Перейти до основного вмісту

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА “СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК”

(Свідоцтво про державну реєстрацію: cерія КВ № 18406-7206Р від 27.09.2011 р.)

 

 

СЕРІЯ ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

Головний редактор:

ЗАБОЛОТНИЙ Олег Васильович, к.т.н., доцент, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи та досліджень.

 

Заступники головного редактора:

ПОЛІЩУК Микола Миколайович, к.т.н., доцент, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Луцького НТУ;

САМОСТЯН Віктор Русланович, к.т.н., доцент, заступник декана з досліджень факультету транспорту та механічної інженерії;

ЛЕПКИЙ Михайло Іванович, к.г.н., доцент, заступник декана з досліджень факультету митної справи, матеріалів та технологій;

ТКАЧУК Анатолій Анатолійович, к.т.н., доцент, заступник декана з досліджень факультету комп’ютерних та інформаційних технологій.

 

Відповідальні секретарі:

ДЕМБІЦЬКИЙ Валерій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій;

ФЕДОРУСЬ Юрій Володимирович, к.т.н., доцент кафедри технологій і обладнання переробних виробництв;

ЛУК’ЯНЧУК Юрій Анатолійович, к.т.н., ст. викладач кафедри комп’ютерних наук.

 

Члени редакційної колегії:

ПУЦЬ Віталій Степанович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри галузевого машинобудування;

ОНИЩУК Василь Петрович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій;

РЕДЬКО Ростислав Григорович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри прикладної механіки та мехатроніки;

КОВАЛЬ Юрій Васильович, к.ф-м.н., доцент, завідувач кафедри фізики та вищої математики;

ПАХОЛЮК Олена Василівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі;

ДАЩУК Юлія Євгенівна, к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи;

ШЕМЕТ Василина Ярославівна, к.х.н., доцент кафедри матеріалознавства;

ШОВКОМУД Олександр Володимирович, к.т.н., доцент кафедри технологій легкої промисловості;

ЛІЩИНА Наталія Миколаївна., к.т.н., доцент, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення;

ЛІЩИНА Валерій Олександрович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук;

ЧЕРНЯЩУК Наталія Леонідівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки;

РЕШЕТИЛО Олександр Миколайович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

ЗАБЛОЦЬКИЙ Валентин Юрійович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри електроніки та телекомунікацій.

 

 

СЕРІЯ ПРИРОДНИЧІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

Головний редактор:

ЗАБОЛОТНИЙ Олег Васильович, к.т.н., доцент, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи та досліджень.

 

Заступники головного редактора:

ПОЛІЩУК Микола Миколайович, к.т.н., доцент, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Луцького НТУ;

САМЧУК Володимир Петрович, к.т.н., доцент, заступник декана з досліджень факультету архітектури, будівництва та дизайну;

ЗАБРОДОЦЬКА Людмила Юріївна, к.т.н., доцент, заступник декана з досліджень факультету аграрних технологій та екології.

 

Відповідальні секретарі:

ГРИШКОВА Аліна Вадимівна, лаборант кафедри будівництва та цивільної інженерії;

ГАПОНЮК Оксана Миколаївна, інженер першої категорії кафедри аграрної інженерії.

 

Члени редакційної колегії:

АНДРІЙЧУК Олександр Валентинович, к.т.н., професор, декан факультету архітектури, будівництва та дизайну;

АБРАМЮК Інна Георгіївна, к.арх., доцент, завідувач кафедри архітектури та містобудування;

ГОЛОВАЧУК Ігор Павлович, к.т.н., доцент кафедри дизайну та графіки;

ГРИЦЮК Юрій Віталійович, к.т.н., доцент кафедри електричної інженерії;

МІКУЛІЧ Олена Аркадіївна, д.т.н., професор кафедри прикладної математики та механіки;

УЖЕГОВА Ольга Анатоліївна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії;

ДІДУХ Володимир Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри аграрної інженерії;

ІВАНЦІВ Василь Володимирович, к.і.н., доцент, завідувач кафедри екології та агрономії;

ВОЛЯНСЬКИЙ Віктор Олександрович, к.с-г.н, доцент, завідувача кафедри лісового господарства;

ФЕДОРЧУК-МОРОЗ Валентина Іванівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри цивільної безпеки.

 

 

СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

 

Головний редактор:

ЗАБОЛОТНИЙ Олег Васильович, к.т.н., доцент, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи та досліджень.

 

Заступники головного редактора:

ПОЛІЩУК Микола Миколайович, к.т.н., доцент, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Луцького НТУ;

ГАВРИЛЮК Ольга Олександрівна, к.е.н., доцент, заступник декана з досліджень факультету бізнесу та права;

СІЛЬВЕСТРОВА Оксана Юріївна, к.філос.н., доцент, заступник декана з досліджень факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій.

 

Відповідальний секретар:

РИКОВСЬКА Лілія Олексіївна, інженер І категорії кафедри обліку і аудиту.

 

Члени редакційної колегії:

ДОРОШ Вікторія Юріївна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування;

ЧУДОВЕЦЬ Віталій Васильович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту;

ЛЕНГЕР Яна Іванівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри права;

КОВАЛЬСЬКА Любов Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики;

МОРОХОВА Валентина Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу;

ВАВДІЮК Наталія Степанівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту;

ШУБАЛИЙ Олександр Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки;

САВОШ Лариса Вікторівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;

КАБАК Віталій Васильович, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри цифрових освітніх технологій;

ЖУК Оксана Миколаївна, к.іст.н., доцент, завідувач кафедри соціогуманітарних технологій;

МАРТИНЮК Алла Петрівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри іноземної та української філології;

КОВАЛЬЧУК Володимир Ярославович, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я.