Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к.арх., доцент

Пасічник Оксана Степанівна

E-mail: arch-d@lutsk-ntu.com.ua

1

2

3

5

6

7

 

8

 Професорсько-викладацький склад кафедри

АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

вул. Львівська, 75, головний корпус

 

 

Прізвище, ім’я , по батькові

Посада

Номера телефонів

№ кабінету

міський

Пасічник Оксана Степанівна

завідувач кафедри,

доцент

(0332) 74-61-38

316 б

Абрамюк Інна Гергіївна

доцент

(0332) 74-61-38

405 а

Балан Олександр Григорович

асистент

(0332) 74-61-38

405 а

Бокій Тетяна Філаретівна

доцент

(0332) 74-61-38

309

Бондарчук Юлія Сергіївна

доцент

(0332) 74-61-38

309

Боярчук Богдан Аркадійович

доцент

(0332) 74-61-38

405 а

Бурчак Ігор Несторович

професор

(0332) 74-61-38

309

Бухаріна Іванна Володимирівна

асистент

(0332) 74-61-38

403

Воробчук Марія Сергіївна

асистент

(0332) 74-61-38

309

Головачук Ігор Павлович

доцент

(0332) 74-61-38

408

Градиська Наталія Борисівна

асистент

(0332) 74-61-38

404

Дудка Роксолана

Олександрівна

доцент

(0332) 74-61-38

404

Казмірук Юрій Йосипович

доцент

(0332) 74-61-38

403

Клак Юрій Володимирович

асистент

(0332) 74-61-38

402

Лелик Ярослав Романович

доцент

(0332) 74-61-38

309

Нінічук Микола Володимирович

старший викладач

(0332) 74-61-38

405а

Приступа Ольга Василівна

старший викладач

(0332) 74-61-38

405а

Пустюльга Сергій Іванович

професор

(0332) 74-61-38

408

Скляренко Наталія Владиславівна

доцент

(0332) 74-61-38

309

Романюк Ольга Василівна

асистент

(0332) 74-61-38

309

Рубан-Головчук Зоряна Миколаївна

старший викладач

(0332) 74-61-38

312

Рубан Микола Захарович

асистент

(0332) 74-61-38

312

Чугай Руслан Володимирович

старший викладач

(0332) 74-61-38

310

Цапюк Василь Віталійович

асистент

(0332) 74-61-38

309

Шмельов В’ячеслав Михайлович

асистент

(0332) 74-61-38

402

Горбач Віктор Михайлович

інженер ІІ категорії

(0332) 74-61-38

400

Моряк Ілля Любомирович

інженер І категорії

(0332) 74-61-38

405 а

191 Архітектура та містобудування

Бакалавр

Освітні програми спеціальності

Сертифікат про акредитацію

Магістр

Сертифікат про акредитацію


022 Дизайн

Освітні програми, за якими провадиться навчання на кафедрі:

 

Протоколи засідання групи забезпечення


Громадське обговорення освітніх програм

 

191 Архітектура та містобудування:

Громадське обговорення освітніх програм першого та другого рівнів вищої освіти спеціальності 191 Архітектура та містобудування.

За посиланням можна залишити коментарі, зауваження, пропозиції щодо провадження освітньої діяльності та покращення якості підготовки спеціалістів за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування, з метою їх врахування під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньо-професійних програм кафедри архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету.

Покликання на опитування

 

022 Дизайн:

Громадське обговорення освітніх програм першого та другого рівнів вищої освіти спеціальності 022 Дизайн. 

За посиланням можна залишити коментарі, зауваження, пропозиції щодо провадження освітньої діяльності та покращення якості підготовки спеціалістів за спеціальністю 022  Дизайн, з метою їх врахування під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньо-професійних програм кафедри архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету

 

Запрошуємо на обговорення ОП «ДИЗАЙН»!

Проєкти освітніх програм

Прохання долучитися до обговорення ОП "Дизайн" другого (магістерського)  рівня вищої освіти усіх бажаючих з метою покращення якості освітньої програми та підготовки здобувачів. Рекомендації та

побажання до проекту ОП прохання надсилати на електронну пошту гаранта ОП j.bondarchuk@lutsk-ntu.com.ua

Проєкт ОП Дизайн (магістр)

191 Архітектура та містобудування (бакалавр) ПРОЄКТ 2023 р.

191 Архітектура та містобудування (магістр) ПРОЄКТ 2023 р.

