Перейти до основного вмісту

Луцький національний технічний університет

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

 

Науково-дослідна будівельна лабораторія

 

Як структурний підрозділ ЛНТУ, лабораторія розпочала свою діяльність 1 березня 2000 р.

Науково-дослідна будівельна лабораторія призначена для:

–     забезпечення навчального процесу на факультеті архітектури, будівництва та дизайну;

–     проведення наукових досліджень магістрами та аспірантами кафедри будівництва та цивільної інженерії;

–     надання послуг фізичним і юридичним особам з обстеження, випробування та контролю якості будівельних матеріалів і конструкцій.

Усі основні засоби вимірювальної техніки та допоміжні засоби вимірювань проходять щорічну повірку або атестацію.

За результатами атестації державним підприємством «Волиньстандартметрологія» лабораторії видано свідоцтво про відповідність 

№ 106-04/2020 від 16.12.2020 р.

Згідно додатка до свідоцтва, будівельна лабораторія має право на випробування 22-ох найменувань будівельних матеріалів, конструкцій та ґрунтів, а також проведення радіаційного контролю на об’єктах будівництва.

Для проведення усіх видів випробувань лабораторія забезпечена чинними нормативними документами (ДСТУ, ГОСТ, КНД, ДБН, ТУ, ОСТ).

Адреса лабораторії: 43018 м. Луцьк, вул. Потебні, 56 (учбово-лабораторний корпус № 2 Луцького національного технічного університету).

Телефон: (0332) 26-24-60.

Завідувач лабораторії:

ЛУЧИНЕЦЬ Сергій Андрійович.

Заступник завідувача лабораторії:

СІЧИОКНО Євген Андрійович, тел.: (095) 123-0810.

Розрахунковий рахунок юридичної особи та реквізити банку:

р/р 31251203117820, ДУКСУ у м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 05477296.

й

q

q

q

q

У структурі науково-дослідної будівельної лабораторії кафедри будівництва та цивільної інженерії факультету архітектури, будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету працює лабораторія «Ґрунтознавства та механіки ґрунтів».

Лабораторія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Державними нормативними документами, Положенням про науково-дослідну будівельну лабораторію.

Висококваліфікований штат працівників лабораторії з долученням кандидатів наук з кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького НТУ проводить визначення фізико-механічних і водно-фізичних властивостей ґрунтів:

– вологість ґрунту;

– вологість на межі текучості;

– вологість на межі розкочування;

– щільність ґрунту;

– визначення максимальної щільності ґрунту при оптимальній вологості;

– визначення коефіцієнту ущільнення ґрунту;

– щільність часток ґрунту;

– гранулометричний (зерновий) склад ґрунту;

– мікроагрегатний склад ґрунту;

– коефіцієнт фільтрації піщаних ґрунтів;

– коефіцієнт фільтрації глинистих ґрунтів;

– консолідовано-дреноване випробування;

– консолідовано-недреноване випробування;

– визначення опору ґрунту зрізуванню;

– визначення набухання ґрунтів;

– визначення модуля деформації ґрунту;

– визначення усадки ґрунту.

q

Складаються звіти інженерно-геологічних вишукувань.

Проводиться відбирання проб ґрунту для досліджень глибиною до 6 м ручним буром геолога та до 30 м буровою установкою Storm 20S.

q

В лабораторії ґрунтознавства та механіки ґрунтів проводяться лабораторні роботи для студентів.

Найкращі студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та займають призові місця.

q

 

Контакти:

 

 

 

Лучинець Сергій Андрійович,

зав. лабораторії

т. (0332) 26-24-60

моб. 095-828-57-54

Січиокно Євген Андрійович,

заступник зав. лабораторії

т. (0332) 26-24-60

моб. 095-123-08-10