Перейти до основного вмісту
h

Проект

Співпраця університетів для підтримки розвитку безпеки і кризового управління

Люблінського і Луцького транскордонних регіонів

в рамках Програми транскордонного співробітництва

Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, що фінансується Європейським Союзом.

Термін реалізації 12.09.2018-11.09.2021

Загальна мета проекту

Посилення співпраці між Люблінським і Луцьким регіонами, підвищення ефективності перевірок на кордонах шляхом посилення компетентності та кваліфікації працівників польсько-українських прикордонних та митних служб, а також отримання та поширення комплексної інформації в галузі управління кордонами

Конкретні цілі

Підвищення рівня міжособистісних та соціальних навичок, зворотній зв'язок співробітників польської та української прикордонної та митної служб, необхідних для ефективності перевірок на кордонах

Підвищення кваліфікації персоналу польських та українських прикордонних та митних служб у сфері управління кордонами, включаючи запобігання та обмеження нелегальній міграції та торгівлі, боротьбі з організованою злочинністю, необхідні для підвищення ефективності перевірок на кордонах

Отримання та оприлюднення актуальних та комплексних відомостей, що стосуються управління кордонами у сфері запобігання та обмеження нелегальній міграції та торгівлі, боротьбі з організованою злочинністю, необхідні для підвищення ефективності перевірок на кордонах

 Метою спільного польсько-українського проекту є підтримка процесів безпеки та врегулювання криз з обох сторін кордону: зовнішнього кордону ЄС. Взаємний прикордонний рух дуже інтенсивний. Саме тому, необхідно діагностувати проблеми у роботі прикордонних установ та здійснювати заходи для підтримки їхньої роботи, зокрема, шляхом проведення тренінгів, що посилюють м'які навички, особливо міжособистісні та соціальні навички. Через геополітичне положення України та Польщі, обидві країни стикаються з проблемами в галузі безпеки та управління кризовими ситуаціями. Ця ситуація обумовлена війною в східній частині України, ризиком тероризму (включаючи кіберпростір) та міграційними потоками. Тому заплановано організувати та провести післядипломне навчання в цій галузі. Інтенсифіковані соціальні дослідження (включаючи емпіричні) сприятимуть розвитку знань у вищезгаданій сфері не тільки в університетах, але також у державному секторі. Завдяки проекту компетенції прикордонників та їх знання про сучасні виклики у сфері безпеки та врегулювання криз буде посилено. Оприлюднення академічних досліджень з цих питань сприятиме кращому розумінню особливостей транскордонної діяльності та виражатиме, наскільки важливим є державна та цивільна безпека Польщі та України. Тренінги та навчання дозволять підвищити навички у галузі безпеки кордонів для кількох сотень працівників та установ, що працюють на кордоні. Організація 2-х конференцій та публікація 3-х посібників дозволять провести промо-кампанію проблемних аспектів в даній сфері. Це буде позитивно впливати на транскордонні установи в Польщі та Україні, університети, а також суспільство по обидві сторони кордону. Реалізація проекту безпосередньо пов'язана з необхідністю співпраці між установами обох сторін. Взаємне усвідомлення проблем, обмін знаннями, досвідом та взаємна підтримка позитивно вплине на результати запланованих заходів.

     Проект передбачає довгостроковий вплив на всі цільові групи. У випадку з персоналом та службами прикордонної служби планується продовжувати систематичну співпрацю в галузі обміну інформацією, навчання та дослідження у вирішенні проблем транскордонного регіону, включаючи діагностику соціально-політичних змін у контексті нових викликів (боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею, боротьба з організована злочинність). Планується продовжити навчання післядипломної освіти для широкого кола зацікавлених сторін, проведення аналізу проблем на кордоні. Люди, що перетинають кордон, мешканці прикордонних регіонів будуть приймати в опитуваннях щодо змін та підвищення ефективності перевірок на кордонах. Буде продовжено співпрацю наукового співтовариства і, безумовно, це сприятиме співпраці вузів для впровадження нових практичних рішень по проблемах на кордоні. Обидва партнери будуть співпрацювати з прикордонними службами, тому природно проводити подальші дослідження та аналіз пост-проекту. Стійкість результатів після завершення Проекту буде базуватись на ресурсах обох партнерів. Як частина науково-дослідних інститутів, що працюють в обох університетах (факультети, кафедри), діяльність буде продовжена для підтримки ефективності транскордонних питань. Довгострокова фінансова та інституційна стійкість Проекту буде забезпечена організаційно-правовою та фінансовою спроможністю бенефіціарів. Після завершення Проекту життєздатність основних продуктів буде забезпечуватись обома Партнерами. Обидва партнери фінансуються за рахунок державного бюджету, що забезпечить фінансову та інституційну стабільність використання результатів проекту. Бенефіціари мають стійкий фінансовий дохід у вигляді членських внесків та благодійної допомоги. Обидва партнери продовжуватимуть проводити рекламно-інформаційну кампанію, дослідження та тренінги, спрямовані на підтримку підвищення якості роботи прикордонних служб. Заходи не будуть комерційними. Стійкість проекту буде ще більше посилюватися шляхом підписання Протоколу про співпрацю між установами-партнерами після впровадження проекту. Всі публікації, розроблені під час проекту (навчальні матеріали, 3 книги), будуть доступні у форматі pdf на веб-сайтах Партнерів та будуть спрямовані до всіх зацікавлених осіб та установ.

Люблінський католицький університет Яна Павла ІІ 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II

Aleje Rac?awickie 14, 20-950 Lublin, Польща

tel. +48 81 445 41 38

http://www.kul.pl/


Луцький національний технічний університет

Адреса: вулиця Львівська, 75, Луцьк,

Волинська область, Україна, 43000

+380 332 746 103

http://lutsk-ntu.com.ua/uk

Інформація про донорів

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

j

Головними завданнями в діяльності Представництва Європейського союзу в Україні є наступні:

Сприяти політичним та економічним зв’язкам між Україною та Європейським Союзом шляхом підтримання ефективного діалогу з урядовими установами та підвищення поінформованості про Європейський Союз, його установи та програми;

Відстежувати впровадження Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС;

Інформувати громадськість щодо розвитку Європейського Союзу, роз’яснювати та відстоювати окремі аспекти політики ЄС;

Брати участь у впровадженні програм зовнішньої допомоги Європейського Союзу.

eeas.europa.eu


Програма транскордонного співробітництва (ТКС) Польща-Білорусь-Україна

j

Програма транскордонного співробітництва (ТКС) Польща-Білорусь-Україна вже 15 років підтримує процеси розвитку на прикордонній території Польщі, Білорусі та України шляхом фінансування різноманітних проектів. Усі проекти, що фінансуються у рамках Програми Польща-Білорусь-Україна, є некомерційними та сприяють поліпшенню якості життя мешканців східної Польщі та Західної України і Білорусі. Всі проекти, що фінансуються у рамках Програми, демонструють сильний транскордонний ефект не лише завдяки партнерству між інституціями цих трьох країн, але насамперед  завдяки результатам діяльності та позитивному впливу цих проектів на прикордонні  території.

https://www.pbu2020.eu