Перейти до основного вмісту
Вартість навчання для студентів освітнього ступеня магістр 2022 р. вступу

МАГІСТР

Спеціальність

Освітня програма

Розмір плати в гривнях

Денна форма

Заочна форма

за рік

за весь термін навчання

(1 р.4 міс.)

за рік

за весь термін навчання

(1 р.4 міс.)

код

назва

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

 

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

26000

33000

20000

27000

 

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

26000

33000

20000

27000

 

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

26000

33000

20000

27000

 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 26000 33000 20000 27000  
Системи керування та діагностування технологічного устаткування 26000 33000 20000 27000  
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка 24000 31000 20000 27000  

171

Електроніка

Електроніка

24000

31000

20000

27000

 

172

Електронні комунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

24000

31000

20000

27000

 

Факультет транспорту та механічної  інженерії

 

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

24000

31000

20000

27000

 

133

Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

24000

31000

20000

27000

 

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

25000

32000

20000

27000

 

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

25000

32000

20000

27000

 

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та експертиза в митній справі

26000

33000

20000

27000

 

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство

24000

31000

20000

27000

 

133

Галузеве машинобудування

Інжиніринг переробних і харчових виробництв

24000

31000

20000

27000

 

181

Харчові технології

Харчові технології та ресторанне господарство

25000

32000

20000

27000

 

242

Туризм

Туризм

25000

32000

20000

27000

 

182

Технології легкої промисловлості

Технології та дизайн у модній індустрії

24000

31000

20000

27000

 

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

26000

33000

20000

27000

 

Факультет аграрних технологій та екології

 

101

Екологія

Екологія

24000

31000

20000

27000

 

133

Галузеве  машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

24000

31000

20000

27000

 

Обладнання лісового комплексу

24000

31000

20000

27000

 

205

Лісове господарство

Лісове господарство

24000

31000

20000

27000

 

208

Агроінженерія

Агроінженерія

24000

31000

20000

27000

 

Факультет архітектури,  будівництва та дизайну

 

022

Дизайн

Дизайн

26000

33000

20000

27000

 

113

Прикладна математика

Прикладна математика

24000

31000

20000

27000

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

24000

31000

20000

27000

 

191

Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

26000

33000

20000

27000

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

24000

31000

20000

27000

 

Факультет бізнесу та права

 

051

Економіка

Економіка

26000

33000

20000

27000

 

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

26000

33000

20000

27000

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

26000

33000

20000

27000

 

073

Менеджмент

Менеджмент

26000

33000

20000

27000

 

075

Маркетинг

Маркетинг

26000

33000

20000

27000

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

26000

33000

20000

27000

 

Логістика

26000

33000

20000

27000

 

081

Право

Право

26000

33000

20000

27000

 

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

26000

33000

20000

27000

 

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

26000

33000

20000

27000

 

Факультет цифрових, освітніх  та  соціальних технологій

 

011

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)

24000

31000

20000

27000

 

015. 39

Професійна освіта. (Цифрові технології)

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

24000

31000

20000

27000

 

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

24000

31000

20000

27000

 

232

Соціальне забезпечення

Управління в системі соціального забезпечення

26000

33000

20000

27000

 

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

24000

31000

20000

27000

 
Вартість навчання для студентів освітнього ступеня бакалавр 2022 р. вступу (На базі ПЗСО)

БАКАЛАВР

(на основі повної загальної середньої освіти)

 

Спеціальність

Освітня програма

Розмір плати в гривнях

 

Денна форма

Заочна форма

 

за рік

за весь термін навчання

(3 р. 10 міс.)

за рік

за весь термін навчання

(3 р. 10 міс.)

