Перейти до основного вмісту

Спеціальність - 073 Менеджмент

 

Мотиваційний лист

 

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Вступ на основі ПЗСО:

 

Вступ на основі ОКР "молодший спеціаліст":

 

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 

Освітньо-професійні програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: