Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: кандидат технічних наук, доцент

Онищук Василь Петрович 

Телефон:  (0332)746145

E-mail: avto@lntu.edu.ua

 

КАФЕДРА АВТОМОБІЛІВ І ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

вул. Львівська, 75, корпус «В»

ел. адреса:avto@lntu.edu.ua

 

Прізвище, ім’я, по батькові**

Посада

Номери телефонів

№ кабінету

міський

внутрішній

мобільний***

Онищук Василь Петрович

зав. кафедри

74-61-45

2-48

095-390-54-39

 

341а

Бодак Володимир Іванович

доцент

74-61-45

2-49

 

344

Булік Юрій Володимирович

доцент

74-61-45

2-49

 

344

Гандзюк Микола Олександрович

доцент

74-61-45

2-50

 

350

Грабовець Віталій Валерійович

доцент

74-61-45

-

 

354

Дембіцький Валерій Миколайович

доцент

74-61-45

2-50

066-303-50-58

342

Дубицький Олександр Сергійович

доцент

74-61-45

2-49

 

346

Захарчук Віктор Іванович

професор

74-61-45

2-50

 

347

Захарчук Олег Вікторович

доцент

74-61-45

2-49

 

346

Кищун Володимир Андрійович

доцент

74-61-45

2-50

 

347

Котенко Вікторія Ігорівна

асистент

74-61-45

-

 

354

Куць Надія Григорівна

доцент

74-61-45

2-50

 

350

Мазилюк Павло Вікторович

старший викладач

74-61-45

2-49

 

346

Маяк Микола Михайлович

професор

74-61-45

2-49

 

344

Мурований Ігор

Сергійович

декан ФТМІ, доцент

74-61-31

2-07

050-678-82-81

157

Павлова Ірина Олексіївна

доцент

74-61-45

-

 

354

Павлюк Василь Іванович

доцент

74-61-45

2-50

 

342

Придюк Валентин Михайлович

 

заступник декана

ФТМІ, доцент

74-61-31

-

099-740-08-50

150

 

Самостян Віктор Русланович

 

заступник декана

ФТМІ, доцент

74-61-31

-

050-9272-66-08

148

Сітовський Олег Пилипович

доцент

74-61-45

2-50

 

347

Скалига Микола Миколайович

доцент

74-61-45

2-49

 

346

Стельмащук Валерій Віталійович

доцент

74-61-45

2-49

 

344

Швабюк Володимир Васильович

доцент

74-61-45

2-50

 

350

Негодюк Володимир Михайлович

старший лаборант

74-61-45

-

 

354

Романюк Галина Вікторівна

старший лаборант

74-61-45

2-50

 

342

Слатов Микола Миколайович

провідний інженер

74-61-45

-

 

343

Сосницький Анатолій Антонович

старший лаборант

74-61-45

-

 

135

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників ЛНТУ, представників інших груп стейкголдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програми.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ)» підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ» ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ
Зауваження та пропозиції

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 1 квітня 2023 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми Мурований І.С. igor_lntu@ukr.net 

- спеціальність «Автомобільний транспорт»:

автомобілі (конструкція, теорія, розрахунок), автомобільні двигуни, електронне та електричне обладнання автомобілів, основи технології виробництва та ремонту автомобілів, технічна експлуатація автомобілів, основи технічної діагностики автомобілів, технологічне проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування, проектування та обслуговування гаражного обладнання,  інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів, транспортні системи, спеціалізований рухомий склад,  екологія автомобільного транспорту, організація автомобільних перевезень, безпека дорожнього руху, моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту, інформаційні системи на автомобільному транспорті, перспективні конструкції автомобілів і двигунів внутрішнього згоряння, організація інженерної служби, інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів (ДТЗ), автоматизовані системи управління автотранспортом, теоретичні та експериментальні дослідження ДТЗ, економіка, організація та управління автотранспортом, випробування автомобілів, методи оптимізації та комп'ютерні технології, фірмове обслуговування транспортних засобів;

- спеціальність «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»:

дослідження операцій в транспортних системах, основи теорій систем і управління, загальний курс транспорту,  основи теорії транспортних процесів і систем, транспортна географія, транспортні засоби, взаємодія видів транспорту, вантажні, пасажирські та міжнародні перевезення, проектування транспортно-складських комплексів, формування і обслуговування вантажів, системи міського транспорту, сучасні транспортні технології, транспортно-експедиторська діяльність, організація і технологія вантажно-розвантажуючих робіт, експлуатаційні властивості АТЗ, основи експлуатація АТЗ, спеціалізований рухомий склад, супутникові системи навігації і зв'язку на транспорті, технічне обслуговування і ремонт АТЗ, управління ланцюгом постачань, логістичні системи на транспорті, методи наукових досліджень, сучасні транспортні технології, інтермодальні транспортні технології.
      У процесі навчання, навчальної, технологічної, виробничої і переддипломної практик студент набуває практичних навичок діяльності різних рівнів у сфері автомобільного транспорту, бере участь у реальному виробництві, привчається до підприємницької діяльності.