 

код

назва

 

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

 

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

23100

92400

18500

74000

 

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

23100

92400

18500

74000

 

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

23100

92400

18500

74000

 

125

Кібербезпека

Кібербезпека

23100

92400

18500

74000

 

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології охорони і безпеки

23100

92400

18500

74000

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

23100

92400

18500

74000

 

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

19800

79200

15900

63600

 

153

Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

19800

79200

15900

63600

 

Медичні прилади і системи

19800

79200

15900

63600

 

171

Електроніка

Електроніка

19800

79200

15900

63600

 

Автомобільна електроніка

19800

79200

15900

63600

 

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

19800

79200

15900

63600

 

Факультет транспорту та механічної  інженерії

 

 131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

19800

79200

15900

63600

 

Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи

19800

79200

15900

63600

 

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

19800

79200

15900

63600

 

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

20900

83600

16800

67200

 

275.03

Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

20900

83600

16800

67200

 

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Митна справа та торгівля

22000

88000

17600

70400

 

Товарознавство та

експериза в митній справі

19800

79200

15900

63600

 

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство

19800

79200

15900

63600

 

Індустріальний інжиніринг та менеджмент

19800

79200

15900

63600

 

181

Харчові технології

Харчові технології

19800

79200

15900

63600

 

182

Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

19800

79200

15900

63600

 

182

Технології легкої промисловості

Фешн-індустрія

19800

79200

15900

63600

 

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

20900

83600

16800

67200

 

242

Туризм

Туризм

20900

83600

16800

67200

 

Факультет аграрних технологій та екології

 

101

Екологія

Екологія

19800

79200

15900

63600

 

201

Агрономія

Агрономія

19800

79200

15900

63600

 

205

Лісове господарство

Лісове господарство

19800

79200

15900

63600

 

208

Агроінженерія

Агроінженерія

19800

79200

15900

63600

 

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

 

022

Дизайн

Дизайн

22000

88000

17600

70400

 

141

Електроенергетика,

електротехніка

та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

19800

79200

15900

63600

 

191

Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

24200

96800

19400*

-

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

22000

88000

17600

70400

 

113

Прикладна математика

Штучний інтелект та аналіз масивів даних

19800

79200

15900

63600

 

Факультет бізнесу та права

 

051

Економіка

Економіка

20900

83600

16800

67200

 

Управління  персоналом та економіка праці

20900

83600

16800

67200

 

Цифрова економіка

20900

83600

16800

67200

 

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

20900

83600

16800

67200

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

20900

83600

16800

67200

 

Фінансовий менеджмент

20900

83600

16800

67200

 

073

Менеджмент

Менеджмент

20900

83600

16800

67200

 

075

Маркетинг

Маркетинг

20900

83600

16800

67200

 

Цифровий маркетинг

20900

83600

16800

67200

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

20900

83600

16800

67200

 

Логістика

20900

83600

16800

67200

 

Міжнародний бізнес

20900

83600

16800

67200

 

081

Право

Право

25300

101200

20300

81200

 

292

Міжнародні економічні

відносини

Міжнародні економічні

відносини

20900

83600

16800

67200

 

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

 

014.09

Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

20900

83600

16800

67200

 

014.11

Середня освіта

(Фізична культура)

Середня освіта

(Фізична культура)

20900

83600

16800

67200

 

015.39

Професійна освіта

(Цифрові технології)

Професійна освіта

(Комп’ютерні технології)

20900

83600

16800

67200

 

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

20900

83600

16800

67200

 

035.10

Філологія

(Прикладна лінгвістика)

Філологія

(Прикладна лінгвістика)

23100

92400

16800

67200

 

053

Психологія

Психологія

19800

79200

15900

63600

 

061

Журналістика

Медіакомунікації та РR

19800

79200

15900

63600

 

232

Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

20900

83600

16800

67200

 

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

19800

79200

15900

63600

 
Вартість навчання для студентів освітнього ступеня бакалавр 2022 р. вступу (Після закінчення коледжу)

БАКАЛАВР

(на основі ступенів молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр

або освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст)

 

Спеціальність

Освітня програма

Розмір плати в гривнях

 

Денна форма

Заочна форма

 

за рік

термін навчання, роки

за весь термін навчання

за рік

термін навчання, роки

за весь термін навчання

 

код

назва

 

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

 

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

23100

1 р.10 м.

