Перейти до основного вмісту

Тривалість проекту: 01грудня 2013 - 30листопада 2016

Програма фінансування ЄК: Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Сума гранту програми Темпус: €  1  216 789,02

Цільова група: студенти, випускники, викладацький склад та адміністрація університетів, керівники промислових підприємств, органи міської адміністрації.

Cтартова конференція проекту у м. Антверпен (Бельгія)

Вплив та сталість результатів

Лабораторія MITL і Сервіс-офіс  MESO

Моніторинг проекту національним Темпус-офісом 

Сайт проекту: mmateng.eu 

 

 

 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015 

Сума гранту програми Темпус:   €  1 169 357,25

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та науковці українських університетів, промисловість.

Головний партнер: Королівський технологічний інститут

Координатор проекту від України: Національна металургійна академія України www.nmetau.edu.ua

Відповідальна особа в Луцькому НТУ: Заболотний Олег, декан технологічного факультету

Склад консорціуму

Мета та завдання проекту:

 • Розвинути потенціал 3 грузинських, 4 українських та 3 узбецьких інженерних університетах щодо впровадження сучасних європейських методик навчання.
 • Модернізувати програми навчання магістрів і аспірантів шляхом введення нових міждисциплінарних модулів.
 • Розробити нову платформу для діалогу між університетами та промисловістю задля забезпечення відповідності вищої інженерної освіти сучасним технологічним викликам.

Напрями діяльності за проектом:

 • Аналітичне вивчення сучасних трендів та концепцій у вищій інженерній освіті.
 • Порівняльний аналіз навчальних програм.
 • Розробка концепції реформування вищої інженерної освіти.
 • Розробка міждисциплінарних модулів для магістрів та аспірантів.
 • Розробка матеріалів нових курсів.
 • Створення міжфакультетних конструкторських лабораторій.
 • Короткострокові курси підвищення кваліфікації для викладачів університетів.
 • Проведення семінарів.
 • Ознайомлення з європейською практикою та принципами співпраці між університетами та промисловістю.
 • Створення спільних методичних комісій.
 • Розробка плану дій для сталого діалогу між університетами та підприємствами.
 • Контроль якості виконання проекту.
 • Розповсюдження отриманого досвіду.
 • Викладання за оновленими програмами та новими модулями.
 • Навчання грузинських, українських та узбецьких студентів в ЄС.
 • Проведення на постійній основі колоквіумів з перепідготовки викладачів
 • Комерційні послуги міжфакультетних конструкторських лабораторій.

Очікувані результати:

I. Аналіз сучасних європейських концепцій вищої інженерної освіти, порівняльний аналіз навчальних програм в університетах з ЄС та країн-партнерів, концепція реформи вищої інженерної освіти, план дій задля сталого діалогу між університетами та промисловістю.

II. Міждисциплінарні модулі та відповідні навчальні матеріали, що втілені в магістерських та аспірантських програмах навчання за 7 інженерними напрямами, що викладаються в 3 грузинських, 4 українських та 3 узбецьких університетах.

III. Міжфакультетні конструкторські лабораторії та спільні методичні комісії, що засновані в 10 університетах з країн-партнерів.

 

Сайт проекту: http://engi-tec.net/

За кошти проекту закуплене сучасне навчальне обладняння, та оснащено міжфакультетську лабораторію.

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритет: Реформування університетського врядування

Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 - 14 жовтня 2015

Програма фінансування ЄС: Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Сума гранту програми Темпус: € 837,652.06

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, керівники ВНЗ, посадовці органів місцевого самоврядування.

Отримувач гранту: Міжнародний Університетський Коледж, Болгарія

Парнтери 

Друга зустріч партнерів в рамках програми Темпус «La MANCHE» (23-25.04.2013р., м. Бірмінгем)

 

Відповідальна особа у Луцькому НТУ: Наталія Мартинюк

Контактна інформація:

E-mail: mari_nata0@mail.ru

Тел.: + 38 050 7885253

 

Мета та завдання проекту:

1. Окреслити навички лідерства та моделей управління у ВНЗ з метою виявлення сфер нарощування потенціалу.

