Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к. тех. н., доцент

Мельничук Микола Дмитрович

Телефон: 063-117-87-16, +38 050 150 73 37

e-mail: mpfkm@lntu.edu.ua

Адреса: м.Луцьк, вул. Львівська, 75, ауд. 333.


На кафедрі готують фахівців за навчально-освітніми програмами: бакалавра, магістра та доктора філософії у галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальності 132 «Матеріалознавство».

МАТЕРІАЛОЗНАВЕЦЬ

Фахівці - матеріалознавці вирішують проблеми, пов'язані з дослідженням, розробкою і застосуванням високоефективних матеріалів. Вони знають, яким чином використати внутрішні резерви матеріалу для отримання заданого комплексу властивостей. А також - розбираються у великій кількості груп і класів матеріалів, в їх марках та будові.

Сучасне матеріалознавство характеризується існуванням великої кількості сплавів і розширенням номенклатури конструкційних, функціональних і наноструктурних матеріалів.

 1

Виробництво інноваційної продукції призвело до створення прогресивних технологічних процесів, максимальної автоматизації виробництва. Для успішного вирішення багатьох практичних питань, пов'язаних з науково-технічним прогресом в різних областях економіки, необхідні знання сучасних технологій та нових матеріалів, раціональні області їх застосування, а отже, інженери-матеріалознавці завжди будуть затребувані. 

2

Із 1997 р. та по сьогоднішній день діє Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.02.01 – Матеріалознавство, у роботі якої постійно беруть участь викладачі кафедри.  Члени ради – видатні вчені та кращі викладачі провідних ВУЗів та науково-дослідних установ України. З початку існування ради (з 1995 року) фахівцями Західного регіону України захищено більше 50-ти кандидатських дисертацій, пошукачі одержали дипломи  кандидатів технічних наук.

«Кафедра матеріалознавства (факультет митної справи, матеріалів та технологій).

Наша місія – виховувати тільки кращих

Фахівців  Матеріалознавців!!!

Навчаємо за спеціальністю: 132 Матеріалознавство

Наше майбутнє -

Все починається в житті з малого, з зернини - хліб, з промінчика – зоря, а інженер розумний і свідомий почнеться із малого школяра.

Для того, щоб виховати справжніх матеріалознавців працюємо з дітками від молодшого шкільного віку! «Виховуємо» нобелівських лауреатів у наукових лабораторіях кафедри! Знайомтесь, майбутня наукова еліта України!

Учні 8-11 займаються у секції «Матеріалознавство» Малої академії наук, яка функціонує при нашій кафедрі вже більше десяти років.

Випускники секції  поповнюють команду наших студентів.

Успіх кафедри – це успіх наших випускників!!!

Особлива гордість – наші студенти!!!

Вони розумні, активні, креативні та соціально свідомі!

Наші студенти залучені до наукової роботи: вирішують проблеми, пов'язані з дослідженням, розробкою і застосуванням високоефективних матеріалів, створюють та досліджують композиційні матеріали, оксидокерамічні покриття, сплави на основі чавуну, вивчають обладнання та технології  зварювання, лиття, основи моделювання та 3D – друку.

На кафедрі за грантові кошти Європейського Союзу оснащені сучасним устаткуванням лабораторії інформаційно-комп’ютерних технологій та структурних досліджень. Студенти мають можливість отримати затребувані ринком праці практичні навички та знання у сфері інжинірингу. Наші студенти знають програми 3D-моделювання, мають навики з інженерного проектування виробів та конструкцій; вивчають та працюють із програмами AutoCAD, CREO, Delcam, SolidWorks, CURA, GRANTA EduPack та  ін.

Наші студенти активні учасники міжнародних програм з академічної мобільності та мають змогу здобути подвійний диплом з Католицьким університетом у Любліні та Люблінською політехнікою.

За програмою подвійного диплома успішно закінчили магістерські програми університету Гліндор (Великобританія) двоє студентів кафедри матеріалознавства (Клавдія Кролік та Тетяна Артюхова).

Починаючи з 2011 року від 2-х до 5-ти студентів кафедри щороку проходять навчання за програмою подвійного диплома та семестрового навчання у Люблінській політехніці (Польща).

Цьогоріч талановиті, наполегливі, успішні студенти матеріалознавці Овчарук ТетянаМихальчук Іванка та Сливка Володимир блискуче захистили результати своїх бакалаврських робіт за спеціальністю In?ynieria materia?owa у межах програми подвійних дипломів з Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II у Wydzia? Nauk In?ynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli (Республіка Польща).

Нещодавно наші студенти зробили свій соціальний вклад у боротьбу з COVID-19, сконструювали та видрукували на 3D-принтері «антикоронавірусну ручку», щоб відкривати двері не рукою, а зап’ястям.

Ручки безкоштовно були надруковані для амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Привокзальній та для Ківерцівської районної лікарні.

Щороку ми маємо декілька переможців Всеукраїнських наукових конкурсів та олімпіад.

Результатом наполегливої наукової роботи студентів є їхні численні відзнаки та перемоги в олімпіадах, конкурсах, захистах наукових робіт.

Колектив кафедри матеріалознавства має тісні налагодженні зв’язки з роботодавцями.