До послуг студентів загальноуніверситетська бібліотека. Матеріально-технічна база кафедри розміщена на площі понад 1000м2 та включає: лекційні аудиторії, спеціалізовані лабораторії та кабінети з основ конструкції, електронного та електричного обладнання автомобілів, автомобільних двигунів, теплотехніки, технічної експлуатації автомобілів, теорії автомобіля, безпеки руху. На кафедрі також функціонує комп’ютерний клас (з підключенням до мережі Internet), де студенти мають можливість поглиблювати свої знання, проводити розрахунки і виконувати курсові, дипломні проекти, магістерські роботи. При кафедрі діє навчально-науковий центр з підвищення кваліфікації фахівців, які працюють у сфері автомобільного транспорту, та  функціонує студентське проектно-технологічне бюро.

Підготовку фахівців зі спеціальностей «Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології» здійснює колектив висококваліфікованих викладачів. До складу кафедри автомобілів і транспортних технологій входить 23 викладачі, серед яких  2 доктори технічних наук, 18 кандидатів технічних наук, 1 кандидат економічних наук, 1 доктор філософії (PhD); з них професорів - 2 доцентів – 21 та 4 чоловіки навчально-допоміжного персоналу.

Кафедра налагодила тісну співпрацю з Національним транспортним університетом (м. Київ), Національним університетом «Львівська політехніка», Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом, Вінницьким національним технічним університетом, Житомирським державним технологічним університетом та ін. ВНЗ України

Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів, передбачених МОН України, викладачі кафедри розробляють та вдосконалюють робочі програми та навчально-методичні комплекси з відповідних дисциплін, видають методичні розробки, посібники з грифом МОН України, монографії, електронні підручники.

в

в

Навчальний посібник:  Захарчук Віктор Іванович "Основи теорії та конструкції автомобільних двигунів" 

Дослідження робочих процесів, особливостей конструкції та режимів роботи транспортних засобів

Дослідження транспортних процесів та систем на транспорті 

Дослідження параметрів руху автомобілів і автопоїздів

Дослідження транспортних засобів з гібридними силовими установками

        Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях. Кафедра виступає організатором Міжнародної науково-технічної конференції «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей».

         З 1992 року при кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю «Автомобілі та трактори» з відривом та без відриву від виробництва. Більше двох десятків випускників кафедри захистили дисертації, стали кандидатами наук і працюють викладачами в Луцькому НТУ та інших навчальних закладах.

Студенти мають можливість займатися науковою та дослідницькою діяльністю. Кращі студенти навчаються в магістратурі, а згодом –і в аспірантурі.
        Про високий рівень підготовки студентів свідчать призові місця на всеукраїнських конкурсах, олімпіадах. Так, у 2014/2015 н. р. за результатами ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади (спеціальність «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)») ІІІ місце здобула ст. гр. АП-41 Максимук О.; за результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (галузь науки «Транспортні технології (за видами транспорту)») переможцями стали: ст. гр. АП-41 Курин М. (ІІ місце), Дзюма В. (ІІ місце), ст. гр. АП-31 Гасуха Ю. (ІІІ місце).

    У 2016/17 н.р. за результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,  галузь науки  «Транспорт», секція «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» ст. гр. АТм-51 Панюс О. посів ІІ місце; зі спеціальності «Транспортні технології (за видами транспорту)» ст.  гр. ТТм-51 Любинецька Ю. отримала ІІ місце  та ст. гр. ТТ-41 Хом’як І. - ІІІ місце. За результатами  другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із загальнопрофесійної дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів»  магістрант групи АТм-51  Панюс О.  зайняв ІІІ місце. 

