Перейти до основного вмісту

Ми розпочинаємо підготовку фахівців із розробки, проектування та експлуатації інтелектуальних систем керування безпілотними апаратами!

Освітня програма

Об’єкти вивчення: теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби для розробки інтелектуальних систем керування безпілотними апаратами та комп’ютерно-інтегрованих технологій, програмного забезпечення, зокрема людино-машинного інтерфейсу; обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, виконавчих механізмів та регулюючих органів безпілотних апаратів; критерії оцінювання і методи забезпечення якості та надійності систем керування, а також моделі, методи та засоби оптимізації та прийняття рішень при створенні й використанні даних систем та технологій.

Фокус освітньої програми зорієнтований на підготовку майбутніх фахівців з розробки, проектування та експлуатації інтелектуальних систем керування безпілотними апаратами. Акцент ставиться на здатності проектувати інтелектуальні системи керування, вибирати технічні засоби автоматизації безпілотних апаратів, розробляти та інсталювати апаратне та програмне забезпечення, зокрема людино-машинного інтерфейсу.

Випускник зможе: на апаратному рівні проектувати, монтувати, налагоджувати та обслуговувати інтелектуальні системи керування безпілотними апаратами; знати та вміти використовувати комп’ютерну графіку, картографування та GPS-моніторинг для ідентифікації об’єктів та систем; на програмному рівні розробляти, супроводжувати та підтримувати прикладне програмне забезпечення та бази даних.

Які компетенції здобудете?

Випускник освітньої програми «Системи керування безпілотними апаратами» це:

- проектувати системи автоматизації з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів;

- виконувати аналіз об’єктів та систем керування на основі знань про процеси, що в них відбуваються та застосовувати методи теорії автоматичного керування;

- застосовувати методи системного аналізу, математичного моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних моделей елементів та систем керування.

- обґрунтовувати вибір та налагоджувати технічні засоби автоматизації;

- проектувати багаторівневі системи керування, збору даних для формування бази даних та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу;

- програмувати та використовувати прикладне та спеціалізоване програмне забезпечення;

- використовувати комп’ютерну графіку, картографування та GPS-моніторинг для ідентифікації об’єктів та систем;

- враховувати конструкції безпілотних апаратів для розроблення інтелектуальних систем керування;

- враховувати комерційний та економічний контекст при проектуванні систем автоматизації та розробці комп’ютерно-інтегрованих систем.

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

для здобуття ступеня вищої освіти

БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Станом на 1 лютого 2023 року

СЕРТИФІКАТИ ЗНО 2020-2021 років

Бюджетна/небюджетна пропозиція:

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

АБО

Бюджетна пропозиція: національний мультипредметний тест 2022, 2023 (НМТ 2022, НМТ 2023).

Небюджетна пропозиція: мотиваційний лист (МЛ).

 

Контактні телефони:

Декан факультету КІТ Кондіус Інна – 0506429213;

Секретар приймальної комісії ЛНТУ Бандура Ірина – 0965438989;

Гарант освітньої програми Федік Леся – 0997241054;

Завідувач кафедри Лапченко Юрій – 0506657401.