 

Прохання долучитися до обговорення ОП "Дизайн" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 2023 р. усіх охочих з метою покращення якості освітньої програми та підготовки здобувачів. Рекомендації та побажання до проєкту ОП прохання надсилати на електронну пошту  n.skliarenko@lntu.edu.ua

Проєкт OП 022 Дизайн ( PhD)

Кваліфікаційні роботи за ступенем вищої освіти "магістр"   ОП "Дизайн"
Кваліфікаційні роботи за ступенем вищої освіти "бакалавр" ОП   "Архітектура та містобудування"
Кваліфікаційні роботи за ступенем вищої освіти "магістр"  ОП   "Архітектура та містобудування"

Участь НПП, котрі забезпечують реалізацію ОП «Архітектура та містобудування» другого (магістерського ) рівня вищої освіти

та здобувачів у конференціях

у 2020 році

 1. Абрамюк І.Г., Казмірук Ю.Й. Проблеми розвитку архітектури житла в історично-сформованому середовищі міста Луцька (XVII – поч. ХХ ст.). Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів "Проблеми інтегрованого розвитку міст". Луцьк-Київ, 2020. С. 9-11.
 2. Абрамюк І.Г. Особливості формування міського дизайну у Луцьку в 20-30-тих роках ХХ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів: Проблеми інтегрованого розвитку міст (29 - 31 січня 2020 р.). Луцьк-Київ, 2020. С. 5-8.
 3. Боярчук Б.А. Обстеження існуючих виробничих будівель з метою їх реконструкції під громадські будівлі. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів "Проблеми інтегрованого розвитку міст". Луцьк-Київ, 2020. С. 12 – 14.

https://konf-mbg.wixsite.com/lntu-bci-mbg-2020

https://ff18565a-a9dc-4dfa-bb44-f0b27a58b1fe.filesusr.com/ugd/8a91c4_3debccf38c4b4e5691cf99cc55e73f27.pdf

 1. Абрамюк І.Г. Мистецтво сценографії в творчості Александра Єнджеєвського. Матеріали IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції: Сучасні аспекти модернізації науки в України: стан, проблеми, тенденції розвитку (07 грудня 2020 р.). Мадрид, 2020. С. 114 – 118.

https://drive.google.com/file/d/1cnoW5jx0bIaL_dSWVzBCw3AbEysuep5-/view?usp=sharing

Міжнародна наукова конференція «Вплив архітектурно-сценографічних ідей Є. Лисика на творчість архітекторів України і Світу», НУ Львівська політехніка, м. Львів, 27 листопада 2020 р.  Доповідь Абрамюк І.Г. Світло як інструмент будови простору в сценографії А. Єнджиєвського.

https://old.lpnu.ua/sites/default/files/attachment/2020/event/17264/ukr_temy-dopovidey_15.11.pdf

Здобувачі

 1. Абрамюк І.Г., Петровець А. Особливості формування міського дизайну у Луцьку в 20-30-х роках ХХ ст. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів "Проблеми інтегрованого розвитку міст". Луцьк-Київ, 2020. С. 5 – 8.

https://konf-mbg.wixsite.com/lntu-bci-mbg-2020

https://ff18565a-a9dc-4dfa-bb44-f0b27a58b1fe.filesusr.com/ugd/8a91c4_3debccf38c4b4e5691cf99cc55e73f27.pdf

 1. Шандрук І.О., Абрамюк І.Г. Історичні аспекти формування архітектури крематоріїв у Європі. Студентський науковий вісник (серія природничі та технічні науки). Вип. 28. Луцьк, 2020. С. 179 - 186
 2. Ляшук С.В., Пасічник О.С. Екологічний підхід як прогресивний напрям розвитку архітектури міста. Студентський науковий вісник (серія природничі та технічні науки). Вип. 28. Луцьк, 2020. С. 187 – 191.
 3. Апшай В.С., Лесик О.В. Аспекти формування архітектури туристичних гірських притулків. Студентський науковий вісник (серія природничі та технічні науки). Вип. 28. Луцьк, 2020. С. 192 – 196.
 4. Догадіна Ю.Д., Казмірук Ю.Й. Ідеї «міста-саду» в сучасних соціальних умовах розвитку міст. Студентський науковий вісник (серія природничі та технічні науки). Вип. 28. Луцьк, 2020. С. 197 – 202.
 5. Панасюк К.І., Абрамюк І.Г. Пам’яткоохоронна діяльність як предмет транскордонного співробітництва Волині. Студентський науковий вісник (серія природничі та технічні науки). Вип. 28. Луцьк, 2020. С. 203 – 207.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1GOiGKRdHAv6ZbFk1bI8oPugupwhkZZyj

