Перейти до основного вмісту

Рейтингова оцінка наукової діяльності кафедр за 2017 р.

№ п/п

Кафедра

Бал

 

Відмінно (більше 300)

 

1

Каф. фінансів, банківської справи та страхування

691,11

2

Каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

553,86

3

Каф. обліку та аудиту

506,93

4

Каф. будівництва та цивільної інженерії

449,61

5

Каф. Маркетингу

435,51

6

Каф. Економіки

421,86

7

Каф. галузевого машинобудування

410,82

8

Каф. технічної механіки

399,00

9

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

361,30

10

Каф. матеріалознавства

342,47

11

Каф. туризму та цивільної безпеки

339,27

12

Каф. прикладної механіки

320,68

13

Каф. менеджменту

313,33

 

Добре (200,01 - 300)

 

14

Каф. міжнародних економічних відносин

289,90

15

Каф. дизайну

266,68

16

Каф. екології

264,88

17

Каф. автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

247,30

18

Каф. товарознавства та експертизи в митній справі

241,37

19

Каф. інженерного та ком'пютерного забезпечення АПК

240,86

20

Каф. приладобудування

221,75

21

Каф. гуманітарних наук та права

218,67

22

Каф. комп'ютерних технологій

217,65

23

Каф. інженерної та комп'ютерної графіки

216,45

24

Каф. комп'ютерної інженерії

207,49

 

Задовільно (100,01 - 200)

 

25

Каф. української та іноземної лінгвістики

193,41

26

Каф. електроніки та телекомунікацій

191,87

27

Каф. фундаментальних наук

179,58

28

Каф. обладнання переробних виробництв

175,31

29

Каф. електропостачання

155,88

30

Каф. фізичного виховання

154,76

 

Незадовільно (0 - 100)

 

Рейтингова оцінка наукової діяльності кафедр за 2016 р.

№ п/п

Кафедра

Бал

 

Відмінно (більше 300)

 

1

Каф. фінансів

587,88

2

Каф. менеджменту і маркетингу

554,64

3

Каф. обліку і аудиту

502,70

4

Каф. економіки та підприємництва

500,31

5

Каф. автомобілів та транспортних технологій

482,26

6

Каф. прикладної статистики та економіки праці

427,43

7

Каф. туризму та цивільної безпеки

401,50

8

Каф. економічної теорії та міжнародної економіки

369,39

9

Каф. матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування

336,29

10

 Каф. комп'ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування

331,36

 

Добре (200,01 - 300)

 

11

Каф. пакування та автоматизації виробничих процесів

299,07

12

Каф. інженерної педагогіки, психології та українознавства

295,57

13

Каф. технічної механіки

288,00

14

Каф. обладнання лісового комплексу та теорії механізмів машин

279,71

15

Каф. промислового та цивільного будівництва

279,18

16

Каф. інженерного та комп'ютерного забезпечення АПК

275,50

17

Каф. комп'ютерних технологій

259,23

18

Каф. комп'ютерної інженерії

255,26

19

Каф. приладобудування

254,33

20

Каф. дизайну

253,30

21

Каф. фізики і електротехніки

252,96

22

Каф. банківської справи

243,58

23

Каф. автомобільних доріг та аеродромів

242,08

24

Каф. машин легкої промисловості

238,60

25

Каф. товарознавства та експертизи в митній справі

232,10

26

Каф. екології

225,66

27

Каф. обладнання переробних виробництв

219,86

28

Каф. філософії, політології та права

203,77

 

Задовільно (100,01 - 200)

 

29

Каф.електропостачання

197,23

30

Каф. автоматизованого управління виробничими процесами

180,06

31

Каф. фізичного виховання

177,89

32

Каф. інженерної та комп'ютерної графіки

165,60

33

Каф. вищої математики

126,06

34

Каф. міського будівництва та господарства

114,72

35

Каф. іноземних мов

113,34

 

Незадовільно (0 - 100)