Перейти до основного вмісту

Академічна доброчесність: тренінг для студентів кафедри фізичної культури ЛНТУ

З метою популяризації принципів академічної доброчесності в освітньому процесі, кафедрою фізичної культури, спорту та здоров'я організовано семінар-тренінг для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)». Захід відбувся 26 лютого із провідним фахівцем відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Луцького національного технічного унівесритету Олександром Канагеєвим.

Спікер ознайомив присутніх із основними визначеннями та поняттями, документами, впровадженими у Луцькому НТУ, що містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, зокрема, Кодексом академічної доброчесності, Положенням «Про протидію та запобігання академічному плагіату у кваліфікаційних роботах-проектах здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ», Порядком проведення інструментальної перевірки на академічний плагіат текстів рукописів кваліфікаційних робіт/проектів здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ.

Студенти факультету мали можливість не лише ознайомитись із положеннями, якими регламентовано дотримання академічної доброчесності в університеті, а й висловити пропозиції і побажання, які будуть враховані при подальшій роботі відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Луцького національного технічного університету.

Дякуємо за співпрацю колегам та за активну участь студентам факультету!

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров’я