Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к.пед.н., доцент 
Кабак Віталій Васильович
Телефон: (0332) 26-26-93
Е-mail: det@lutsk-ntu.com.ua

Виховуй у собі Людину – ось що найголовніше, інженером можна стати за п’ять років, учитись на людину треба все життя!
(Василь Сухомлинський)

Освітні програми, за якими провадиться навчання на кафедрі:

015.39 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ)

014.09 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІНФОРМАТИКА 

Громадське обговорення ОП

Результати опитування НПП

Наукові напрямки:

На разі кафедра ЦОТ здійснювала наукову діяльність за напрямом, що відповідає тематиці науково-дослідної роботи «Особливості впровадження інформаційних технологій в освітній процес» (керівник – Кабак Віталій Васильович; виконавці: Саварин П.В., Сушик О.Г., Редько О.І., Герасимчук Г.А., Мельничук Ю.Є., Олексів Н.А.; терміни виконання: 2021-2024 рр.), метою якої є дослідження теоретичних та практичних аспектів впровадження інформаційних технологій в освітній процес.

Серед ключових напрямів діяльності кафедри ЦОТ, які реалізуються науково-педагогічними працівниками в межах їх наукової роботи:

 • інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Information and Communication Technologies in Education);
 • теоретичні засади формування методології супроводу електронного навчання (Theoretical Bases of Formation of E-learning Support Methodology);
 • проектування інформаційних систем в освіті та виробництві (Designing of Information Systems in Education and Production).

 

Науковий доробок кафедри за останні п’ять років складає: понад 50 статей у фахових збірниках та наукових журналах, понад 80 публікацій тез доповідей у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях,  близько 60 методичних вказівок, 5 електронних видань,  7 навчальних посібників та монографій.

Наукові заходи

Працівники та студенти кафедри щороку беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах, крім того кафедра цифрових освітніх технологій є організатором та співорганізатором таких наукових заходів:

 •  IX Міжнародна науково-практична конференція з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (25-26 травня 2023 року). К-сть учасників – 150 в т.ч. іногородніх – 51.Наказ №122/01-02 від 24.03.2023 р.
 • VIІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (кафедри-співорганізатори: інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, 21-22 травня 2021 р., к-сть учасників 113, в.т.ч. іногородніх 37).
 • Воркшоп «Відкрита наука та академічна доброчесність: європейські підходи» в рамках проєкту Erasmus+ «Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи (OPTIMA)» (12 жовтня 2021 р., к-сть учасників 54).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи»(м. Луцьк, 16-17 жовтня 2020 р,).
 • VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління» (м. Луцьк, 30 листопада 2020 року).
 • Науково-практичний круглий стіл «Перспективи підготовки магістрів із спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення» (20 лютого 2019 р.) Луцьк: Луцький НТУ.
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні  технології  в  освіті,  науці  і  виробництві» (23-25 травня 2019р.) Луцьк: Луцький НТУ.
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія» (24-26 вересня 2019р.) Луцьк: Луцький НТУ
 • VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління» (30 листопада 2019 року). – Луцьк, Луцький НТУ.
Наукові досягнення здобувачів

Велике значення викладачі кафедри цифрових освітніх технологій приділяють залученню талановитої студентської молоді до науково-дослідницької діяльності. Студенти під час навчання беруть участь у науковій діяльності, направляються на стажування, різноманітні практики та навчання за кордоном. Кращі студенти працюють над науковими темами під керівництвом викладачів, подаючи наукові роботи, тези доповідей і статті. Усі випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість навчатись в магістратурі, а кращі випускники – продовжити навчання в аспірантурі.

 

Студенти кафедри беруть участь та займають призові місця у предметних та міжнародних олімпіадах і конкурсах, зокрема: міжнародній олімпіаді з спортивного програмування (ACM/ICPC), міжнародній ІТ-олімпіаді «ІТ-Universe», конкурсі компанії ІВМ «System z/Master», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Професійна освіта», навчальних дисциплін «Педагогіка», «Психологія» та ін.

 

Зокрема у 2023 році студент групи ІФ-31 Курінний Яків здобув перемогу (сертифікат про 3-тє місце) у фіналі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт "Black Sea Science 2023" (Одеський національний технологічний університет). Також у 2023 році здобувачі освіти гр. ІФ-31 Чурик Валерій, Панасюк Максим та ПО-21 Николюк Роман прийняли участь у регіональному етапі Міжнародної олімпіади з спортивного програмування (ACM/ICPC).

alt

 

У 2022 році студент групи ПОм-11 Бігун Богдан здобув перемогу (2-ге місце) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в науці та виробництві» (Хмельницький національний університет). Також у цьому році троє здобувачів освіти (Кравчук Тарас, Курінний Яків та Чепелевський Владислав) кафедри ЦОТ прийняли участь у Міжнародній студентській олімпіаді з інформаційних технологій «IT-Universe-2022» та стали її фіналістами.

alt

 

2 квітня 2021 р. студент групи ПНК-31 Дикун Віталій взяв участь в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького та отримав перемогу – диплом ІІ ступеня (науковий керівник: доц. Кабак В.В.).

