Перейти до основного вмісту

До уваги вступників для здобуття ступеня магістра

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

розпочинається 12 травня 2020року о 9.00 год. 

та закінчується 05 червня 2020 року о 18.00 год.

Для реєстрації вступники надсилають на офіційну адресу Приймальної комісії Луцького НТУ pk@lntu.edu.ua скановані копії (фотокопії) :

заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка(далі-Анкета) (зразок додається);

документа, що посвідчує особу;

облікову картку платника податків(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із врахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ ВИМОГ до відцифрованого обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них:

Фон для фотографування особи має бути однорідним, світлим (білим або світло-сірим) та контрастувати з обличчям особи, одягом, волоссям.

Положення особи, що фотографується, - вертикальне.

Верхня частина надпліччя особи має візуально утворювати пряму горизонтальну лінію.

Фотографічне зображення особи не має містити зображення іншої особи або предмета, які містяться у кадрі.

Обличчя особи відображається крупним планом в анфас із фронтальним положенням надпліччя. Особа повинна дивитись прямо, очі – відкритті, вираз обличчя – нейтральний, рот – закритий, голова та шия – без повороту та нахилу.

Обидві сторони обличчя мають бути чітко видимі. Зображення обличчя особи має бути у фокусі від маківки (верхня частина голови без врахування волосся) до підборіддя і від носа до вух);

 

довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу(лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах(закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО);

медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я та по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Телефон для консультацій: 099 639 52 51.