46200

18500

1 р.10 м.

37000

 

2 р.10 м.

69300

2 р.10 м.

55500

 

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

23100

1 р.10 м.

46200

18500

1 р.10 м.

37000

 

2 р.10 м.

69300

2 р.10 м.

55500

 

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

23100

1 р.10 м.

46200

18500

1 р.10 м.

37000

 

2 р.10 м.

69300

2 р.10 м.

55500

 

125

Кібербезпека

Кібербезпека

23100

1 р.10 м.

46200

18500

1 р.10 м.

37000

 

2 р.10 м.

69300

2 р.10 м.

55500

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані

технології

23100

1 р.10 м.

46200

18500

1 р.10 м.

37000

 

2 р.10 м.

69300

2 р.10 м.

55500

 

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна    техніка

19800

1 р.10 м.

39600

15900

1 р.10 м.

31800

 

2 р.10 м.

59400

2 р.10 м.

47700

 

153

Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

19800

1 р.10 м.

39600

15900

1 р.10 м.

31800

 

2 р.10 м.

59400

2 р.10 м.

47700

 

171

Електроніка

Електроніка

19800

1 р.10 м.

39600

15900

1 р.10 м.

31800

 

2 р.10 м.

59400

2 р.10 м.

47700

 

172

Телекомунікації тарадіотехніка

Телекомунікації

та радіотехніка

19800

1 р.10 м.

39600

 15900

1 р.10 м.

31800

 

2 р.10 м.

59400

2 р.10 м.

47700

 

Факультет транспорту  та  механічної  інженерії

 

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

19800

1 р.10 м.

39600

15900

1 р.10 м.

31800

 

2 р.10 м.

59400

2 р.10 м.

47700

 

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

19800

1 р.10 м.

39600

15900

1 р.10 м.

31800

 

2 р.10 м.

59400

2 р.10 м.

47700

 

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

20900

1 р.10 м.

41800

16800

1 р.10 м.

33600

 

2 р.10 м.

62700

2 р.10 м.

50400

 

275.03

Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

20900

1 р.10 м.

41800

16800

1 р.10 м.

33600

 

2 р.10 м.

62700

2 р.10 м.

50400

 

Факультет митної  справи,  матеріалів  та  технологій

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність

Митна справа та торгівля

22000

1 р.10 м.

44000

17600

1 р.10 м.

35200

 

2 р.10 м.

66000

2 р.10 м.

52800

 

Товарознавство та

торгівельне підприємництво

19800

1 р.10 м.

39600

15900

1 р.10 м.

31800

 

2 р.10 м.

59400

2 р.10 м.

47700

 

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство

19800

2 р.10 м.

59400

15900

2 р.10 м.

47700

 

Індустріальний інжинірінг та менеджмент

19800

2 р.10 м.

59400

15900

2 р.10 м.

47700

 

181

Харчові технології

Харчові технології

19800

1 р.10 м.

39600

15900

1 р.10 м.

31800

 

2 р.10 м.

59400

2 р.10 м.

47700

 

182

Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

19800

1 р.10 м.

39600

15900

1 р.10 м.

31800

 

2 р.10 м.

59400

2 р.10 м.

47700

 

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

20900

2 р.10 м.

62700

16800

2 р.10 м.

50400

 

242

Туризм

Туризм

20900

2 р.10 м.

62700

16800

2 р.10 м.

50400

 

Факультет аграрних технологій та екології

 

101

Екологія

Екологія

19800

1 р.10 м.

39600

15900

1 р.10 м.

31800

 

2 р.10 м.

59400

2 р.10 м.

47700

 

201

Агрономія

Агрономія

19800

1 р.10 м.

39600

15900

1 р.10 м.

31800

 

2 р.10 м.

59400

2 р.10 м.

47700

 

205

Лісове господарство

Лісове господарство

19800

2 р.10 м.

59400

15900

2 р.10 м.

47700

 

208

Агроінженерія

Агроінженерія

19800

2 р.10 м.

