Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к.тех.н., доцент

Федорчук-Мороз Валентина Іванівна

Телефон: (0332) 74-61-14

E-mail: opbzh@lntu.edu.ua

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

вул. Львівська, 75, корпус «В»

каб. № 259

електронна адреса: opbzh@lntu.edu.ua

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Номери телефонів

№ кабінету

міський

внутрішній

мобільний

Федорчук-Мороз Валентина Іванівна

Завідувач кафедри, доцент

74-61-14

2-68

-

259

Лобойченко Валентина Михайлівна

Професор

74-61-14

2-68

-

259

Андрощук Ігор Володимирович

Доцент

74-61-14

2-68

-

259

Бондарчук Лариса Федорівна

Доцент

74-61-14

2-68

-

259

Вісин Олена Олексаендрівна

Доцент

74-61-14

2-68

-

259

Рудинець Микола Віталійович

Доцент

74-61-14

2-68

-

259

Мажула Наталія Миколаївна

Старший лаборант

74-61-14

2-68

-

259

 

 

1993 р. – в складі технологічного факультету Луцького індустріального інституту утворено кафедру екології та безпеки виробництв.

2000 р. – в складі Луцького державного технічного університету утворено кафедру безпеки життєдіяльності.

2001 р. – кафедру перейменовано в кафедру екології та безпеки життєдіяльності на базі якої розпочала функціонувати аспірантура за спеціальністю «Екологія».

2004 р. – на базі кафедри екології та безпеки життєдіяльності утворено дві структурні одиниці: кафедру екології та кафедру безпеки життєдіяльності.

2009 р. – завідувачем кафедри безпеки життєдіяльності обрано Л.Ю. Матвійчук.

2010 р. – кафедру безпеки життєдіяльності  перейменовано у кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності.

2011 р. – проведено ліцензування підготовки фахівців за напрямом 6.170202 – «Охорона праці» освітнього ступеня бакалавр.

2014 р. – проведено ліцензування підготовки фахівців за напрямом 6.140103 – «Туризм».

2015 р. – кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності перейменовано в кафедру туризму та цивільної безпеки.

2015 р. – проведено акредитацію напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці» освітнього ступеня бакалавр.

2016 р. – проведено ліцензування спеціальності 263 «Цивільна безпека» за освітнім ступенем магістр.

2017 р. – проведено ліцензування підготовки фахівців за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього ступеня бакалавр.

2017 – проведено ліцензування спеціальності 261 «Туризм» за освітнім ступенем магістр.

2017 – проведено акредитацію спеціальності 263 «Цивільна безпека» за освітнім ступенем магістр.

2018 - кафедру туризму та цивільної безпеки перейменовано в кафедру цивільної безпеки.

2018 - завідувачем кафедри цивільної безпеки обрано І.В. Андрощука.

2021 - завідувачем кафедри цивільної безпеки обрано В.І. Федорчук-Мороз.

Луцький НТУ продовжує проект «Ті, що відкривають шлях до успіху». Тут ми знайомимо вас із своїми кафедрами, їхніми особливостями, а також унікальними особистостями, завдяки яким наші випускники стають успішними!

Тож наступні, кого ми вам готові представити – кафедра цивільної безпеки (факультет екології, туризму та електроіженерії).

п

Наше кредо:

Безпека – запорука життя та розвитку

Кафедра цивільної безпеки бере свій початок з вересня 1993 року, коли в складі ще Луцького індустріального інституту було утворено кафедру екології та безпеки виробництв. На той час кафедрою викладалися екологічні та працеохоронні дисципліни.

Розвиток та формування кафедри відбувалися паралельно з розвитком та становленням Луцького національного технічного університету, як одного з потужних сучасних закладів вищої освіти України.

У 2010 році університет отримав ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю «Охорона праці». На теперішній час кафедра цивільної безпеки організовує освітній процес по підготовці бакалаврів та магістрів за спеціальністю 263 Цивільна безпека.

Колектив кафедри очолює завідувач доцент Ігор Андрощук. Кафедра функціонує у складі факультет екології, туризму та електроінженерії під керівництвом декана доцента Владислава Волинця.

п

На кафедрі сформувався висококваліфікований професійний колектив: науково-педагогічні працівники – доценти Лариса БондарчукОлена ВісинМихайло ЛіщукМикола РудинецьВіктор СтасюкВалентина Федорчук-Мороз та старший лаборант Поліна Шендерук.

ппр

Зусиллями кафедри створюється матеріальна та навчально-методична база освітнього процесу. За участю викладачів кафедри підготовлено та видано низку навчальних посібників.

п

За ініціативи кафедри проводяться наукові конференції, круглі столи. Результати наукової роботи науково-педагогічних працівників висвітлюються в наукових виданнях.

ппппп

Наша кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів, які володіють компетентностями, що необхідні для створення належних, здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини, забезпечення цивільного захисту, техногенної безпеки, а також реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків.

Щороку рівень знань випускників оцінює комісія за участі представників державних органів та викладацького складу університету.

п

До навчального процесу залучаються висококваліфіковані фахівці виробничих, наукових та управлінських підприємств, установ і організацій.

В освітній діяльності використовується досвід передових європейських університетів, зокрема Словацького технологічного університету в Братіславі, а також практика участі викладачів кафедри у проектній діяльності.

Студенти спеціальності «Цивільна безпека» достойно представляють рівень підготовки Луцького НТУ на державному рівні у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. За останні п’ять років щороку наші представники щороку виборювали призові місця, в тому числі ставали переможцями, у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт зі спеціальності «Цивільна безпека (Охорона праці)», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з дисципліни «Пожежна безпека», у Всеукраїнських студентських олімпіадах з дисципліни «Основи охорони праці», з дисципліни «Безпека життєдіяльності».

н

Достатньо високий рівень організації освітнього процесу з працеохоронних дисциплін у Луцькому НТУ засвідчує рішення Міністерства освіти і науки України про проведення на базі кафедри цивільної безпеки нашого університету у 2017-2019 роках Всеукраїнських студентських олімпіад з дисципліни «Основи охорони праці». В цих олімпіадах щороку брали участь понад сто представників від біля пів сотні вищих закладів освіти України.

нн

При кафедрі працює студентський науковий гурток «Безпека праці – запорука професійного зростання». Студенти мають можливість досліджувати актуальні питання безпеки праці та безпеки життєзабезпечення. Результати досліджень регулярно заслуховуються, публікуються в збірниках. Студенти мають можливість не тільки навчатися, але і гарно проводити вільний час під час «днів здоров’я», знайомитися з визначними місцями Луцька та околиць.

ннннн

Хто бажає бути корисним оточуючим, сприяти їх безпеці та збереженню здоров’я, бути затребуваним на ринку праці, здобути сучасну, перспективну та цікаву професію, запрошуємо на навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека!

нн

 

         З повагою, колектив кафедри цивільної безпеки

Прохання долучитися до обговорення ОП Цивільна безпека другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх бажаючих з метою покращення якості підготовки здобувачів. Рекомендації та побажання до проєкту ОП можна надсилати на електронну пошту opbzh@lntu.edu.ua

Наукові напрямки

Наукові теми та договори НДР
Наукові заходи

Кафедра цивільної безпеки є організатором та співорганізатором таких наукових заходів: 

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми гарантування безпеки людини в умовах сучасних викликів», кафедра цивільної безпеки, 23-24 березня 2023 року, (спільно з кафедрою соціогуманітарних технологій). 
 2. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності», 11-12 травня 2023 року (спільно з кафедрою соціогуманітарних технологій).
 3. Науково-практичний круглий стіл  «Особливості гігієни та безпеки працівників в умовах пандемії» 28 квітня  2021 року.
 4. XVIII Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика», 23-24 квітня 2020 року.
 5. Регіональний круглий стіл «Організаційно-правове гарантування та соціальне забезпечення трудових відносин», 23 квітня 2019 року.

