Перейти до основного вмісту

ЛНТУ запрошує на НОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ! Перелік, умови вступу

Цьогоріч абітурієнти ЛНТУ мають унікальну можливість вступити на нові спеціальності. Ми започатковуємо саме ті освітні програми, які сьогодні найбільш популярні на ринку праці.

Що це дає? Випускники стануть фахівцями у найбільш затребуваних сьогодні галузях; матимуть конкурентну освіту; гарантовану високооплачувану професію; вміння та знання із надсучасних технологій; перспективне та успішне майбутнє! Це те, що цікаво молоді, це те, що на часі!

ФОТО

Відтак, ЛНТУ гарантує навчання у кращих практиків університету, новітню матеріально-технічну базу та актуальну освітню програму.

Лови шанс на ФКІТ (факультет комп’ютерних та інформаційних технологій)!

ОП 126 «Інформаційні системи та технології охорони і безпеки»

Фокус освітньої програми зорієнтований на підготовку майбутніх фахівців з розробки та впровадження апаратних та програмних засобів інформаційних систем охорони і безпеки, їх інтеграції до існуючої інфраструктури об’єктів захисту.

Фото

Випускник зможе: проектувати, інсталювати та обслуговувати інформаційні системи; розробляти, супроводжувати та підтримувати прикладне програмне забезпечення і бази даних.

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

• НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (української мови, математики, історії України).

• мотиваційний лист

Ким може працювати випускник:

• головний фахівець із слабкострумових систем та контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;

• завідувач відділу (бюро) оформлення проектних матеріалів;

• програміст (база даних);

• інженер-програміст;

• адміністратор бази даних;

• інженер з комп’ютерних систем;

• інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;

• інженер ПЦС (пульт централізований сигналізації);

• технік з сигналізації;

• технік із структурованої кабельної системи;

• фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення ;

• фахівець з розроблення комп’ютерних програм;

• технік із системного адміністрування;

• технік-програміст;

• фахівець з інформаційних технологій.

Контактні телефони:

+380685620168

+380506429213

ОП 153 «Медичні прилади та системи»

Освітня програма пов’язана з конструюванням, обслуговуванням та ремонтом сучасної медичної техніки; інтеграцією механічних елементів, датчиків, включаючи розробку мікророботів, для діагностики та лікування в медицині; застосуванням принципів інженерної механіки та біоматеріалознавства для дослідження й моделювання структури і функції опорно-рухового апарату, проектування штучних протезів та їх частин тощо.

Фото

Випускник зможе: працювати з електронікою та мікросхемотехнікою, мікропроцесорною технікою; займатися програмуванням, тестуванням ПЗ та WEB-технологіями; здійснювати автоматизацію бізнес-процесів та створювати ПЗ для інтелектуальних систем управління тощо.

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

▪️Бюджетна пропозиція

•НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (з української мови, математики, історії України);

•мотиваційний лист.

▪️Небюджетна пропозиція: •мотиваційний лист.

Ким може працювати випускник:

• Інженер з експлуатації мікро- та наносистемної техніки медичного призначення;

• Інженер-конструктор наноматеріалів, мікро- та наносистемної техніки медичного призначення;

• Інженер-мікроелектронщик;

• Майстер з ремонту приладів та апаратури медичного призначення.

• Фахівець з тестування проектних розробок засобів і систем на основі мікро- та наноелектронних компонентів;

• Розробник контрольно-вимірювальних приладів.

Контактні телефони:

+380506657401

+380506429213

ОП 171 «Автомобільна електроніка»

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі автомобільної електроніки. Передбачає поглиблене вивчення дисциплін з фізичних основ електроніки, елементної бази, принципів функціонування автомобільних електронних пристроїв та систем, сучасних засобів та технологій діагностування, обслуговування і контролю складових частин електронних систем автомобіля.

Ф

Випускник зможе:

вирішувати завдання розробки, проектування, виробництва пристроїв та систем автомобільної електроніки, а також здійснювати їх монтаж, діагностику, техобслуговування та модернізацію тощо.

