня цього показника необхідні фахівці широкого профілю, підготовлені до самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаційної роботи у сфері використання, розвитку і проектування транспортних систем, які залежить від багатьох складових, таких як: особливості формування пасажиропотоків,  характеристики вулично-дорожньої мережі, якість організації перевізного процесу, організація дорожнього руху, якість технічного стану рухомого складу, а також кадрове забезпечення галузі. Перед галуззю ставляться нові завдання щодо підвищення якості транспортних послуг, які не тільки мають бути конкурентоспроможними на внутрішньому транспортному ринку, але й відповідати світовим стандартам.

Цим вимогам повною мірою відповідають випускники спеціальності «Транспортні технології».

Сфера професійної діяльності випускника:

-організація доставки вантажів і пасажирів;
- організація та управління дорожнім рухом;
- транспортно-експедиторська діяльність;
- обґрунтування і розробка логістичних систем;
- аналіз вантажопотоків;
-організація маршрутів перевезень пасажирів;
- формування структури і раціональне використання парку рухомого складу;
- організація та управління структурами автотранспортного комплексу;
- організація митного контролю та міжнародних перевезень;
-розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів;
- організація роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах;
-  організація і управління роботою технологічних служб;
-підрозділи поліції;
- організація управлінської та маркетингової діяльності на підприємстві.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:
- організатор з обслуговування перевезень
- менеджер з транспортно-експедиторської діяльності
- інженер з транспорту
- інспектори з безпеки руху
- ревізор автомобільного транспорту
- ревізор з безпеки руху
- експедитор транспортний
- агент з митного оформлення вантажів та товарів
- агент із замовлень населення на перевезення
- адміністратор пасажирської служби

 

Консультації щодо вступу:
Декан факультету: Мурований Ігор Сергійович, тел.: +38 050 678 82 81 (Viber, Telegram); +38 097 649-81-84; e-mail: tmi@lntu.edu.ua

Відповідальний секретар приймальної комісії

Бандура Ірина Олександрівна  +38 096 543 89 89

Завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій

Онищук Василь Петрович, тел.: +38 095 390 54 39 (Viber, Telegram)

Приймальна комісія:

43018, Україна, м. Луцьк, вул. Львівська 75, корпус Б, каб. 34, тел.: +38(0332) 746111

Корисні посилання:
https://www.lntu.edu.ua/
https://www.lntu.edu.ua/uk/struktura/cafedries/kafedra-avtomobiliv-i-tr…
https://www.facebook.com/kafedraATT.LutskNTU/