Працівники та студенти кафедри щороку беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах: 

 1. «The 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT’2023)», 13-15 жовтня 2023 року в м. Афіни (Греція)
 2.  IІІ Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та фахівців-практиків «Охорона праці: освіта і практика» та ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці» (ЛДУ БЖД), 11 травня 2023 р. 
 3. Міжнародна конференція «Startup Campus», 27 вересня 2023 року в м. Київ (Україна).
 4. 5th International Young Researchers’ Symposium on Global Health 2023, 14 жовтня 2023 року в м. Берліні (Germany&Digital).
 5. Satellite Symposium of the World Health Summit 2023, 15-17 жовтня 2023 року в м. Берліні (Germany&Digital).
 6. Symposium on Global Health «Shaping the Future of the Health System», 12 травня 2023 року в м. Берліні (Germany&Digital).
 7. ХХIV Міжнародний науково-практичний форум, 4-6 жовтня 2023 року в м. Львові (Україна).
 8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Green Construction» («Зелене будівництво») в м. Києві (Україна).
 9. XI Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Прискорення змін для подолання водної кризи в Україні» в м. Києві (Україна).
 10. VІІ Міжнародна науково–практична конференція «Енергетична безпека навколишнього середовища», 2 – 3 жовтня 2023 року в м. Луцьку (Україна).
 11. ХІІ Міжнародна науково-методична конференція «Безпека людини у сучасних умовах» в м. Харкові (Україна).
 12. IV Міжнародна студентська наукова конференція, 17 лютого 2023 року  в м. Тернополі (Україна).
 13. ХХХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» в м. Кременчуці. (Україна).
 14. Міжнародна науково-практична конференція «Технологія-2023», 26 травня 2023 року в м. Києві (Україна).
 15. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання охорони праці у контексті сталого розвитку та європейської інтеграції України = Topical Issues of Occupational Safety in the Context of Sustainable Development and European Integration of Ukraine», 09-11 листопада 2023 року в м. Харкові (Україна).
 16. II Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та фахівців-практиків, 12 травня 2022 р.
 17. 2. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів, 12 травня 2022 р.
 18. The 12th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT’2022, 9-11 December, 2022, Athens, Greece.
 19. XVI International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them», April 26-29, 2022, Athens, Greece. P. 688-672.
 20. XVIII International Scientific and Practical Conference «Advancing in research, practice and education», May 10-13, 2022, Florence, Italy. P. 550-555.
 21. ХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», May 03-06, 2022, Tokyo, Japan. P. 965-969.
 22. Інформаційні технології в енергетиці та агропромисловому комплексі: ХІ Міжнародна наукова конференція Львів, 04-06 жовтня 2022 р.
 23. ІІ Міжнародна наукова конференція. Морська безпека Балто-Чорноморського регіону: виклики та загрози. 23 грудня 2022 року. м. Одеса.
 24. ІХ Міжнародна науково-методична конференція Міжнародна наукова конференція EAS "БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ" Харків, Україна, 1-2  грудня 2022 р.
 25. VІІ Міжнародний конгрес, 12-14 жовтня 2022, Україна, Львів : Збірник матеріалів – Київ: Яроче́нко Я. В., 2022.  С. 36.
Наукові досягнення здобувачів

