Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к.тех.н., доцент
Пуць Віталій Степанович
Телефон: (03322) 74-61-01
E-mailgm@lntu.edu.ua

1

 

1

 

1

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

 

 

  Кафедра галузевого машинобудування утворена 1 липня 2017 року на підставі ухвали Вченої ради університету та наказу ректора №754-04-33 від 17 грудня 2016 року шляхом об’єднання двох кафедр «Машини легкої промисловості»   і «Обладнання лісового комплексу та теорії механізмів і машин», яка, в свою чергу, утворена внаслідок злиття кафедр «Обладнання лісового комплексу» і «Теорії механізмів машин і деталей машин» 1 вересня 2011 року (наказ №142-06-32 від 31 серпня 2011 року).

Історія кафедри розпочалася у 1986 р., коли, згідно з наказом по Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту, на базі кафедри загальнотехнічних дисциплін утворено кафедру «Теорії механізмів машин і деталей машин». Завідувачем кафедри було обрано к.т.н., доцента Самольянова І.І., який обіймав цю посаду до червня 2000 р. З 2000 р. кафедру ТММ і ДМ очолював д.т.н., проф. Ярошевич М.П. У різний час на кафедрі працювали: к.т.н., доц. Кралін В.А.; к.т.н., доц. Ковальчук Р.М.; к.т.н., доц. Коновалюк Д.М.; ст. викл. Налобін О.П.

Кафедра «Обладнання лісового комплексу» утворена на підставі рішення Вченої ради університету та наказу у Луцькому державному технічному університеті від 1 вересня 2007 року. Завідувачем кафедри обрано к.т.н., доц. Вржеща М.В.

У липні 2003 року з метою підготовки фахівців спеціальності 7.090222 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» створено кафедру «Машини легкої промисловості» (наказ ректора Луцького державного технічного університету проф. Божидарніка В.В. №151-В від 13.07.2003 р.), завідувачем якої став к.т.н., доц. Селезньов Е.Л.

ОП ГМ бакалавр

ОП ГМ магістр

ОП ГМ бакалавр  Проект 2021р. 


Громадське обговорення освітньої програми зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітньої програми для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування в Луцькому НТУ.

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо покращення якості освітньої програми приймаються на офіційну електронну пошту кафедри галузевого машинобудування: gm@lntu.edu.ua.