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на бакалаврат

Бюджетна пропозиція:

▪️НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (3 сертифікати)

▪️мотиваційний лист

Небюджетна пропозиція:

▪️мотиваційний лист

Ким може працювати випускник:

- бутехнік з сигналізації;

- технік-конструктор, технік-технолог (електроніка, автомобільної електроніки);

- фахівець з технічної експертизи (з електроніки, автомобільної електроніки);

- технік з діагностичного устаткування;

- технік-оператор електронного устаткування

- технік-технолог з виробництва оптичних і оптико-електронних приладів

- інженер з налагодження й випробувань (з електроніки, автомобільної електроніки)

- інженер з організації експлуатації та ремонту (з електроніки, автомобільної електроніки)

- інженер з налагодження й випробувань (з електроніки, автомобільної електроніки)

- інженер з організації експлуатації та ремонту (з електроніки, автомобільної електроніки)

- інженер-електронік

- інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії

- інженер-конструктор (електроніка)

Контакти:

+380505757309

+380506429213

Лови шанс на ФММТ (факультет митної справи, матеріалів та технологій)!

ОП 182 «Фешн індустрія»

Освітня програма здійснює акцент на підготовку фахівців, здатних створювати сучасні вироби легкої промисловості, реалізовувати креативне та творче мислення із застосуванням сучасних методів в індустрії моди.

Ф

Випускник зможе: досліджувати, проектувати, розробляти, конструювати, моделювати, виготовляти вироби легкої промисловості.

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на бакалаврат

бюджет:

• НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (української мови, математики, історії України).

• мотиваційний лист

контракт:

мотиваційний лист

Ким може працювати випускник:

• дизайнер;

• модельєр-конструктор;

• технолог;

• технік-технолог (текстильна та легка промисловість);

• конфекціонер;

• оцінювач-експерт;

• майстер;

• відповідальний фахівець модного сектору.

Контактні телефони:

+380501988239

+380508553480

+380506774574

Лови шанс на ФАБД (факультет архітектури, будівництва та дизайну)!

ОП 113 «Прикладна математика. Штучний інтелект та аналіз масивів даних»

Акцент освітньої програми зроблений на формуванні фахівця, здатного розв’язувати прикладні задачі, пов’язані зі створенням та супроводом систем штучного інтелекту, зокрема й завдань щодо накопичення, переробки та аналізу масивів великих даних.

Ф

Випускник зможе: проектувати, створювати, обслуговувати та застосовувати системи штучного інтелекту; збирати, аналізувати великі масиви даних для подальшої прогнозної оцінки майбутніх рішень в різних галузях застосування BigData

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

▪️НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (української мови, математики, історії України).

▪️мотиваційний лист

Ким може працювати випускник:

▪️Аналітик BigData

▪️Data Scientyst

▪️програміст (база даних);

▪️інженер-програміст;

▪️адміністратор бази даних;

▪️фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

▪️фахівець з розроблення комп’ютерних програм;

▪️технік-програміст;

▪️фахівець з інформаційних технологій.

Контактні телефони:

+380500221425

+380973016819

Лови шанс на ФБП (факультет бізнесу та права)!

ОП 051 «Цифрова економіка»

Освітня програма спрямована на вивчення загальних законів та тенденцій розвитку економічних систем, зокрема пов’язаних з використанням цифрових комп’ютерних технологій, передбачає підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками з підготовки раціональних рішень щодо застосування в економічній діяльності на різних рівнях управління сучасних цифрових комп’ютерних технологій.

Ф

 

Випускник зможе:

▪️використовувати знання у сфері цифрової економіки для вирішення задач з цифровізації процесів документообігу, комунікацій, управління персоналом, маркетингу, банкінгу та електронної комерції, управлінського обліку, бізнес-моделювання.

▪️використовувати спеціалізовані інформаційні системи, комп’ютерні мережі і навики веб-дизайну та програмування для комплексного управління економічними процесами, бізнес-аналітики, захисту та обробки економічної інформації.

ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

- НМТ 2022 / ЗНО 2019-2021 (української мови, математики, історії України)

- мотиваційний лист

Ким може працювати випускник:

▪️генеральний директор,

▪️директор;

▪️заступник директора з економічних питань;

▪️начальник планово-економічного відділу;

▪️економіст;

▪️аналітик з комп’ютерних комунікацій;

▪️аналітик комп’ютерних систем;

▪️аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення;

▪️аналітик з інвестицій;

▪️консультант з економічних питань;

▪️економічний радник та ін.

Контактні телефони:

+380975723263

+380667316814

ОП 075 «Цифровий маркетинг»

Основний фокус програми зорієнтований на підготовку висококваліфікованих маркетологів з урахуванням вимог та потреб ринку в умовах активного розвитку цифрових технологій. Її унікальністю є формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей, які необхідні для провадження ефективної маркетингової діяльності в сучасних умовах. Це надзвичайно актуальна освітня програма, за якою стоїть майбутнє.

Ф


Випускник зможе комплексно вивчити інструменти маркетингу впливу на споживача та оволідити практичними знаннями та вміннями з SMM, GTM (Google Tag Manager), UX (User Experience), E-mail маркетинг, Контент-маркетинг, Inbound-маркетинг, формування чат-ботів до різних месенджерів (Facebook, Telegram та ін.)

ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

▪️НМТ 2022 / ЗНО 2019-2021 (української мови, математики, історії України)

▪️мотиваційний лист
 

Посади:

▪️SMM – маркетолог;

▪️таргетолог;

▪️інтернет-маркетолог;

▪️SEO-маркетолог та ін.

Контактні телефони:

+380505576265

ОП 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Міжнародний бізнес»

Особливість освітньої програми ґрунтується на формуванні та розвитку професійної компетентності для здійснення діяльності у сфері міжнародного бізнесу. Містить набір дисциплін з міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу. Передбачає підготовку економістів-міжнародників з відповідними знаннями та уміннями в сфері міжнародних бізнес-процесів, з професійним знанням декількох іноземних мов та з широкими можливостями працевлаштування в Україні та за кордоном.

Ф

Навчання передбачає поглиблене вивчення студентами видів і форм сучасної міжнародної підприємницької діяльності. Особлива увага приділяється питанням організації та управління в міжнародному бізнесі, механізму дипломатичного забезпечення інтересів українського бізнесу на зовнішніх ринках.

ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

▪️НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (українська мова, математика, історія України).

▪️мотиваційний лист.

Ким може працювати випускник:

- експерт із зовнішньоекономічних питань;

- консультант із зовнішньоекономічних питань;

- оглядач міжнародних ринків;

- економіст-міжнародник;

- помічник керівника підприємства (установи, організації);

- менеджер із зовнішньоекономічної діяльності;

- аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;

- аналітик з інвестицій;

- фахівець з методів розширення ринків збуту;

- фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.

Контактні телефони:

+380506788030

+380507578802

Лови шанс на ФЦОСТ (факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій)!

ОП 017 «Фізична культура і спорт»

Освітня програма покликана сформувати компетентних і конкурентоспроможних на ринку праці фахівців фізичної культури і спорту, які зможуть покращити стан фізичного здоров’я населення та займатися тренерською роботою в усіх ланках виробничо-соціальної сфери.

Ф

Вимоги для вступників:

творчий конкурс + мотиваційний лист.

Випускники спеціальності можуть займати такі посади:

▪️тренер-викладач дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

▪️менеджер у спортивних клубах та фізкультурно-оздоровчих комплексах;

▪️інструктор-тренер спортивних клубів (тренажерних залів, фітнес центрів та ін.);

▪️тренерська діяльність в обраному виді спорту;

▪️учитель фізичної культури у загальноосвітніх школах I-III ступенів;

▪️організатор спортивно-масових заходів;

▪️організатор (інструктор) зі спортивного та оздоровчого туризму;

▪️інструктор (організатор) фізичної культури і спорту на виробництві чи за місцем проживання;

▪️інструктор-методист з фізичної культури і спорту;

▪️працівник спортивно-оздоровчих таборів.

