Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к.тех.н., доцент

Федорчук-Мороз Валентина Іванівна

1993 р. – в складі технологічного факультету Луцького індустріального інституту утворено кафедру екології та безпеки виробництв.

2000 р. – в складі Луцького державного технічного університету утворено кафедру безпеки життєдіяльності.

2001 р. – кафедру перейменовано в кафедру екології та безпеки життєдіяльності на базі якої розпочала функціонувати аспірантура за спеціальністю «Екологія».

2004 р. – на базі кафедри екології та безпеки життєдіяльності утворено дві структурні одиниці: кафедру екології та кафедру безпеки життєдіяльності.

2009 р. – завідувачем кафедри безпеки життєдіяльності обрано Л.Ю. Матвійчук.

2010 р. – кафедру безпеки життєдіяльності  перейменовано у кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності.

2011 р. – проведено ліцензування підготовки фахівців за напрямом 6.170202 – «Охорона праці» освітнього ступеня бакалавр.

2014 р. – проведено ліцензування підготовки фахівців за напрямом 6.140103 – «Туризм».

2015 р. – кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності перейменовано в кафедру туризму та цивільної безпеки.

2015 р. – проведено акредитацію напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці» освітнього ступеня бакалавр.

2016 р. – проведено ліцензування спеціальності 263 «Цивільна безпека» за освітнім ступенем магістр.

2017 р. – проведено ліцензування підготовки фахівців за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього ступеня бакалавр.

2017 – проведено ліцензування спеціальності 261 «Туризм» за освітнім ступенем магістр.

2017 – проведено акредитацію спеціальності 263 «Цивільна безпека» за освітнім ступенем магістр.

2018 - кафедру туризму та цивільної безпеки перейменовано в кафедру цивільної безпеки.

2018 - завідувачем кафедри цивільної безпеки обрано І.В. Андрощука.

2021 - завідувачем кафедри цивільної безпеки обрано В.І. Федорчук-Мороз.

Луцький НТУ продовжує проект «Ті, що відкривають шлях до успіху». Тут ми знайомимо вас із своїми кафедрами, їхніми особливостями, а також унікальними особистостями, завдяки яким наші випускники стають успішними!

Тож наступні, кого ми вам готові представити – кафедра цивільної безпеки (факультет екології, туризму та електроіженерії).

п

Наше кредо:

Безпека – запорука життя та розвитку

Кафедра цивільної безпеки бере свій початок з вересня 1993 року, коли в складі ще Луцького індустріального інституту було утворено кафедру екології та безпеки виробництв. На той час кафедрою викладалися екологічні та працеохоронні дисципліни.

Розвиток та формування кафедри відбувалися паралельно з розвитком та становленням Луцького національного технічного університету, як одного з потужних сучасних закладів вищої освіти України.

У 2010 році університет отримав ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю «Охорона праці». На теперішній час кафедра цивільної безпеки організовує освітній процес по підготовці бакалаврів та магістрів за спеціальністю 263 Цивільна безпека.

Колектив кафедри очолює завідувач доцент Ігор Андрощук. Кафедра функціонує у складі факультет екології, туризму та електроінженерії під керівництвом декана доцента Владислава Волинця.

п

На кафедрі сформувався висококваліфікований професійний колектив: науково-педагогічні працівники – доценти Лариса БондарчукОлена ВісинМихайло ЛіщукМикола РудинецьВіктор СтасюкВалентина Федорчук-Мороз та старший лаборант Поліна Шендерук.

ппр

Зусиллями кафедри створюється матеріальна та навчально-методична база освітнього процесу. За участю викладачів кафедри підготовлено та видано низку навчальних посібників.

п

За ініціативи кафедри проводяться наукові конференції, круглі столи. Результати наукової роботи науково-педагогічних працівників висвітлюються в наукових виданнях.

ппппп

Наша кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів, які володіють компетентностями, що необхідні для створення належних, здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини, забезпечення цивільного захисту, техногенної безпеки, а також реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків.

Щороку рівень знань випускників оцінює комісія за участі представників державних органів та викладацького складу університету.

п

До навчального процесу залучаються висококваліфіковані фахівці виробничих, наукових та управлінських підприємств, установ і організацій.

В освітній діяльності використовується досвід передових європейських університетів, зокрема Словацького технологічного університету в Братіславі, а також практика участі викладачів кафедри у проектній діяльності.

Студенти спеціальності «Цивільна безпека» достойно представляють рівень підготовки Луцького НТУ на державному рівні у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. За останні п’ять років щороку наші представники щороку виборювали призові місця, в тому числі ставали переможцями, у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт зі спеціальності «Цивільна безпека (Охорона праці)», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з дисципліни «Пожежна безпека», у Всеукраїнських студентських олімпіадах з дисципліни «Основи охорони праці», з дисципліни «Безпека життєдіяльності».

н

Достатньо високий рівень організації освітнього процесу з працеохоронних дисциплін у Луцькому НТУ засвідчує рішення Міністерства освіти і науки України про проведення на базі кафедри цивільної безпеки нашого університету у 2017-2019 роках Всеукраїнських студентських олімпіад з дисципліни «Основи охорони праці». В цих олімпіадах щороку брали участь понад сто представників від біля пів сотні вищих закладів освіти України.

нн

При кафедрі працює студентський науковий гурток «Безпека праці – запорука професійного зростання». Студенти мають можливість досліджувати актуальні питання безпеки праці та безпеки життєзабезпечення. Результати досліджень регулярно заслуховуються, публікуються в збірниках. Студенти мають можливість не тільки навчатися, але і гарно проводити вільний час під час «днів здоров’я», знайомитися з визначними місцями Луцька та околиць.

ннннн

Хто бажає бути корисним оточуючим, сприяти їх безпеці та збереженню здоров’я, бути затребуваним на ринку праці, здобути сучасну, перспективну та цікаву професію, запрошуємо на навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека!

нн

 

         З повагою, колектив кафедри цивільної безпеки