Участь НПП, котрі забезпечують реалізацію ОП «Архітектура та містобудування» другого (магістерського ) рівня вищої освіти

та здобувачів у конференціях

у 2021 році

 1. Abramiuk Inna. Dworek w zabudowie miasta Łucka jako pomnik tradycyjnej polskiej architektury. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. TOM XIII. Białystok 2020. S. 531 – 549.

https://instytutbadan.eu/wp-content/uploads/2021/02/Spis-Tresci-Tom-13.pdf?fbclid=IwAR2ZJWSw-8SCVNdE61180OiIprEW6QElXLdF_NlNJx3aM4nObY9nZvtJs1w

ПАСІЧНИК О. Проблеми пристосування середовища до потреб людей з обмеженими можливостями. Розвиток архітектури в Східній Європі: реалії, проблеми та перспективи: збірник тез доповідей І Міжнародної наукової конференції, 21 травня 2021 р., м.Луцьк. Луцьк, 2021. – С. 23 – 24.

АБРАМЮК І.Г. Проблеми збереження історично сформованої архітектури (на прикладі м. Луцька). Розвиток архітектури в Східній Європі: реалії, проблеми та перспективи: збірник тез доповідей І Міжнародної наукової конференції, 21 травня 2021 р., м.Луцьк. Луцьк, 2021. – С. 47 – 48.

БОЯРЧУК Б. Підвищення енергоефективності в цивільних будівлях при реконструкції. Розвиток архітектури в Східній Європі: реалії, проблеми та перспективи: збірник тез доповідей І Міжнародної наукової конференції, 21 травня 2021 р., м.Луцьк. Луцьк, 2021. – С. 67 – 69.

РУБАН-ГОЛОВЧУК З.М. Оптична ілюзія як композиційний засіб сучасної архітектури.  Розвиток архітектури в Східній Європі: реалії, проблеми та перспективи: збірник тез доповідей І Міжнародної наукової конференції, 21 травня 2021 р., м.Луцьк. Луцьк, 2021. – С. 75 – 77.

https://drive.google.com/file/d/1ZHgcybXGuPFqzw_7WeS4xGPx8qPre9AU/view?usp=sharing

 1. Абрамюк І., Балан О., Демчук О. Роль транспортно-комунікаційних вузлів у містобудівній структурі. Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19 листопада 2021 р., м. Луцьк [Електронний ресурс]. – Луцьк: ЛНТУ, 2021. С. 126 – 127.
 2. Абрамюк І., Петровець А. Тенденції розвитку архітектури міста Ковель в міжвоєнний період. Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19 листопада 2021 р., м. Луцьк [Електронний ресурс]. – Луцьк: ЛНТУ, 2021. С. 128 – 129.

https://docs.google.com/document/d/18LMdouGOBv3tjDN4Zwwd0xr2m3o1PmwK/edit

21 травня 2021 року - організована І Міжнародна наукова конференція «Розвиток архітектури в Східній Європі: реалії, проблеми та перспективи»

https://drive.google.com/file/d/1T8Jz6ceiCzuyAMd7BeyW475dxCwJLO07/view?usp=sharing

19 листопада 2021 року – кафедра виступила співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Сучасні проблеми містобудування. Перспективи тат пріоритети розвитку».

https://drive.google.com/file/d/1nmXQnslEmXGkd-UvqzwJcILIvC2E2kgd/view?usp=sharing

 

Традиції та новації в дизайні 2022

 

2

 

 

1

2

 

фото

Творчі здобутки191 Архітектура та містобудування

Бакалавр

Магістр


 

022 Дизайн

Бакалавр

Магістр

Громадське обговорення

Громадське обговорення освітніх програм першого та другого рівнів вищої освіти спеціальності 022 Дизайн. 

За посиланням можна залишити коментарі, зауваження, пропозиції щодо провадження освітньої діяльності та покращення якості підготовки спеціалістів за спеціальністю 022 АДизайн, з метою їх врахування під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньо-професійних програм кафедри архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету

https://docs.google.com/forms/d/1M-jgeGZn5dHwgEklYsr0LTS2mUucyASTGj_cyhDkMX4/edit

Рецензії та відгуки на ОП Дизайн першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Рецензії та відгуки на ОП Дизайн другого (магістерського) рівня вищої освіти