Перейти до основного вмісту

23 листопада 2022 р. відбулася лекція для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» на тему «Академічна доброчесність: принципи реалізації та відповідальність».

доброчесність

На початку лекції вступне слово сказав завідувач кафедри, гарант ОП «Комп’ютерні науки» Валерій Ліщина, який розповів про особливості даної ОП, нагадав студентам про те, які заліки та екзамени здобувачі будуть здавати цієї сесії та в які строки згідно графіку освітнього процесу. Організація освітнього процесу в ЛНТУ відбувається відповідно до діючих положень даного ЗВО.

доброчесність

Лекцію провела Мирослава Купира (провідний фахівець відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації), яка детально розповіла присутнім про те, що таке академічна доброчесність, з яких елементів вона складається, які важливі кроки необхідні для досягнення академічної доброчесності в ЛНТУ та який позитивний результат принесе її дотримання учасникам освітнього процесу в майбутньому, а також про «Кодекс честі», створення Комісії з питань етики та академічної доброчесності в Луцькому національному технічному університеті, комісія з якості ФКІТ.

Фкіт

Мирослава Купира відповідала на численні запитання студентів про те,  як правильно цитувати запозичення, оформляти списки використаних джерел та про можливості програми Unicheck. Розглянули види порушень академічної доброчесності, про конфлікт інтересів, іноземний досвід покарань за академічну доброчесність.

доброчесність

В ЛНТУ реалізовано ряд проєктів, які популяризують академічну доброчесність.

До обговорення долучилася Ніна Здолбіцька, яка наголосила, що важливо особливу увагу приділити обговоренню порядку проведення інструментальної перевірки на академічний плагіат текстів рукописів кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти та рукописів статей поданих до публікування у періодичних виданнях у ЛНТУ.

доброчесністьдоброчесність

Здобувачі розглянули практичні кейси для закріплення почутої на лекції інформації.

Кафедра комп’ютерних наук