alt

 

Студентка гр. ПНК-21 Масовець Олена отримала  диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Управління у сфері економічної конкуренції» (2019 р.) в Полтавській державній аграрній академії.

alt

 

У 2019 році студентка гр. ПНК-41 Троханенко Марія отримала  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Професійна освіта» в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків) (науковий керівник: доц. Кабак В.В.). Також під керівництвом доц. Кабака В.В. студент гр. ІПЗ-31 Гуда Володимир отримав 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (Мелітопольський ДПУ імені Богдана Хмельницького).

altalt

 

У 2018 році ст. гр. ПНКм-51 Галина Падалко  отримала диплом ІІІ ступеня в  II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (Мелітопольський ДПУ імені Богдана Хмельницького).

Консультаційні послуги та психологічна підтримка студентів і працівників ЛНТУ

САВЧУК НАДІЯ АНТОНІВНА

кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціогуманітарних технологій ЛНТУ

n.savchuk@lutsk-ntu.com.uaмоб. тел. +380667213445  


Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

ЗИЦИК СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

доцент кафедри права

E-mail: antykorlntu@gmail.com

Телефон гарячої лінії: +38(097)684-74-76

Графік роботи: 08:30-18:00 год

КАФЕДРА ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій

вул. Потебні, 56

каб. № 17

ел. адреса: pokt@lutsk-ntu.com.ua ;

ел. адреса: det@lutsk-ntu.com.ua

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номери телефонів

№ кабі

нету

міський

ел. адреса

мобільний

Кабак Віталій Васильович

завідувач кафедри

26-26-93

kabak.volyn@gmail.com

0663734379

17

Герасимчук

Галина Андріївна

доцент

26-26-93

h.herasimchuk@lntu.edu.ua

 

17

Гулай Ольга Іванівна

професор

26-26-93

o.hulai@lntu.edu.ua

 

17

Мельничук

Юлія Євгеніївна

доцент

26-26-93

juliettathebest@gmail.com

 

17

Редько Ольга Іванівна

доцент

26-26-93

redkooi@ukr.net

 

17

Саварин Павло Вікторович

доцент

26-26-93

savaryn.pasha@lntu.edu.ua

 

17

Сушик Олександр Григорович

доцент

26-26-93

sushyk7@ukr.net

 

17

Ольховик Надія Іванівна

технік

І кат.

26-26-93

 

 

17

Історія створення кафедри цифрових освітніх технологій сягає 2005 року, коли було засновано кафедру комп’ютерних технологій професійного навчання (КТПН) внаслідок розподілу випускаючої кафедри «Сучасних технологій в машинобудуванні». У вересні 2014 року кафедра була перейменована на «Комп’ютерні технології» (КТ), а у 2018 році – «Комп’ютерні технології та професійної освіти» (КТтаПО). У вересні 2019 року кафедра отримала офіційну назву внаслідок розподілу випускаючої кафедри КТтаПО. У процесі реорганізації структурних підрозділів Луцького НТУ наказом №514-0535 від 15.12.2020 року "Про зміни до структури Луцького НТУ" кафедру ПО та КТ було перейменовано на кафедру цифрових освітніх технологій.

Метою діяльності кафедри цифрових освітніх технологій є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

 • 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» (бакалавр, повний та скорочений терміни начання). Спеціальність пов’язана з інженерною діяльністю на рівні розробників спеціальних програмних продуктів і педагогічною діяльністю на рівні викладачів практичного навчання дисциплін інженерно-комп’ютерного циклу.
 • 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» (магістр). Передбачає підготовку фахівців, що мають подвійну фахову спрямованість: педагогічну та інженерну в області комп’ютерних технологій. Такі фахівці, з одного боку, володіють навичками створення і застосування комп’ютеризованих інформаційних систем в різноманітних сферах, а, з іншого боку, здатні передати свої знання учням та студентам.
 • 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» (бакалавр, повний та скорочений терміни навчання). Передбачає здійснення навчально-виховної діяльності з інформатики у закладах середньої і позашкільної освіти державного, відомчого і приватного підпорядкування. Майбутні фахівці можуть працювати: вчителями інформатики у загальноосвітніх школах і професійно-технічних навчальних закладах, операторами ЕОМ, системними адміністраторами, адміністраторами баз даних,  програмістами при відділах інформаційно-комунікаційних технологій в навчальних закладах, органах управління.

На даний час освітній процес на кафедрі провадять 1 професор та 6 доцентів, що мають необхідні знання в сфері педагогічних наук та сучасних комп’ютерних технологій для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців. Також здійснюється залучення до провадження освітньої діяльності викладачів інших кафедр і структурних підрозділів Луцького національного технічного університету.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють та розширюють професійні знання, уміння та навички. Ведеться співпраця із корпораціями IBM, Microsoft, Intel яка засвідчена отриманими сертифікатами, що підтверджують високий рівень професійної майстерності викладачів.

