Перейти до основного вмісту

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)
Університет національного і світового господарства (м. Софія, Болгарія)
Політехнічний інститут Браганси (м. Браганса, Португалія)
Старопольська Вища Школа в Кельце (м. Кельце, Республіка Польща)
Інститут туризму, підприємництва і сервісу (м. Душанбе, Республіка Таджикистан)

Європейський аналітичний центр (м. Київ)

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (м. Київ)
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (м. Київ)

Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (м. Луцьк)

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції, яку проводять кафедра обліку і аудиту та кафедра міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету молодих учених та здобувачів освіти, які зацікавлені у популяризації власних наукових досліджень.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Удосконалення теорії обліку в умовах глобалізації економіки.
2. Теоретико-методологічні передумови гармонізації системи фінансового обліку та
звітності.
3. Управлінський облік і контроль через призму філософії конструктивізму.
4. Аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання.
5. Перспективи розвитку аудиту та судово-бухгалтерської експертизи.
6. Науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних технологій в обліку,
аналізі та контролі.
7. Проблеми обліку, контролю і аналізу: інституціональний аспект.
8. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська

Для участі у конференції потрібно не пізніше 29 жовтня 2022 року:

Заповнити заявку для участі в Конференції за посиланням:

https://forms.gle/xU2AAA7XjFqYwyaV6

Вислати на електронну адресу: konf_oia_LNTU@ukr.net

тези доповіді (назва файлу – Прізвище_Тези)

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА

За підсумками конференції будуть видані програма, сертифікат учасника та збірник тез доповідей, які в електронному вигляді pdf форматі) будуть розіслані на електронну адресу учасника конференції, вказану у заявці, заповненій в Google-формі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1. Обсяг – 2-3 повних сторінок; формат аркуша А5, набраного у редакторі MS Word. Всі поля по 1,5 см.

2. Гарнітура: Times New Roman 11 пт, інтервал між рядками – 1, абзац – 1.

3. Література, на яку є обов’язковими посилання по тексту, подається загальним списком у кінці рукопису згідно з вимогами ДСТУ.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

УДК 657

Петренко В.В., здобувач освіти

Науковий керівник: Ковальчук І.І., к.е.н., доцент

Луцький національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Текст……….. Текст……….. Текст……….. Текст……….. Текст……….. Текст……….. Текст……….. Текст……….. Текст……….. [1].

Література

  1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с.
  2. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2017).
  3. Glick R., Moreno R. Money and Credit, Competitiveness, and Currency Crises in Asia and Latin America. Economisch Institut voor het Midden en Kleinbedrijf, 1999.

Координати оргкомітету:

Луцький національний технічний університет, кафедра обліку і аудиту

Відповідальний секретар – Талах Тетяна Анатоліївна

43024, Україна, м. Луцьк, вул. Львівська , 75, каб. 409.

Телефон: +38 (050) 721-96-13

E-mail:  konf_oia_LNTU@ukr.net

*Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації матеріалів, якщо тези не відповідають тематиці, вимогам щодо оформлення, надіслані пізніше зазначеного терміну та в разі виявлення академічного плагіату.