Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к.тех.н., доцент
Пуць Віталій Степанович
Телефон: (03322) 74-61-01
E-mailgm@lntu.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ  ТРАНСПОРТУ

ТА МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Кафедра галузевого машинобудування

вул. Львівська, 75, корпус «А»*

каб. № 26 а

ел. адреса: gm@lntu.edu.ua

Прізвище, ім’я, по батькові**

Посада

Номери телефонів

№ кабінету

міський

внутрішній

мобільний***

Пуць

Віталій

Степанович

В.о.зав. кафедри

74-61-01

1-27

+380955052218

26а

Ярошевич

Микола

Павлович

професор

74-61-01

1-27

+380953299027

26а

Селезньов

Едуард

Леонідович

доцент

74-61-01

1-27

+380505889205

26а

Шимчук

Сергій

Петрович

доцент

74-61-01

1-27

+380951939771

26а

Клименко

Олександр

Дмитрович

доцент

74-61-01

1-27

+380954728583

26а

Мартинюк

Віктор

Леонідович

доцент

74-61-01

1-27

+380970308989

26а

Толстушко

Микола

Миколайович

доцент

74-61-01

1-27

+380505581257

26а

Селезньов

Дмитро

Едуардович

доцент

74-61-01

1-27

+380661134844

26а

Муравинець

Юлія

Вікторівна

доцент

74-61-01

1-27

+380993159414

26а

Грінер

Зіна

Олексіївна

старший. лаборант

74-61-01

1-27

+380956473033

26а

Сай

Артем

Миколайович

Інженер

ІІ категорії

74-61-01

1-27

+380980559023

26а

  Кафедра галузевого машинобудування утворена 1 липня 2017 року на підставі ухвали Вченої ради університету та наказу ректора №754-04-33 від 17 грудня 2016 року шляхом об’єднання двох кафедр «Машини легкої промисловості»   і «Обладнання лісового комплексу та теорії механізмів і машин», яка, в свою чергу, утворена внаслідок злиття кафедр «Обладнання лісового комплексу» і «Теорії механізмів машин і деталей машин» 1 вересня 2011 року (наказ №142-06-32 від 31 серпня 2011 року).

Історія кафедри розпочалася у 1986 р., коли, згідно з наказом по Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту, на базі кафедри загальнотехнічних дисциплін утворено кафедру «Теорії механізмів машин і деталей машин». Завідувачем кафедри було обрано к.т.н., доцента Самольянова І.І., який обіймав цю посаду до червня 2000 р. З 2000 р. кафедру ТММ і ДМ очолював д.т.н., проф. Ярошевич М.П. У різний час на кафедрі працювали: к.т.н., доц. Кралін В.А.; к.т.н., доц. Ковальчук Р.М.; к.т.н., доц. Коновалюк Д.М.; ст. викл. Налобін О.П.

Кафедра «Обладнання лісового комплексу» утворена на підставі рішення Вченої ради університету та наказу у Луцькому державному технічному університеті від 1 вересня 2007 року. Завідувачем кафедри обрано к.т.н., доц. Вржеща М.В.

У липні 2003 року з метою підготовки фахівців спеціальності 7.090222 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» створено кафедру «Машини легкої промисловості» (наказ ректора Луцького державного технічного університету проф. Божидарніка В.В. №151-В від 13.07.2003 р.), завідувачем якої став к.т.н., доц. Селезньов Е.Л.

Діяльність кафедри

Міжнародний відділ

Міжнародна активність НПП кафедри
Міжнародна активність здобувачів кафедри
Програми подвійного диплому
Міжнародні проекти кафедри

Освітні програми, за якими провадиться навчання на кафедрі галузевого машинобудування:

  • першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
  • другого (магістерського) рівня вищої освіти;
  • третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти.

 


Проєкти освітніх програм «Галузеве машинобудування» (бакалавр), 2021 р.


Громадське обговорення освітньої програми зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітньої програми для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування в ЛНТУ.

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо покращення якості освітньої програми приймаються на офіційну електронну пошту кафедри галузевого машинобудування: gm@lntu.edu.ua.

Наукові напрямки
Наукові теми та договори НДР
Наукові заходи
Наукові досягнення здобувачів
Наукові досягнення НПП
Науково-дослідні лабораторії, філії
Звіти кафедри про наукову та науково-технічну діяльність