Здобувачі освітньої програми «Цивільна безпека» стають учасниками та призерами Всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад та переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів наукових робіт.
Так у 2019 році у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності» Карпік Тетяна Павлівна (ЦБ-21) здобула диплом І ступеня. А Киця Олександр Олександрович (ОПБ-41) був нагороджений диплом ІІІ ступеня з дисципліни «Пожежна безпека» у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади.
В ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Цивільна безпека (Охорона праці)» Киця Олександр Олександрович (ОПБ-41) отримав диплом І ступеня. А Вовчак Ольга Романівна (ОПБ-41) – диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Пожежна безпека».
2020 році у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Пожежна безпека» Поляшенко Еліна Валеріївна (ЦБ-41) стала переможцем конкурсу і отримала диплом І ступеня. Савонік Мирослав Сергійович (ТР-41) став призером конкурсу і отримав диплом ІІІ ступеня в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Цивільна безпека (Охорона праці). 
2021 році у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Пожежна безпека» Гуменюк Ольга Миколаївна (ЦБ-41) отримала диплом ІII ступеня. А Хорошенко Валентин Якович (ЦБ-31) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Цивільна безпека (Охорона праці)» – диплом ІІІ ступеня.
2023 році Бобок Яна Володимирівна (ЦБ-41) отримала диплом ІІ ступеня у ІІ етапі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт спеціальності 263 «Цивільна безпека» (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук). Також Павлів Вікторія Вадимівна (ЦБ-31) – диплом ІІ ступеня у  ІІ етапі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт спеціальності 263 «Цивільна безпека» (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук).
 

'

 

Наукові досягнення НПП
Науково-дослідні лабораторії, філії
Міжнародна активність НПП кафедри

Викладачі кафедри цивільної безпеки беруть активну участь в міжнародних грантових програмах і науковому та мовному стажуванні за кордоном. 

Завідувач кафедри, доцент ФЕДОРЧУК-МОРОЗ В.І. в липені 2022 року брала участь у роботі літньої школи CEEPUS summer school “Economic, ecological and social aspects of food waste”, University of Rzeszów (Польща). 

Професор кафедри ЛОБОЙЧЕНКО В.М. з вересня 2022 року і до тепер приймає участь в програмі міжнародної мобільності – грант з фінансуванням від Університету Севільї (Іспанія) «Plan US-de Ayuda a Ucrania». В межах виконання гранту відбулась серія зустрічей з науковою спільнотою та керівництвом Університету Севільї, залучено до роботи в групу Термотехніка, ознайомлено з матеріально-технічною базою групи, ведеться робота над спільним науковим проектом з подальшою публікацією наукових результатів у науковому виданні високого рівня 

Завідувач кафедри, доцент ФЕДОРЧУК-МОРОЗ В.І. з 26.06.2022 по 09.07.2022 була учасником міжнародної академічної мобільності в рамках програми CEEPUS, була нагороджена грантом для проходження стажування у Жешувському університеті в рамках літньої школи «Економічні, екологічні та соціальні аспекти відходів харчування». Під час літньої школи брала участь у панельних дискусіях, майстер-класах, дидактичних заняттях, лабораторних практикумах, презентації проєктів, екскурсіях тощо. Також ознайомилася із науковими центрами університету, прийняла участь у лабораторних практикумах «Харчова мікробіологія», «Продукція кулінарії», а також у майстер класі «Як виготовляють шоколад». Відвідала сміттєпереробний комбінат та ознайомилася із особливостями сортування і логістикою відходів харчування. Пізнавальними були дидактичні лекції «Втрати харчових продуктів і відходів у Європі, «Втрати та марнотратство їжі в Європі». Учасники проекту мали можливість прийняти участь у кулінарних майстер-класах з приготування національних страв та репрезентувати їх іншим учасникам проєкту. Результатом академічної мобільності стали напрацювання нових напрямів співпраці між ЛНТУ та Жешувським університетом.

Доцент кафедри РУДИНЕЦЬ М.В. вересень-грудень 2022 року проходив підвищення кваліфікації у спільній програмі YEP та Університету Тарту «Teaching entrepreneur ship at university» в м. Тарту, Естонія.