Контактні телефони:

+380508363970

+380669060090

ОП 061 «Медіакомунікації та PR»

Освітня програма передбачає підготовку у сфері сучасних медіа та комунікацій, цифрових індустрій, медіа аналітики та управління для роботи у комунікативному секторі цифрового та мультимедійного ринку.

Ф


Випускник зможе не лише створювати контент, а й вміти працювати з ним: просувати, продавати, верифікувати, аналізувати, покращувати. Такі фахівці потрібні в аналітичних та цифрових відділах інтернет-маркетингових та маркетингових компаній, креативних, рекламних агенціях та PR-компаніях, у відділах комунікацій державних та приватних бізнес-структур.

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

• НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (української мови, математики, історії України).

• мотиваційний лист

Ким може працювати випускник:

▪️журналіст;

▪️журналіст мультимедійних видань ЗМК;

▪️редактор мультимедійних видань ЗМК;

▪️аналітик комунікацій;

▪️рекламіст;

▪️фахівець із PR та пресою;

▪️менеджер у сфері надання інформації;

▪️менеджер із комунікаційних технологій;

▪️менеджер із PR;

▪️менеджер з реклами;

▪️прессекретар;

▪️представник з реклами

Контактні телефони:

+380965438989

+380631308578

+380965633552.

Ловіть свій шанс, обирайте нові спеціальності та започатковуйте нові традиції разом з ЛНТУ!

З вірою у ЗСУ, обирай ЛНТУ!

Приймальна комісія: 0965438989

Ми у соцмережах:

Фейсбук:https://www.facebook.com/LutskNationalTechnicalUniversity

Інстаграм:https://instagram.com/lntu_lutsk?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Телеграм:https://t.me/lntu_lutsk

Чат-бот:https://t.me/VseProVstup_bot

ТікТок:https://vm.tiktok.com/ZMNmXgvme/

ЛНТУ запрошує на НОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ! Перелік, умови вступу

Цьогоріч абітурієнти ЛНТУ мають унікальну можливість вступити на нові спеціальності. Ми започатковуємо саме ті освітні програми, які сьогодні найбільш популярні на ринку праці.

Що це дає? Випускники стануть фахівцями у найбільш затребуваних сьогодні галузях; матимуть конкурентну освіту; гарантовану високооплачувану професію; вміння та знання із надсучасних технологій; перспективне та успішне майбутнє! Це те, що цікаво молоді, це те, що на часі!

Відтак, ЛНТУ гарантує навчання у кращих практиків університету, новітню матеріально-технічну базу та актуальну освітню програму.

Лови шанс на ФКІТ (факультет комп’ютерних та інформаційних технологій)!

ОП 126 «Інформаційні системи та технології охорони і безпеки»

Фокус освітньої програми зорієнтований на підготовку майбутніх фахівців з розробки та впровадження апаратних та програмних засобів інформаційних систем охорони і безпеки, їх інтеграції до існуючої інфраструктури об’єктів захисту.

Випускник зможе: проектувати, інсталювати та обслуговувати інформаційні системи; розробляти, супроводжувати та підтримувати прикладне програмне забезпечення і бази даних.

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

• НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (української мови, математики, історії України).

• мотиваційний лист

Ким може працювати випускник:

• головний фахівець із слабкострумових систем та контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;

• завідувач відділу (бюро) оформлення проектних матеріалів;

• програміст (база даних);

• інженер-програміст;

• адміністратор бази даних;

• інженер з комп’ютерних систем;

• інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;

• інженер ПЦС (пульт централізований сигналізації);

• технік з сигналізації;

• технік із структурованої кабельної системи;

• фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення ;

• фахівець з розроблення комп’ютерних програм;

• технік із системного адміністрування;

• технік-програміст;

• фахівець з інформаційних технологій.

