Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: кандидат педагогічних наук, доцент

Мартинюк Алла Петрівна

Телефон: (0332) 74-61-39

e-mail: foreignlang.lntu@gmail.com

Історична довідка

Кафедра іноземної та української філології була створена на базі кафедри загальноосвітніх дисциплін за наказом ЛДТУ № 71 від 08.06.1992 року «Про створення кафедри іноземних мов». Завідувачем  призначено кандидата філологічних наук, доцента Голдованського Я. А. Із 1999 року по 2007 рік кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко В. Г., з 2007  по 2014 р. – кандидат філологічних наук, доцент Приходько В. Б., із 2014 - 2017 р. – кандидат педагогічних наук, доцент Мартинюк А. П., з 2017 року завідувачем була кандидат філологічних наук Смаль О. В., а з 2021 – кандидат педагогічних наук Мартинюк А. П.

 

Кафедра здійснює підготовку фахівців за ОП «Філологія (Прикладна лінгвістика)», яка ліцензована та акредитована за четвертим рівнем.

 

Прикладна лінгвістика досліджує особливості практичного застосування надбань теорії мови в різних сферах людської діяльності: створення систем транскрипції усної мови, транслітерації іншомовних слів, систем стенографії; стандартизація термінології; створення штучних мов, автоматизованих систем інформаційного пошуку; розробка методів автоматичного анотування, реферування, машинного перекладу; створення синтезаторів мови.

Унікальність ОП «Філологія (Прикладна лінгвістика)» в тому, що поряд з вивченням двох іноземних мов (англійської та німецької) та лінгвістичних дисциплін студенти отримують підготовку в галузі нових комп’ютерних технологій, що значно розширює їх можливості працевлаштування порівняно з випускниками інших спеціальностей, як філологічних так і технічних.

Ми пропонуємо не лише якісну освіту, а й  неймовірний досвід та отримання практичних навичок під час проходження семестрового стажування за кордоном.

 

Фахівець ОП «Філологія (Прикладна лінгвістика)» може працювати на таких посадах:

  • фахівець у галузі філології, лінгвістики та перекладу;
  • редактор-перекладач традиційних тамультимедійних видань ЗМК, рекламних та інших сайтів різних установ;
  • фахівець у галузі інформації та інформаційного аналізу;
  • SEO-рерайтер /Search Engine Optimization у рекламних агентствах та у сфері адміністративної та допоміжної офісної діяльності;
  • CIO / Chief Information Officer – менеджер з інформації;
  • SMM / Social Media Marketing – спеціаліст;
  • фахівець з просування в соціальних мережах;
  • керівник в сфері інформаційного менеджменту;
  • Support Engineer – техпідтримка в ІТ. 

 

q

Наш перший набір. Посвята в студенти (2018 р.).

 

q

Посвята в студенти (2019 р.)

Фото

Група ПЛ-11 (2021 р.)

 

Фото

Група ПЛ-21 (2021 р.)

 

Фото

Групи ПЛ-21, ПЛ-11 (2021 р.)

Консультаційні послуги та психологічна підтримка студентів і працівників ЛНТУ

 

САВЧУК НАДІЯ АНТОНІВНА

кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціогуманітарних технологій ЛНТУ

n.savchuk@lutsk-ntu.com.uaмоб. тел. +380667213445

Методичне забезпечення дисциплін, які викладаються на кафедрі

 

На кафедрі організована робота навчально-методичного семінару, де розглядаються питання щодо методики викладання іноземних мов у немовних ВНЗ, обговорюється проведення відкритих занять. Щороку кафедра здійснює підготовку методичних вказівок для практичних занять, посібників, електронних посібників (за останні п’ять років було видано 60 методичних вказівок та 30 навчальних посібників, з них 14 електронних). Трьом навчальним посібникам присвоєно гриф Луцького НТУ та гриф МОНУ. Видано 10 монографій.

 

 

Навчальні посібники з грифом ЛНТУ

1. Мартинюк А. П., Тишко Н.М. Англійська мова. Навчальний посібник для повсякденного спілкування для студентів І курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання . Луцьк: Луцький НТУ, 2015.

2. Киселюк Н.П., Приходько В.Б. Англійська мова. Навчальний посібник з англійської мови для студентів економічних спеціальностей. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 275с.