2. Розширювати середовище модернізаційних процесів, в якому розвивається навчальний заклад, і аналізувати місцеві тенденції і зміни на інституційномурівні.

3. Передавати успішні практики управління і моделі лідерства та запровадження змін від ВНЗ ЄС до інших ВНЗ.

4. Розвивати лідерський потенціал керівництва та управлінського персоналу ВНЗ.

5. Залучати лідерів ВНЗ ЄС та з-поза його меж до інтерактивного навчання в області управління вищою освітою.

6. Забезпечити платформу для діалогу та поглиблення взаємодії між ВНЗ та іншими ключовими зацікавленими сторонами;   зокрема, для стимулювання ініціатив серед студентів.

7. Розробляти і просувати стратегії керівництва та управління змінами у сфері вищої освіти в регіоні.

8. Підвищувати обізнаність про модернізаційну політику європейських ВНЗ і
необхідність реформування вищої освіти у ВНЗ країн-партнерів.

 

Напрями діяльності за проектом:

1. Самооцінка  і проведення зовнішнього аналізу лідерських та управлінських навичок і моделей ВНЗ країн-партнерів.

2. Вивчення прикладів модернізації та їх впливу на ВНЗ країн-партнерів.

3. Діяльність із створення потенціалу, включаючи розробку навчальних програм і методичних матеріалів з питань управління та здійснення змін.

4. Визначення успішних Європейських моделей для лідерства та управління змінами,

5. Тренінги для координаторів з питань лідерства та управління змінами, з наслідуванням місцевими численними тренінгами, націлені на керівників та адміністрацію ВНЗ.

 

Очікувані результати:

1. Сприяння транснаціональному співробітництву між ЄС та керівниками ВНЗ країн- партнерів та іншими провідними                 зацікавленими сторонами шляхом створення науково-дослідних центрів та проведення інших видів роботи.

2. Проведення національних конференцій, пов'язаних з модернізацією та змінами в країнах-партнерах.

3. Розробка стратегії управління змінами в вищій освіті в ВНЗ країн-партнерів.

4. Створення можливостей для молодих керівників та жінок-керівників.

5. Поширення результатів проекту.

 

Інформаційні продукти проекту:

1. Звіт зовнішньої оцінки «Лідерство та управлінські навички і моделі в ВНЗ Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні» (Швидкий режим доступу - http://lamanche-tempus.eu/index/page/168

2. Інформаційні бюлетені Проекту (Швидкий режим доступу - http://lamanche-tempus.eu/index/page/174)

3. Зміна вищих навчальних закладів у країнах з перехідною економікою. Звіт поглибленого вивчення. (Швидкий режим доступу - http://lamanche-tempus.eu/index/page/179)

 4. Підручник з практик щодо європейського управління в вищій освіті/ Handbook of European Governance Practices in Higher Education. (Швидкий режим доступу - http://lamanche-tempus.eu/index/page/175)

 

 
Web-site проекту: http://www.lamanche-tempus.eu

 

Період реалізації проекту: 15 жовтня 2010 -- 14 жовтня 2013.

Офіційний сайт проекту

Партнери

Заходи в рамках проєкту

Програма фінансування ЄК: European Neighbourhood and Partnership Instrument
Development Cooperation Instrument


Мета та завдання проекту:

 • Оновлення діючих навчальних планів і програм в електротехніці з навчання магістрів відповідно вимогам Болонської Декларації та новітніх розробок в інжинірингу.
 • Розробка, акредитація та впровадження нових, професійно-орієнтованих навчальних планів і модулів з майстер-програм з інжинірингу.
 • Укріплення зв'язків між освітніми закладами в країнах-партнерах і ринком праці.