Контактні телефони:

+380685620168

+380506429213

ОП 153 «Медичні прилади та системи»

Освітня програма пов’язана з конструюванням, обслуговуванням та ремонтом сучасної медичної техніки; інтеграцією механічних елементів, датчиків, включаючи розробку мікророботів, для діагностики та лікування в медицині; застосуванням принципів інженерної механіки та біоматеріалознавства для дослідження й моделювання структури і функції опорно-рухового апарату, проектування штучних протезів та їх частин тощо.

Випускник зможе: працювати з електронікою та мікросхемотехнікою, мікропроцесорною технікою; займатися програмуванням, тестуванням ПЗ та WEB-технологіями; здійснювати автоматизацію бізнес-процесів та створювати ПЗ для інтелектуальних систем управління тощо.

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

▪️Бюджетна пропозиція

•НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (з української мови, математики, історії України);

•мотиваційний лист.

▪️Небюджетна пропозиція: •мотиваційний лист.

Ким може працювати випускник:

• Інженер з експлуатації мікро- та наносистемної техніки медичного призначення;

• Інженер-конструктор наноматеріалів, мікро- та наносистемної техніки медичного призначення;

• Інженер-мікроелектронщик;

• Майстер з ремонту приладів та апаратури медичного призначення.

• Фахівець з тестування проектних розробок засобів і систем на основі мікро- та наноелектронних компонентів;

• Розробник контрольно-вимірювальних приладів.

Контактні телефони:

+380506657401

+380506429213

ОП 171 «Автомобільна електроніка»

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі автомобільної електроніки. Передбачає поглиблене вивчення дисциплін з фізичних основ електроніки, елементної бази, принципів функціонування автомобільних електронних пристроїв та систем, сучасних засобів та технологій діагностування, обслуговування і контролю складових частин електронних систем автомобіля.

Випускник зможе:

вирішувати завдання розробки, проектування, виробництва пристроїв та систем автомобільної електроніки, а також здійснювати їх монтаж, діагностику, техобслуговування та модернізацію тощо.

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на бакалаврат

Бюджетна пропозиція:

▪️НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (3 сертифікати)

▪️мотиваційний лист

Небюджетна пропозиція:

▪️мотиваційний лист

Ким може працювати випускник:

- бутехнік з сигналізації;

- технік-конструктор, технік-технолог (електроніка, автомобільної електроніки);

- фахівець з технічної експертизи (з електроніки, автомобільної електроніки);

- технік з діагностичного устаткування;

- технік-оператор електронного устаткування

- технік-технолог з виробництва оптичних і оптико-електронних приладів

- інженер з налагодження й випробувань (з електроніки, автомобільної електроніки)

- інженер з організації експлуатації та ремонту (з електроніки, автомобільної електроніки)

- інженер з налагодження й випробувань (з електроніки, автомобільної електроніки)

- інженер з організації експлуатації та ремонту (з електроніки, автомобільної електроніки)

- інженер-електронік

- інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії

- інженер-конструктор (електроніка)

Контакти:

+380505757309

+380506429213

Лови шанс на ФММТ (факультет митної справи, матеріалів та технологій)!

ОП 182 «Фешн індустрія»

Освітня програма здійснює акцент на підготовку фахівців, здатних створювати сучасні вироби легкої промисловості, реалізовувати креативне та творче мислення із застосуванням сучасних методів в індустрії моди.

Випускник зможе: досліджувати, проектувати, розробляти, конструювати, моделювати, виготовляти вироби легкої промисловості.

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на бакалаврат

бюджет:

• НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (української мови, математики, історії України).

• мотиваційний лист

контракт:

мотиваційний лист

Ким може працювати випускник:

• дизайнер;

• модельєр-конструктор;

• технолог;

• технік-технолог (текстильна та легка промисловість);

• конфекціонер;

• оцінювач-експерт;

• майстер;

• відповідальний фахівець модного сектору.

Контактні телефони:

+380501988239

+380508553480

+380506774574

Лови шанс на ФАБД (факультет архітектури, будівництва та дизайну)!

