Перейти до основного вмісту

Додаток 1. Перелік спеціальностей Луцького НТУ, яким надається особлива підтримка

 

Додаток 2. Правила прийому до аспірантури Луцького національного технічного університету на 2021-2022 навчальний рік

 

Додаток 3. Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра  на основі здобутого ступеня вищої освіти  або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

Додаток 4. Перелік спеціальностей та освітніх програм для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Додаток 5. Розподіл ліцензованих обсягів між конкурсними пропозиціями Луцького НТУ при вступі на денну та заочну форми навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в 2021 році

 

Додаток 6. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

 

Додаток 7 Порядок прийому для здобуття вищої освіти в Луцькому національному технічному університеті осіб, місцем проживання яких є які тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення 

 

Додаток 8. МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році

 

Додаток 9. Положення про студентські гуртожитки Луцького національного технічного університету

 

Додаток 10. Порядок створення комісії з акредитації представників засобів масової інформації Луцького НТУ