Перейти до основного вмісту

ЛНТУ відкриває вакансії для викладачів

Шукаємо спеціалістів, які доповнять один з провідних технічних закладів України своїм професіоналізмом і стануть невідʼємною частиною команди ЛНТУ. 

фото

Заробітна плата - відповідно до законодавчо встановленого посадового окладу плюс доплати за стаж, науковий ступінь та вчене звання у граничному розмірі, встановленому Законом України "Про вищу освіту"

Навантаження на 2023-2024 н.р. складатиме до 600 годин.

Можливе додаткове працевлаштування на 0,5 ставки

За деталями звертайтесь в ректорат - +380332 74-61-03 або електронної поштою rector@lntu.edu.ua

Вакансії на факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій:

на кафедрі комп’ютерної інженерії та кібербезпеки – доктори та кандидати наук галузі знань 12 - Інформаційні технології (дисципліни - Безпека інформаційно-комунікаційних систем, аудит інформаційних систем),

на кафедру інженерії програмного забезпечення – доктори та кандидати наук галузі знань 12 - Інформаційні технології (дисципліни - "Крос-платформне програмування - Javascript", "Дизайн та розробка комп’ютерних ігор", "Платформа Microsoft .NET і мова програмування C#")

Вакансії на факультеті будівництва, архітектури та дизайну:

на кафедрі архітектури та дизайну – доктори та кандидати наук архітектури й доктори та кандидати наук з мистецтвознавства (дисципліни: Стратегія просторового розвитку міст, Архітектурна теорія та методологія наукових досліджень, Реконструкція та реставрація міської забудови, Проектно-графічне моделювання і макетування, Проектування об'єктів дизайну, Композиція і формоутворення)

Вакансії на факультеті цифрових, освітніх та соціальних технологій:

на кафедрі цифрових освітніх технологій – доктори та кандидати педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 Теорія та методика навчання (за спеціалізацією «Інформатика») або зі спеціальності 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти (наявність базової освіти зі спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика)) (дисципліни - алгоритмізація та програмування, візуальне програмування, технічне обслуговування обчислювальної техніки, ️ комп’ютерна безпека та криптографія)

на кафедрі соціогуманітарних технологій – доктори та кандидати психологічних наук (дисципліни - експериментальна психологія,  професійна деонтологія, психодіагностика, основи психотерапії, патопсихологія)

на кафедрі іноземної та української філології – доктори та кандидати наук зі спеціальностей 10.02.04 Германські мови, 27.00.01 (04, 05, 06) Соціальні комунікації (наявність базової освіти зі спеціальностей 035 Філологія, 061 Журналістика) (дисципліни - іноземна мова, лескикологія, теорія та методика журналістики, фото-, теле- та радіожурналістика)

на кафедрі цивільної безпеки– доктори та кандидати наук зі спеціальності 05.26.01 Охорона праці (дисципліни - управління охороною праці, виробнича санітарія та гігієна праці, працеохоронна політика держави, електробезпека, ризики та прогнозування надзвичайних ситуацій, державний нагляд за охороною праці).

Вакансії на факультеті митної справи, матеріалів та технологій:

на кафедрі технологій і обладнання переробних виробництв – доктори та кандидати технічних наук зі спеціальностей: 05.18.01 Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів; 05.18.02 Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур; 05.18.03 Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів; 05.18.13 Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів; 05.18.16 Технологія харчової продукції (дисципліни: Теоретичні основи технологій харчових виробництв; Загальні технології у харчовій галузі та ресторанному господарстві; Основи наукових досліджень). Наявність базової освіти зі спеціальності 181 Харчові технології.