ОП 113 «Прикладна математика. Штучний інтелект та аналіз масивів даних»

Акцент освітньої програми зроблений на формуванні фахівця, здатного розв’язувати прикладні задачі, пов’язані зі створенням та супроводом систем штучного інтелекту, зокрема й завдань щодо накопичення, переробки та аналізу масивів великих даних.

Випускник зможе: проектувати, створювати, обслуговувати та застосовувати системи штучного інтелекту; збирати, аналізувати великі масиви даних для подальшої прогнозної оцінки майбутніх рішень в різних галузях застосування BigData

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

▪️НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (української мови, математики, історії України).

▪️мотиваційний лист

Ким може працювати випускник:

▪️Аналітик BigData

▪️Data Scientyst

▪️програміст (база даних);

▪️інженер-програміст;

▪️адміністратор бази даних;

▪️фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

▪️фахівець з розроблення комп’ютерних програм;

▪️технік-програміст;

▪️фахівець з інформаційних технологій.

Контактні телефони:

+380500221425

+380973016819

Лови шанс на ФБП (факультет бізнесу та права)!

ОП 051 «Цифрова економіка»

Освітня програма спрямована на вивчення загальних законів та тенденцій розвитку економічних систем, зокрема пов’язаних з використанням цифрових комп’ютерних технологій, передбачає підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками з підготовки раціональних рішень щодо застосування в економічній діяльності на різних рівнях управління сучасних цифрових комп’ютерних технологій.

Випускник зможе:

▪️використовувати знання у сфері цифрової економіки для вирішення задач з цифровізації процесів документообігу, комунікацій, управління персоналом, маркетингу, банкінгу та електронної комерції, управлінського обліку, бізнес-моделювання.

▪️використовувати спеціалізовані інформаційні системи, комп’ютерні мережі і навики веб-дизайну та програмування для комплексного управління економічними процесами, бізнес-аналітики, захисту та обробки економічної інформації.

ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

- НМТ 2022 / ЗНО 2019-2021 (української мови, математики, історії України)

- мотиваційний лист

Ким може працювати випускник:

▪️генеральний директор,

▪️директор;

▪️заступник директора з економічних питань;

▪️начальник планово-економічного відділу;

▪️економіст;

▪️аналітик з комп’ютерних комунікацій;

▪️аналітик комп’ютерних систем;

▪️аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення;

▪️аналітик з інвестицій;

▪️консультант з економічних питань;

▪️економічний радник та ін.

Контактні телефони:

+380975723263

+380667316814

ОП 075 «Цифровий маркетинг»

Основний фокус програми зорієнтований на підготовку висококваліфікованих маркетологів з урахуванням вимог та потреб ринку в умовах активного розвитку цифрових технологій. Її унікальністю є формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей, які необхідні для провадження ефективної маркетингової діяльності в сучасних умовах. Це надзвичайно актуальна освітня програма, за якою стоїть майбутнє.

Випускник зможе комплексно вивчити інструменти маркетингу впливу на споживача та оволідити практичними знаннями та вміннями з SMM, GTM (Google Tag Manager), UX (User Experience), E-mail маркетинг, Контент-маркетинг, Inbound-маркетинг, формування чат-ботів до різних месенджерів (Facebook, Telegram та ін.)

ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

▪️НМТ 2022 / ЗНО 2019-2021 (української мови, математики, історії України)

▪️мотиваційний лист
 

Посади:

▪️SMM – маркетолог;

▪️таргетолог;

▪️інтернет-маркетолог;

▪️SEO-маркетолог та ін.

Контактні телефони:

+380505576265

ОП 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Міжнародний бізнес»

Особливість освітньої програми ґрунтується на формуванні та розвитку професійної компетентності для здійснення діяльності у сфері міжнародного бізнесу. Містить набір дисциплін з міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу. Передбачає підготовку економістів-міжнародників з відповідними знаннями та уміннями в сфері міжнародних бізнес-процесів, з професійним знанням декількох іноземних мов та з широкими можливостями працевлаштування в Україні та за кордоном.

