Перейти до основного вмісту

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет

Приазовський державний технічний університет

ТОВ «Електросервіс»

ПрАТ «Волиньобленерго»

Національний технічний університет України «Київський

політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Політехнічний інститут Браганси (Португалія)

Люблінська політехніка (Польща)

Університет Гліндор (Великобританія)

Словацький технологічний університет (м. Братіслава)

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у VIII Міжнародній науково-технічній інтернет-конференції «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах», яка відбудеться 24 грудня 2020 р. (м. Луцьк, Україна).

До участі запрошуються науковці, студенти, провідні фахівці та керівники підприємств, організацій, органів державного та муніципального управління, які зацікавлені у ефективному розвитку електроенергетичної галузі.

 

Завантажити запрошення на конференцію

1.     Загальні питання підвищення ефективності електроспоживання.

2.     Математичне моделювання електротехнічних пристроїв і систем.

3.     Енергозбереження в електротехнічних системах і в комунальному господарстві.

4.     Надійність та діагностика електроенергетичного обладнання.

5.     Відновлювана енергетика.

1.     Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА.

2.     Конференція проводиться дистанційно, у форматі онлайн, з використанням платформи Zoom.

3.     Мови конференції: українська, англійська, польська, словацька, російська.

4.     Заявки щодо участі у конференції просимо надіслати до 22 грудня 2020 р., заповнивши відповідну google-форму (в прикріпленому файлі).

    5.     Тези доповідей публікуються мовою оригіналу у авторській редакції. За науковий зміст та відсутність плагіату відповідають автори матеріалу.

6.     Матеріали доповідей повинні бути оформлені згідно з вимогами.

7.     Збірник матеріалів конференції у форматі pdf буде опубліковано на сторінці конференції та розіслано на електронну пошту, яка була вказана при реєстрації, у день проведення конференції.

8.     Тези доповідей надсилати на електронну пошту конференції electroconf2020@ukr.net до 22 грудня 2020 р.

9.     Кожен учасник конференції отримає сертифікат про участь у конференції. 

   Тези доповідей обсягом не менше двох сторінок формату А5 повинні бути надруковані у текстовому редакторі не нижче MS WORD 2003 шрифтом Times New Roman розміром 12 з одинарним міжрядковим інтервалом.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поля – 2 см, праве поле – 1,5 см. Від краю до верхнього колонтитула – 1,25 см., нижнього – 1,25 см. Нумерацію сторінок не виконувати.

Заголовок доповіді: індекс УДК, через один інтервал ініціали та прізвища авторів - набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 12 пт.  Нижче – повну назву організації друкувати курсивом (10 пт.) Назва  доповіді  розміщується на 2 інтервали нижче назви організації, набирається прописними літерами шрифтом Arial розміром 12 пт. з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

Текст друкується шрифтом Times New Roman розміром 12 пт. з одинарним міжрядковим інтервалом і вирів­нюються по ширині. Абзацний відступ становить 1 см.

Після тексту тез, через один інтервал, по центру друкується заголовок «Література» шрифтом Times New Roman, 12 пт. з напівжирним виділенням. Ще через один інтервал друкується список літературних джерел (шрифт Times New Roman, 10 пт. з вирівнюванням за шириною).

 

Зразок оформлення

 

УДК 621.31

 

Л.О. Брюков, А.М. Сіпанчук

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут” імені Ігоря Сікорського

 

 

      МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З

РОЗОСЕРЕДЖЕНИМ ГЕНЕРУВАННЯМ    

 

В сучасних умовах розвитку електричних мереж...

 

Література

 

1. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: навч. посібн. Вид. 3-тє переробл. і доповн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 540 с.

 

 

Завантажити зразок оформлення тез доповідей

24 грудня 2020 р.

 

12.00 – 12.15 Приєднання учасників до конференції.

12.15 – 12.30  Вітальне слово голови конференції.

12.30 – 13.30 Пленарне засідання.

13.30 – 14.00 Перерва

14.00 – 14.30 Засідання тематичних секцій

14.30 – 15.00 Обговорення результатів. Заключне слово. Завершення конференції.

Завантажити запрошення

Завантажити програму конференції

 

Завантажити збірник матеріалів конференції