3. Мартинюк А.П., Киселюк Н.П. Dealing with Computers. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 Інформаційні технології  спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної та заочної форм навчання, освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології  спеціальності 122   Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання, освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 Інформаційні технології  спеціальності 123  Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання,  освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 Інформаційні технології  спеціальності 125  Кібербезпека денної та заочної форм навчання. Навчальний посібник. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 387 с.

 

Електронні посібники:

1. Губіна А. Електронний посібник з дисципліни Англійська мова (для студентів ІІ курсу спеціальності 051-Економіка).

2. Губіна А. Електронний посібник з дисципліни Ділова іноземна мова (англійська).

3. Войтенко І.Г. Киселюк Н.П., Приходько В.Б. Електронний посібник з англійської мови для студентів І-ІІ курсів напряму підготовки «Туризм» денної форми навчання

4. Николюк Т., Шкляєва Н.. Електронний навчальний посібник з дисципліни Риторика

5. Мартинюк А.П., Киселюк Н.П. Електронний посібник з дисципліни Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) DEALING WITH COMPUTERS до практичних занять для студентів І-ІІ курсів спеціальності 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології

6. Губіна А.М., Киселюк Н.П., Мартинюк А.П. Електронний посібник з дисципліни Іноземна мова (ангдійська) для наукового спілкування 

 

Монографії

1. Мартинюк А.П. Дидактичні засади структурування змісту філологічних знань студентів вищих навчальних закладів. Монографія. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2013. 163с.

2. Ковальчук О. С. Автономний шкільний менеджмент в країнах Західної і Північної Європи. Луцьк, 2014. 458с.

3. Губіна А.М. Мотивація досягнення успіху як детермінанта професійного самовизначення студентів технічних спеціальностей Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості: кол. моногр. /за заг. ред.. Ж. Вірної. Луцьк: Вежа-Друк, 2015. С. 272-291.

4. Семенюк Л.С., Шкляєва Н.В. Фольклор Шацького приозер’я. Луцьк: Терен, 2016. 267 с.

5. Шкляєва Н.В. Народна топонімічна проза Західного Полісся та західної частини Волині: монографія. Луцьк: Терен, 2018. 756 с.

6. Шкляєва Н. В., Николюк Т.В. Українські народні казки Західного Полісся та західної частини Волині. Луцьк: Терен, 2018. 392 с.

7. Смаль О.В. Лінгвокогнітивні особливості моделюванння знань у англомовному лекційному дискурсі. Луцьк : Інформаційно-видавничий відділ Луцького національного технічного університету, 2018. 180с.

8. Приходько В.Б. Рецепція та інтерпретація художнього тексту в іншомовному дискурсі: компаративний вимір. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 268 с.

9. Мялковська Л. М. Мова художніх творів І. С. Нечуя-Левицького: лексикографічна і лінгвокогнітивна рецепція. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. 608 с.

10. Інновації у вищій школі в контексті інтернаціоналізації освіти. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 234 с.

11. Шкляєва Н. В., Николюк Т.В., Смаль О.В., Яновець А.І, Пилипюк Л.А. Культура та побут населення Західного Полісся та західної частини Волині в народній прозі. Луцьк: Терен, 2020. 795с.

12. Шкляєва Н. В., Николюк Т.В., Смаль О.В., Яновець А.І, Жалко Т.Й. Народні кулінарні традиції й дитячі ігри та забави населення Західного Полісся та західної частини Волині: монографія. Луцьк: Терен, 2020. 177 с.

13. Шкляєва Н. В. Культура та побут населення  Західного Полісся та західної частини Волині в народних календарних святах та звичаях.  Луцьк: Терен, 2020.

25 березня, о 12.00 год., запрошуємо взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітньої програми «Медіакомунікації та PR» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика.

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо змісту, форм та методів навчання за освітньою програмою приймаються через офіційну електронну пошту кафедри: im@lntu.edu.ua

Проєкт ОП розміщено за посиланням: https://www.lntu.edu.ua/uk/proyekty-osvitnikh-prohram

Захід відбудеться у форматі онлайн:  https://us04web.zoom.us/j/8608329197?pwd=vkImzInX35heAg78v833qqvtDfw0Pk