Перейти до основного вмісту

Ми «за» дуальну освіту! Розповідаємо що це і які перспективи в ЛНТУ

 • Що таке дуальна освіта?

Дуальна форма здобуття освіти у Луцькому національному технічному університеті передбачає здобуття освіти шляхом поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях  для набуття певної кваліфікації. Тобто, студенти ЛНТУ можуть працювати під час навчання і це зараховується їм як здобуття практичних навичок.

Фото

 

Запровадження дуальної освіти в ЛНТУ має на меті адаптацію студента до першого робочого місця, що відповідає його освітній програмі та кваліфікації. Завданням Університету при цьому є формування у здобувача освіти компетентностей, які дозволять йому пристосовуватися до різноманітних змін вимог ринку праці, створення умов підготовки працівників в умовах їх повного працевлаштування на підприємствах, в установах та організаціях.

 • Як впроваджується дуальна освіта у ЗВО?

На рівні Міністерства освіти розроблено та затверджено ряд документів, які акцентують увагу стосовно дуальної форми здобуття професійно-технічної освіти, зокрема  Наказ МОН від 12.12.2019 № 1551 «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти», Розпорядження КМУ від 19.09.2018 № 660-р «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти»; Середньостроковий план пріоритетних дій уряду на період 2017-2020 р.р., розділ ІІІ «Розвиток людського капіталу», підрозділ 8: «Модернізація професійно-технічної освіти».

В межах автономії впровадження дуальної форми освіти в ЛНТУ відбувається згідно Положення № 660 про дуальну форму здобуття вищої освіти в Луцькому національному технічному університеті схваленого Вченою радою ЛНТУ (протокол №10 від 27 квітня 2021 року). Дане положення визначає порядок організації освітнього процесу за дуальною формою навчання та   запроваджене з метою створення оптимальних умов для поєднання здобувачами вищої освіти навчання з роботою за фахом, шляхом реалізації їх практичної підготовки на робочих місцях. 

 • Як ЛНТУ впроваджує дуальну освіту в навчальний процес?

Протягом 2021-2022 н.р. навчально-науковим центром «Volyn Business Hub» розроблена програма щодо підготовки фахівців за дуальною формою серед яких індивідуальний план здобувача, договір про співпрацю щодо організації дуальної форми здобуття вищої освіти та трьохсторонній договір про дуальну форму здобуття вищої освіти між студентом, ЛНТУ та підприємством.

ФОТО

У вересні-грудні 2021 року ряд освітніх програм погодили зі стейкхолдерами механізми дуальної освіти, обговорили освітні компоненти, які можуть бути опрацьовані на підприємствах, та визначили здобувачів вищої освіти, які продовжать навчання з використанням даного інструментарію. Сумарно у весняному семестрі 2022 року 18 студентів за 5 освітніми програмами здобували вищу освіту за дуальною формою навчання. За результатами навчання за дуальною формою освіти усі здобувачі успішно пройшли атестацію та отримали позитивні відгуки від роботодавців.

ФОТОФОТО

Наразі в ЛНТУ відбувається погодження індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на 2022-2023 н.р., активізувалася робота за іншими освітніми програмами щодо напрацювання партнерів стосовно організації дуальної форми здобуття вищої освіти, зокрема зі здобувачами другого (магістерського) рівня, а також збільшення терміну навчання за дуальною формою на 2 та більше семестрів.

ФОТО

 • З ким ЛНТУ співпрацює по дуальній освіті?

Основними  стейкхолдерами у 2021-22 роках для студентів ЛНТУ стали:

 • ТзОВ «Підшипник-Енергоремонт»,
 • ПП АФ «Камаз-Агро»,
 • ТОВ «Велнес груп»,
 • Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області,
 • Мстишинська гімназія Боратинської сільської ради,
 • Технічний фаховий коледж ЛНТУ,
 • ФОП Скоп О. І.,
 • ФОП Шевчук Г.М.,
 • ФОП Мазурець Ю.В.,
 • ФОП Конюх В.В.,
 • ФОП Шкорбатюк Л.Л.,
 • ФОП Шиятий В.В.,
 • «PRV-сервіс»,
 • ТзОВ ЛДЦ «Оксфорд Медікал Волинь»,
 • Fozzy Group.

Відповідно, із даними стейкхолдерами та здобувачами вищої освіти укладено договори та інші супровідні документи та оформлені накази про організацію дуальної форми здобуття вищої освіти здобувачами  відповідних освітніх програм.

ФОТО