Навчання передбачає поглиблене вивчення студентами видів і форм сучасної міжнародної підприємницької діяльності. Особлива увага приділяється питанням організації та управління в міжнародному бізнесі, механізму дипломатичного забезпечення інтересів українського бізнесу на зовнішніх ринках.

ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

▪️НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (українська мова, математика, історія України).

▪️мотиваційний лист.

Ким може працювати випускник:

- експерт із зовнішньоекономічних питань;

- консультант із зовнішньоекономічних питань;

- оглядач міжнародних ринків;

- економіст-міжнародник;

- помічник керівника підприємства (установи, організації);

- менеджер із зовнішньоекономічної діяльності;

- аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;

- аналітик з інвестицій;

- фахівець з методів розширення ринків збуту;

- фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.

Контактні телефони:

+380506788030

+380507578802

Лови шанс на ФЦОСТ (факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій)!

ОП 017 «Фізична культура і спорт»

Освітня програма покликана сформувати компетентних і конкурентоспроможних на ринку праці фахівців фізичної культури і спорту, які зможуть покращити стан фізичного здоров’я населення та займатися тренерською роботою в усіх ланках виробничо-соціальної сфери.

Вимоги для вступників:

творчий конкурс + мотиваційний лист.

Випускники спеціальності можуть займати такі посади:

▪️тренер-викладач дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

▪️менеджер у спортивних клубах та фізкультурно-оздоровчих комплексах;

▪️інструктор-тренер спортивних клубів (тренажерних залів, фітнес центрів та ін.);

▪️тренерська діяльність в обраному виді спорту;

▪️учитель фізичної культури у загальноосвітніх школах I-III ступенів;

▪️організатор спортивно-масових заходів;

▪️організатор (інструктор) зі спортивного та оздоровчого туризму;

▪️інструктор (організатор) фізичної культури і спорту на виробництві чи за місцем проживання;

▪️інструктор-методист з фізичної культури і спорту;

▪️працівник спортивно-оздоровчих таборів.

Контактні телефони:

+380508363970

+380669060090

ОП 061 «Медіакомунікації та PR»

Освітня програма передбачає підготовку у сфері сучасних медіа та комунікацій, цифрових індустрій, медіа аналітики та управління для роботи у комунікативному секторі цифрового та мультимедійного ринку.

Випускник зможе не лише створювати контент, а й вміти працювати з ним: просувати, продавати, верифікувати, аналізувати, покращувати. Такі фахівці потрібні в аналітичних та цифрових відділах інтернет-маркетингових та маркетингових компаній, креативних, рекламних агенціях та PR-компаніях, у відділах комунікацій державних та приватних бізнес-структур.

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на бакалаврат:

• НМТ 2022/ЗНО 2019-2021 (української мови, математики, історії України).

• мотиваційний лист

Ким може працювати випускник:

▪️журналіст;

▪️журналіст мультимедійних видань ЗМК;

▪️редактор мультимедійних видань ЗМК;

▪️аналітик комунікацій;

▪️рекламіст;

▪️фахівець із PR та пресою;

▪️менеджер у сфері надання інформації;

▪️менеджер із комунікаційних технологій;

▪️менеджер із PR;

▪️менеджер з реклами;

▪️прессекретар;

▪️представник з реклами

Контактні телефони:

+380965438989

+380631308578

+380965633552.

Ловіть свій шанс, обирайте нові спеціальності та започатковуйте нові традиції разом з ЛНТУ!

З вірою у ЗСУ, обирай ЛНТУ!

Приймальна комісія: 0965438989

Ми у соцмережах:

Фейсбук:https://www.facebook.com/LutskNationalTechnicalUniversity

Інстаграм:https://instagram.com/lntu_lutsk?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Телеграм:https://t.me/lntu_lutsk

Чат-бот:https://t.me/VseProVstup_bot

ТікТок:https://vm.tiktok.com/ZMNmXgvme/