Перейти до основного вмісту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(факультет бізнесу та права, кафедра маркетингу)

Волинська обласна рада; Луцька міська рада; Українська Асоціація Маркетингу;

Національна академія управління, м. Київ; Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (кафедра маркетингу); ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (кафедра бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту); Університет «Люблінська Політехніка», Польща; Жешувський технологічний університет, Польща; Сілезький технологічний університет в Глівіцах, Польща; Вроцлавський економічний університет, Польща; Полєський державний університет, Білорусь; Вітебський державний технологічний університет, Білорусь; Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації, Білорусь; Державний аграрний університет Молдови, Молдова; Політехнічний інститут Браганса, Португалія; Університет національної і світової економіки, Болгарія;

Політехнічний університет Позеги, Хорватія

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

запрошуємо Вас взяти участь у роботі

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів та молодих вчених

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»,

яка відбудеться

26 березня 2021 року в Луцькому національному технічному університеті

Мета конференції – обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень здобувачів, аспірантів та молодих вчених з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Теорія та практика маркетингового управління підприємствами.

2. Практична реалізація засад маркетингового менеджменту на міжнародному та регіональному рівнях.

3. Організаційне, кадрове, фінансово-облікове, логістичне та інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств.

4. Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу. 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Форма участі: дистанційна (із використанням технології відеоконференції ZOOM).

Останній термін подання заявок, тез доповідей: до 19 березня 2021 року.

Розміщення електронної версії збірника на сайті Луцького НТУ: до 02 квітня 2021 р

Участь в конференції безкоштовна.

Мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Конференція проходитиме у дистанційній формі (із використанням технології відеоконференцій ZOOM). Після одержання матеріалів (тез доповідей та заявки на участь) оргкомітет конференції відправить на зазначену у заявці учасника конференції електронну адресу лінк для входження у систему відеоконференції ZOOM. Участь у конференції є безкоштовною! Збірник тез доповідей конференції у PDF форматі  буде представлено на сайті Луцького НТУ.

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО

1) до 19.03.2021 заповнити та надіслати заявку про участь у конференції та прикріпити тези доповіді (Google Form):

https://forms.gle/3oFYH9GwP37js6NH6 (Укр);

https://forms.gle/73JoqZgtDNpex7aK6 (Engl);

https://forms.gle/dYspiArqj6BTAUDr7 (Pol);

або надіслати тези доповіді на електронну пошту конференції Konfmarkmen2021@gmail.com;

2) взяти участь в конференції 26.03.2021 на платформі ZOOM (за надісланим в особистому запрошенні учаснику конференції лінком) 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

26 березня 2021 р.

930    –  реєстрація учасників конференції в онлайн-системі ZOOM.      

1000 – відкриття конференції. Пленарне засідання

1300 – обідня перерва

1400 – засідання секцій (відповідно до програми та графіка їх роботи)

1700 – заключне пленарне засідання 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні  – 10 хв

Доповідь на секційному засіданні   – 5 хв

Виступ при обговоренні доповіді   – 3 хв

Виступ під час дискусії з

проблемних питань                          – до 5 хв

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

До опублікування приймаються тези, які не друкувалися раніше.

Матеріали мають бути підготовлені за допомогою редактора MS Word.

Аркуш формату А5. Поля – 1,5 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 10, інтервал –1. Абзацний відступ – 1 см.

Обсяг тез - 2 або 3 повні сторінки.

Робоча мова конференції: українська, англійська, польська, російська.

У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора або співавторів, назва навчального закладу (без скорочень); для здобувачів вказати прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та звання наукового керівника.

Назву тез друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту.

В кінці тез подається перелік використаних джерел, посилання на які в тексті є обов’язковими. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Перелік використаних джерел наводиться бібліографічним списком джерел відповідно до діючих вимог.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад Solomon.doc).

Подані до публікації тези повинні чітко відповідати тематичним напрямам конференції. У випадку невідповідності, оргкомітет конференції бере на себе відповідальність щодо відхилення надісланих тез доповідей.

Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати.

Тези друкуватимуться в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів нестимуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології, інших відомостей.

Матеріали, які не відповідатимуть вищевказаним вимогам розміщуватись на сайті та публікуватися не будуть.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Сергійчук Іванна Петрівна

Луцький національний технічний університет

(для здобувачів) Науковий керівник: Іванов Іван Іванович,

д.е.н., професор, Луцький НТУ 

ПРОЕКТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

(ПОВНИХ 2 – 3 СТОРІНКИ ЗІ СПИСКОМ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ)

Перелік використаних джерел:

(НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДЖЕРЕЛ)

 

КООРДИНАТОРИ ЗАХОДУ

Голова організаційного комітету

 

Вахович Ірина Михайлівна, ректор Луцького НТУ, д.е.н., професор, Луцький НТУ

 

Заступники голови організаційного комітету

 

+380956584524 Ковальчук Надія Віталіївна, проректор з науково-педагогічної роботи та партнерства, к.е.н., доцент, Луцький НТУ;

+380501554555 Камінська Ірина Миколаївна, декан факультету бізнесу та права,               к.е.н., доцент, Луцький НТУ;

+380956115100 Морохова Валентина Олександрівна, завідувач кафедри маркетингу,           к.е.н., професор, Луцький НТУ;  

+380957773280 Войтович Сергій Ярославович, к.е.н., професор кафедри маркетингу, Луцький НТУ.

Відповідальний секретар конференції

 

+380505576265 Лорві Ірина Федорівна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу, Луцький НТУ. 

Інформаційний лист

INVITATION