 

1

 

Викладачі кафедри ЦОТ постійно підвищують рівень володіння іноземними мовами. На даний час сертифікати В2 мають 4 викладачі – проф. Гулай О.І. , доц. Саварин П.В., доц. Мельничук Ю.Є.(англійська мова) і доц. Кабак В.В. (польська мова).

Завідувач  кафедри ЦОТ к.пед.н., доц. Кабак В.В. та доценти Мельничук Ю.Є. і Герасимчук Г.А. успішно пройшли навчання та є експертами Національного агентства із забезпечення якості  вищої освіти.

 

Сертифікати підвищення кваліфікації та стажування

 

Матеріально-технічна база кафедри цифрових освітніх технологій включає: лекційні аудиторії та спеціалізовані лабораторії: «Спеціалізована лабораторія проектування комп’ютерних систем і технологій», «Лабораторія комп’ютерних технологій у навчальному процесі», «Навчально-наукова лабораторія інформаційних систем освіти та управління соціальними і технічними процесами». Вихід у мережу Internet забезпечений широкосмуговим каналом 100 Mbit/s.


Відеопрезентація матеріальної бази університету

Презентація матеріальної бази кафедри

Співпраця з вітчизняною та закордонною академічною спільнотою

Залучення професіоналів-практиків до освітнього процесу

Співпраця кафедри

В рамках підписаного меморандуму кафедра цифрових освітніх технологій співпрацює з асоціацією «Луцький ІТ-кластер» - об’єднанням компаній, організацій, структур та спеціалістів сфери інформаційних технологій у місті Луцьку та Волинській області, які інтеграційно взаємодіють між собою. Також налагоджені тісні зв’язки з закладами професійної (професійно-технічної) освіти, такими як: Луцький центр професійно-технічної освіти, ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського», Технічний коледж Луцького НТУ, Луцький педагогічний коледж, Волинський коледж НУХТ, Луцький коледж рекреаційних технологій і права, Луцьким ВПУ будівництва та архітектури та ін., що дозволяє врахувати специфіку регіонального ринку праці, майбутнього працевлаштування випускників, систематизувати компетентності випускників,  підвищити їх конкурентоспроможність у різних сферах професійно освіти та ІТ-галузі.  Аналіз ринку праці  включає й  пропозиції стейкхолдерів до організації проведення технологічної і навчально-педагогічної практик на базі підприємств та закладів П(ПТ)О м. Луцька й області. Роботодавці залучені і до інших процедур, передбачених Законом України «Про залучення роботодавців до підготовки та перепідготовки кадрів, освітніх та наукових процесів».

На протязі багатьох років кафедра цифрових освітніх технологій співпрацює з Волинською обласною організацією УТОС для вирішення проблематики інклюзії людей з вадами зору в сучасному інформаційному суспільстві. Напрацьовуються питання щодо можливості здійснення інклюзивного навчання сліпих та слабозорих на базі кафедри (було відмічено під час науково-практичного круглого столу «Перспективи підготовки магістрів із спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення» (20 лютого 2019 р.) (https://pokt.lntu.edu.ua/magistratura-ipz.html).

Співпраця кафедри цифрових освітніх технологій відбувається з управлінням освіти і науки Волинської облдержадміністрації, Волинською обласною та Луцькою міською радою в рамках підготовки та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ)», яка відбувається з періодичністю в 2 роки. Також кафедра тривалий час співпрацює з Центром науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради (ЦНТТУМ) у питанні організації спільних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо (https://pokt.lntu.edu.ua/oblasnij-seminar.html). Щороку кафедра приймає участь в наукових пікніках, що відбуваються в Луцьку,  співорганізаторами якого виступає ЦНТТУМ, де демонструє наукові розробки студентів та викладачів кафедри.

Список вітчизняних та зарубіжних партнерів кафедр
 • кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (завідувач кафедри, проф. Горбатюк Р.М.);
 • кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету (завідувач кафедри, проф. Войтович І.С.);
 • кафедра інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (проф. Круглик В.С.);
 • кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету (проф. Хоменко В.Г.);
 • Національний університет «Львівська політехніка» (доц. Брич Л.В.)
 • кафедра інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (завідувач кафедри, доцент Генсерук Г.Р.);
 • Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (проф. Осадчий В.В.);
 • кафедра загальної математики та методики навчання інформатики Волинського національного університету імені Лесі Українки (доц. Федонюк А.А.);
 • кафедра комп’ютерних наук та кібербезпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки (завідувач кафедри, доц. Гришанович Т.О.);
 • кафедра теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства Національного університету водного господарства та природокористування (завідувач кафедри, проф. Козяр М.М.);
 • кафедра педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України (проф. Кучай О.В.);
 • Технічний фаховий коледж ЛНТУ (директор Герасимчук О.О.);
 • Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради (проректор з навчальної роботи Борбич Н.В.);
 • Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради (заступник директора з навчальної роботи Юринець О.О.)
 • Технічний університет «Люблінська політехніка» (Польща);
 • Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща);
 • Байройтський  університет (Німеччина);
 • MinnaLearn та The University of Helsinki (Фінляндія);
 • Політехнічний інститут Браганси (Португалія).