З 13 по 18 березня 2023 року в рамках проекту «Розвиток інноваційного потенціалу та підприємницької компетентності українських університетів» доцент кафедри РУДИНЕЦЬ М.В. приймав участь у міжнародній бізнес-конференції sTARTUp Day 2023 в м. Тарту, Естонія. 

Завідувач кафедри, доцент ФЕДОРЧУК-МОРОЗ В.І. 10-15 травня 2023 року в рамках співпраці з Університетом Аккон виступила на міжнародному науковому симпозіумі з питань глобального здоров’я. (м. Берлін, Німеччина). 

14 жовтня 2023 року доцент ФЕДОРЧУК-МОРОЗ В.І. прийняла участь в  V Міжнародному науковому симпозіумі молодих науковців з питання глобального здоров’я в Університеті Аккон (м. Берлін, Німеччина) та 15-17 жовтня 2023 року взяла участь в саміті Всесвітньої організації охорони здоров’я (м. Берлін, Німеччина).

 

​​​​​​​Міжнародна активність здобувачів кафедри

Міжнародна активність здобувачів кафедри цивільної безпеки.
Студентка групи ЦБ-41 Вікторія Павлів з 18 по 23 вересня 2023 року разом з понад 60 студентами з різних університетів України взяла участь в літній школі «Summer School Green Transition», організованій в рамках Green Transition in Ukrainian Universities, проекту NAWA (м. Вроцлав, Польща). 
14 жовтня 2023 року Вікторія Павлів разом з Катериною Мартинюк виступили з доповіддю: «Вплив повномаштабного вторгнення на стан громадського здоров’я населення у Волинській області» на V Міжнародному науковому симпозіумі молодих науковців з питання глобального здоров’я в Університеті Аккон (м. Берлін, Німеччина) та 15-17 жовтня 2023 року взяла участь в саміті Всесвітньої організації охорони здоров’я (м. Берлін, Німеччина).
І семестр 2023-2024 навчального року завдяки міжнародній мобільності студентів ЛНТУ студентка 2 курсу спеціальності «Цивільна безпека» Ольга Букарева  мала можливість навчатися в Університеті імені Яна Длугоша в місті Ченстохові (Польща).
 

Програми подвійного диплому
Участь в міжнародних заходах

Викладачі кафедри цивільної безпеки приймали участь в міжнародних науково-технічних заходах:

 1. 2 nd International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2019), 18-20 September 2019, Lviv – Ukraine.
 2. The VIII th International scientific and practical conference «Modern problems in science» Prague, Czech Republic, November 09-12, 2020.
 3. V International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Zbarazh Castle, Ukraine, 23-26 September, 2020
 4. Abstracts of the VIII International Scientific and Practical Conference "Results of modern scientific research" (September 17-19, 2021), Roma, Italia. - 2021..
 5. 7 Abstracts of the II International Scientific and Practical Distance Conference "Innovations and prospects of world science" (October 6-8, 2021), Vancouver, Canada. – 2021.
 6. The 12th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT’2022, 9-11 December, 2022, Athens, Greece.
 7. XVI International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them», April 26-29, 2022, Athens, Greece. P. 688-672.
 8. XVIII International Scientific and Practical Conference «Advancing in research, practice and education», May 10-13, 2022, Florence, Italy. P. 550-555.
 9. ХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», May 03-06, 2022, Tokyo, Japan. P. 965-969.
 10. «The 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT’2023)», 13-15 жовтня 2023 року в м. Афіни (Греція).
 11. Міжнародна конференція «Startup Campus», 27 вересня 2023 року в м. Київ (Україна).
 12. 5th International Young Researchers’ Symposium on Global Health 2023, 14 жовтня 2023 року в м. Берліні (Germany&Digital).
 13. Satellite Symposium of the World Health Summit 2023, 15-17 жовтня 2023 року в м. Берліні (Germany&Digital).
 14. Symposium on Global Health «Shaping the Future of the Health System», 12 травня 2023 року в м. Берліні (Germany&Digital).