п

При кафедрі активно діють 4 студентських наукових гуртки:

  «Дослідження керованості, маневреності та стійкості автопоїздів» (керівник – к.т.н., доц. Стельмащук В.В.);

  «Автомобільні перевезення та економіка і управління на автомобільному транспорті» (керівник – к.т.н., доц. Мурований І.С.);

  «Дослідження експлуатаційних показників двигунів при роботі на альтернативних паливах» (керівник – к.т.н., доц. Захарчук В.І.);

  «Покращення показників ДТЗ з гібридними силовими установками» (керівник – к.т.н., доц. Сітовський О.П.).

До роботи в наукових гуртах залучено обдарованих студентів, які результати своєї науково-дослідної діяльності висвітлюють у виступах та доповідях на наукових семінарах, конференціях.

За роки існування кафедра підготувала близько 2500 інженерів-механіків та 100 магістрів. Випускники працюють на підприємствах автомобільного транспорту Волинської і сусідніх областей, в автомобільній промисловості, у фірмових та дилерських центрах автомобільних компаній і заводів, науково-дослідних та вищих навчальних закладах, митній службі, комерційних структурах, логістичних центрах, брокерських компаніях, управліннях та відділах транспорту державних адміністрацій, асоціації автомобільних перевізників, в органах державної влади і обіймають посади від первинних до керівних.

           Легковий автомобіль з гібридною силовою установкою ГСУ-1

н

  Види випробувань автопоїзда-контейнеровоза для проведення  досліджень його маневреності                 

рп

Стендові експериментальні дослідження двигуна

 

н

Дослідження  транспортної мережі м. Луцька

Низку наукових завдань викладачі кафедри реалізують у тісній співпраці з фахівцями закордонних ВНЗ, серед яких: Люблінська та Жешувська Політехніки (Польща), Брестський державний технічний університет (Республіка Беларусь), Грузинський технічний університет (Грузія), Університет ім. Александраса Стульгінскіса (Литва), Технічний університет ім. Георгія Асакі (Румунія), Науково-дослідний інститут VVUU, a.s. Острава Радваніце (Чехія).

Кафедра бере активну участь у проекті “TRACECA Transport dialogue and networks interoperability II”, діяльність якого спрямована на розвиток міжнародного транспортного коридору Європа – Кавказ – Азія.

МІжнародна активність НПП кафедри

МІжнародна активність здобувачів кафедри

Програми подвійного диплому

Програма "Автомобільний транспорт" Люблінська політехніка

Програма "Логістика в транспорті" Люблінська політехніка

МІжнародні проекти кафедри

1) формування регіональної логістичної системи;

2) застосування альтернативних видів палива в автотракторних дизелях;

3) покращення показників ДТЗ з гібридними силовими установками;

4) випробування автомобілів і дорожньо-транспортних засобів;

5) дослідження і вдосконалення роботи вузлів та агрегатів дорожньо-транспортних засобів  та їх режимів руху;

6) застосування рекуперації енергії при гальмуванні транспортних засобів.

Як окремий структурний підрозділ кафедра автомобілів розпочала свою роботу 1986 року, коли відбулася реорганізація кафедри технічної механіки (наказ директора філіалу № 98 від. 31.08.1986 р.). На той час в.о. завідувача кафедри було призначено к.т.н., доц. М. П. Біронта, а з вересня 1986 р. до 1997 р. кафедру очолював к. т. н., доц. В. Р. Карпенко. У 1997 – 2012 рр. завідувачем був д.т.н., проф. О. В. Приймак, а з 2012р. по 2021р. -  к.т.н., доц. І. С. Мурований. Сьогодні керує кафедрою к.т.н., доц. В. П. Онищук.

р

ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ

Студентське життя приносить багато радості. Немає на світі нікого, щасливішого від студентів – це особливий стан душі, це вічна весна, сонце, любов, це найчудовіший час у житті. Студентське життя – це те, що згадуєш і смієшся до сліз.

Студентські роки – це той період життя, про який мріє, мабуть, кожний школяр. Студентські роки – це доросле й повноцінне життя, це торжество юності і здоров'я.

Студенти кафедри автомобілів і транспортних технологій вдало поєднують час навчання і розваг. Разом цікавіше і готуватись до іспитів, і святкувати Новий рік та День студента, проводити наукові дослідження і відпочивати влітку, приймати участь у різноманітних конкурсах та квестах.

Ми як одна велика і дружня родина.

Ми не дамо тобі сумувати! Приєднуйся!

ааааа

 

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- На втомобільному транспорті:

2023

2022

2020

2019

2016

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- На втомобільному транспорті:

2023

2022

2021

2020

2019

2017