59400

15900

2 р.10 м.

47700

 

Факультет  архітектури,  будівництва  та  дизайну

 

022

Дизайн

Дизайн

22000

1 р.10 м.

44000

17600

1 р.10 м.

35200

 

2 р.10 м.

66000

2 р.10 м.

52800

 

141

Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

19800

1 р.10 м.

39600

15900

1 р.10 м.

31800

 

2 р.10 м.

59400

2 р.10 м.

47700

 

191

Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

24200

2 р.10 м.

72600

19400*

-

-

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

22000

2 р.10 м.

66000

17600

2 р.10 м.

52800

 

Факультет бізнесу та права

 

051

Економіка

Економіка

20900

1 р.10 м.

41800

16800

1 р.10 м.

33600

 

2 р.10 м.

62700

2 р.10 м.

50400

 

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

20900

1 р.10 м.

41800

16800

1 р.10 м.

33600

 

2 р.10 м.

62700

2 р.10 м.

50400

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

20900

1 р.10 м.

41800

16800

1 р.10 м.

33600

 

2 р.10 м.

62700

2 р.10 м.

50400

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

20900

1 р.10 м.

41800

16800

1 р.10 м.

33600

 

2 р.10 м.

62700

2 р.10 м.

50400

 

073

Менеджмент

Менеджмент

20900

1 р.10 м.

41800

16800

1 р.10 м.

33600

 

2 р.10 м.

62700

2 р.10 м.

50400

 

075

Маркетинг

Маркетинг

20900

1 р.10 м.

41800

16800

1 р.10 м.

33600

 

2 р.10 м.

62700

2 р.10 м.

50400

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

20900

1 р.10 м.

41800

16800

1 р.10 м.

33600

 

2 р.10 м.

62700

2 р.10 м.

50400

 

Логістика

20900

1 р.10 м.

41800

16800

1 р.10 м.

33600

 

2 р.10 м.

62700

2 р.10 м.

50400

 

081

Право

Право

25300

2 р.10 м.

75900

20300

2 р.10 м.

60900

 

292

Міжнародні економічні

відносини

Міжнародні економічні

відносини

20900

2 р.10 м.

62700

16800

2 р.10 м.

50400

 

Факультет цифрових,  освітніх  та  соціальних  технологій

 

014.11

Середня освіта

(Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура)

20900

1 р.10 м.

41800

16800

1 р.10 м.

33600

 

014.09

Середня освіта

(Інформатика)

Середня освіта

(Інформатика)

20900

1 р.10 м.

41800

16800

1 р.10 м.

33600

 

015.39

Професійна освіта (Цифрові технології)

Професійна освіта

(Комп’ютерні технології)

20900

1 р.10 м.

41800

16800

1 р.10 м.

33600

 

2 р.10 м.

62700

2 р.10 м.

50400

 

035.10

Філологія

(Прикладна лінгвістика)

Філологія

(Прикладна лінгвістика)

23100

1 р.10 м.

46200

18500

1 р.10 м.

37000

 

2 р.10 м.

69300

2 р.10 м.

55500

 

053

Психологія

Психологія

19800

2 р.10 м.

59400

15900

2 р.10 м.

47700

 

232

Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

20900

2 р.10 м.

62700

16800

2 р.10 м.

50400

 

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

19800

1 р.10 м.

39600

15900

1 р.10 м.

31800

 

2 р.10 м.

59400

2 р.10 м.

47700

 

Платне навчання, підготовчі курси, підготовче відділення, повторне вивчення дисциплін: UA 858201720313271002201017820

Кошти, що надходять від господарської та виробничої діяльносіті (проживання в гуртожитку, послуги спорткомплексу, послуги РВВ, інші платні послуги: UA 868201720313241002202017820

 

Луцький НТУ

ЄДРПОУ

05477296

Р/р UA858201720313271002201017820

Банк ДКСУ м. Київ

Обов`язково вказати :  Прізвище, ім`я, по батькові студента повністю. Курс, семестр. Факультет. Спеціальність.