Наші студенти проходять практику на сучасних успішних підприємствах ПАТ «Модерн-Експо», ДП ЛРЗ Мотор, підприємство SKF Україна, АТ «АК Богдан Моторс» тощо та мають можливість постійно знайомитись із обладнанням та виробничими процесами. Вже під час навчання кращі студенти мають можливість поєднувати і навчання і роботу на цих підприємствах.

Наші викладачі – це дружна команда, яка ніколи не зупиняється на досягнутому!!!

Кафедру очолює Микола Дмитрович Мельничук.

Історія кафедри бере свій початок з 1991р., за наказом ректора Луцького державного технічного університету була створена кафедра «Матеріалознавства та обробки металів тиском» (М та ОМТ), а перший випуск фахівців за спеціальністю «Машини і технологія обробки металів тиском» відбувся в 1992 р. Наразі колектив кафедри матеріалознавства налічує 18 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників.

Ми постійно вдосконалюємося, переймаємо досвід вітчизняних та іноземних колег.

Науковці кафедри матеріалознавства співпрацюють з вченими та науковими колективами університетів: Шведським королівським інститутом (Стокгольм), Католицьким університетом (Польща), Католицьким університетом м. Льовен (Бельгія), Люблінська політехніка (Польща), Краківська політехніка (Польща), Батумським університетом (Грузія), Вища школа Східна Вестфалія Ліппе (Німеччина), Берлінським технічним університетом (Німеччина).

Академічна міжнародна мобільність студентів і викладачів кафедри є важливим елементом, спрямованим на підвищення якості освіти. За різними грантовими програмами 12 викладачів кафедри за останні 5 років успішно пройшли стажування в університетах та наукових центрах Швеції, Італії, Німеччини, Бельгії, Польщі, Грузії та Швейцарії  (Європейський центр ядерних досліджень (CERN).

Важливою складовою успіху кафедри є успішна грантова діяльність.

З 2013 року ми брали участь у реалізації проєктів: «Модернізація вищої інженерної освіти в Грузії, Україні та Узбекистані відповідно до технологічних викликів» (Engitec) та «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки(бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу» (MMateng) за міжнародною програмою «Темпус». Цього року реалізовуємо міжнародний  проєкт «Intertool”, що фінансується з гранту Уряду Швеції, а також розпочинаємо реалізацію міжнародного проекту «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні» за програмою Erasmus+ КА2 CBHE.

Кафедра надає послуги у сфері інжинірингу для промислових компаній регіону з 2017 року ми вже виконали 20 науково-технічних контрактів на суму 300 000грн.

Спілкуємося на конференціях!!!

Ми були співорганізаторами з СумДУ та активними учасниками на базі Луцького НТУ міжнародної конференції DSM:IE 2019, яка розглядає проблематики механічної, виробничої, хімічної інженерії та матеріалознавства. Присутніми були 36 науковців з 14 країн світу, а також колеги з понад 30 ЗВО України!

Атестуємо наукові кадри!!!

Із 1997 р. та по сьогоднішній день при кафедрі діє Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності Матеріалознавство. Члени ради – видатні вчені та кращі викладачі провідних ЗВО (в тому числі викладачі кафедри), науково-дослідних установ України.  З початку існування ради фахівцями Західного регіону України захищено більше 50-ти кандидатських дисертацій, здобувачі  одержали дипломи кандидатів технічних наук. Голова ради –ректор, доктор технічних  наук, професор Петро Савчук.

Хто гарно працює – той гарно відпочиває!!!

Якщо підсумувати, то вступивши на спеціальність  «Матеріалознавство» Луцького НТУ Ви  отримаєте можливість:

– навчатися за міжнародними програмами, в яких врахований досвід кращих європейських університетів;

– опановувати принципи створення та виробництва високих технологій;

– мати підсилену підготовку з комп’ютерного моделювання та комп’ютерної інженерії матеріалів;

– поглиблено вивчати іноземні мови;

– уміти прогнозувати, передбачати ресурс надійної роботи та створювати унікальні матеріали, які працюють за умов космічного холоду, надвисоких температур, в глибокому вакуумі, агресивному середовищі, в людському організмі та живих системах, при високих тисках, абразивному зношуванні, ударній взаємодії.

На випускників чекає цікава та високооплачувана робота на промислових підприємствах, у наукових установах в Україні та за кордоном!!

Приєднуйтесь до нашої команди!!!

Освітня програма Матеріалознавство (перший освітній рівень бакалавр)

Освітня програма Індустріальний інжиніринг та менеджмент (перший освітній рівень – бакалавр)

Освітньо-професійна програма Матеріалознавство (другий освітній рівень – магістр)

Освітньо-наукова програма «Матеріалознавство» підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

Силабуси

Робочі програми

Відгуки-рецензії

Матеріали акредитацій

Анкети та результати опитування

Усю інформацію щодо питань академічної доброчесності у ЛНТУ можна отримати у вдділі забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації.

 

КАНАГЕЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

фахівець І категорії

моб. тел. +38 (095) 460-10-71

ncpo@lntu.edu.ua 

 

Відділ забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації

Результати проведення інструментальної перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів рівня бакалавр у 2020 році