Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к.тех.н., доцент
Пуць Віталій Степанович
Телефон: (03322) 74-61-01
E-mailgm@lntu.edu.ua

 

 

ФАКУЛЬТЕТ  ТРАНСПОРТУ

ТА МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Кафедра галузевого машинобудування

вул. Львівська, 75, корпус «А»*

каб. № 26 а

ел. адреса: gm@lntu.edu.ua

Прізвище, ім’я, по батькові**

Посада

Номери телефонів

№ кабінету

міський

внутрішній

мобільний***

Пуць

Віталій

Степанович

В.о.зав. кафедри

74-61-01

1-27

+380955052218

26а

Ярошевич

Микола

Павлович

професор

74-61-01

1-27

+380953299027

26а

Селезньов

Едуард

Леонідович

доцент

74-61-01

1-27

+380505889205

26а

Шимчук

Сергій

Петрович

доцент

74-61-01

1-27

+380951939771

26а

Клименко

Олександр

Дмитрович

доцент

74-61-01

1-27

+380954728583

26а

Мартинюк

Віктор

Леонідович

доцент

74-61-01

1-27

+380970308989

26а

Толстушко

Микола

Миколайович

доцент

74-61-01

1-27

+380505581257

26а

Селезньов

Дмитро

Едуардович

доцент

74-61-01

1-27

+380661134844

26а

Муравинець

Юлія

Вікторівна

доцент

74-61-01

1-27

+380993159414

26а

Грінер

Зіна

Олексіївна

старший. лаборант

74-61-01

1-27

+380956473033

26а

Сай

Артем

Миколайович

Інженер

ІІ категорії

74-61-01

1-27

+380980559023

26а

  Кафедра галузевого машинобудування утворена 1 липня 2017 року на підставі ухвали Вченої ради університету та наказу ректора №754-04-33 від 17 грудня 2016 року шляхом об’єднання двох кафедр «Машини легкої промисловості»   і «Обладнання лісового комплексу та теорії механізмів і машин», яка, в свою чергу, утворена внаслідок злиття кафедр «Обладнання лісового комплексу» і «Теорії механізмів машин і деталей машин» 1 вересня 2011 року (наказ №142-06-32 від 31 серпня 2011 року).

Історія кафедри розпочалася у 1986 р., коли, згідно з наказом по Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту, на базі кафедри загальнотехнічних дисциплін утворено кафедру «Теорії механізмів машин і деталей машин». Завідувачем кафедри було обрано к.т.н., доцента Самольянова І.І., який обіймав цю посаду до червня 2000 р. З 2000 р. кафедру ТММ і ДМ очолював д.т.н., проф. Ярошевич М.П. У різний час на кафедрі працювали: к.т.н., доц. Кралін В.А.; к.т.н., доц. Ковальчук Р.М.; к.т.н., доц. Коновалюк Д.М.; ст. викл. Налобін О.П.

Кафедра «Обладнання лісового комплексу» утворена на підставі рішення Вченої ради університету та наказу у Луцькому державному технічному університеті від 1 вересня 2007 року. Завідувачем кафедри обрано к.т.н., доц. Вржеща М.В.

У липні 2003 року з метою підготовки фахівців спеціальності 7.090222 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» створено кафедру «Машини легкої промисловості» (наказ ректора Луцького державного технічного університету проф. Божидарніка В.В. №151-В від 13.07.2003 р.), завідувачем якої став к.т.н., доц. Селезньов Е.Л.

Освітні програми, за якими провадиться навчання на кафедрі галузевого машинобудування:

  • першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
  • другого (магістерського) рівня вищої освіти;
  • третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти.

 


Проєкти освітніх програм «Галузеве машинобудування» (бакалавр), 2021 р.


Громадське обговорення освітньої програми зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітньої програми для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування в ЛНТУ.

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо покращення якості освітньої програми приймаються на офіційну електронну пошту кафедри галузевого машинобудування: gm@lntu.edu.ua.