Глобальні цілі проекту:

1. Підтримка національних програм України шляхом тісної співпраці між університетами і підприємствами України при розробці і проведенні курсів з підвищення кваліфікації фахівців і керівних кадрів в області транспорту і логістики;

2. Передача європейського досвіду і методів електронного і дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України.

 

Особливими цілями проекту є:

1.  Створення мережі з українських і європейських ВНЗ і підприємств для сумісної розробки курсів по менеджменту в сфері транспорту і логістики;

2. Сумісна розробка курсів по менеджменту і підвищенню кваліфікації українськими фахівцями, керівними кадрами в сфері транспорту і логістики, включаючи підготовку кваліфікованих фахівців з систематичного навчання співробітників (інструкторів);

3. Апробація і проведення курсів з менеджменту в Києві, Одесі, Маріуполі, включаючи модулі дистанційного навчання;

4. Підвищення кваліфікації викладачів вузів і відповідальних за підвищення кваліфікації фахівців і керівних кадрів на підприємствах і в установах стосовно розуміння менеджменту в Європі.


Очікувані результати:

1. Розробка 4 "генеральних" навчальних програм для підготовки магістрів:

 • Прикладна інформатика і цифрові системи передачі даних ;
 • CAD/CAM/CAE проектування для електротехніки/електроніки;
 • Моніторинг та інженерні стандарти якості;
 • Інжиніринг і керування охороною навколишнього середовища.

 

2. Створення нової навчальної інфраструктури для підготовки магістрів:

 •  Комп'ютерні класи для вивчення CAD/CAM /CAE і систем передачі даних;
 • Лабораторія цифрової бездротової передачі даних.

 

3. Розробка 5 навчальних модулів для підготовки магістрів:

 • Теорія і практика рішення інженерних завдань (Модерн-ТРИЗ)
 • Моделювання виробничих систем;
 • Реінжиніринг;
 • Аудит і основи сертифікації систем на базі стандартів серії ICO;
 • Навички міжособистісного спілкування (Soft Skills) для інженерів: професійна і кар’єрна компетентність, лідерство, конфлікт-менеджмент.

4. Підвищення кваліфікації викладачів за новою методологією викладання, проведення тренінгів для працівників підприємств та індустріальних партнерів.

5. Створення і відкриття мережі офісів ELM (інженери на ринку праці) за підтримки ТПП і зацікавлених організацій.

 

 Результати проєкту:

1.  Стан впровадження в навчальний процес нових лабораторій (комп'ютерний клас, лабораторії передачі даних). Використання нових ліцензійних програмних продуктів (CAD/CAM, MTRIZ , SatPc32, Orbitron, Arswin)

 • Створені комп'ютерний клас і лабораторія передачі даних, які знаходяться на відомчому рахунку кафедри комп'ютерних технологій професійного навчання. У приміщеннях зроблений ремонт, встановлені нові меблі, є охоронна сигналізація. Постачання техніки для комп'ютерного класу виконане в листопаді 2011р. У лютому 2012р. проведено інсталяцію програмного забезпечення ProEngineer і Altium Designer в комп'ютерному класі (ауд.212а).
 • Для функціонування ELM офісу виділено приміщення і організовано робоче місце.
 • Доступ до лабораторії мають студенти і викладачі з метою проведення навчальних занять і проведення факультативної роботи (самостійна робота студентів).Відповідальний за лабораторії і устаткування – завідувач лабораторіями кафедри комп'ютерних технологій професійного навчання Каварський М.А.

  Сумарна кількість студентів, які мають заняття в лабораторіях складає близько 130 чоловік, викладачів – 10 чоловік.

  Завантаження лабораторій складає: 212а - 25 годин, 17а - 8 годин в тиждень.

2. Стан підготовки до видання власних навчальних посібників

Планується підготовка і видання методичних посібників для наступних дисциплін:

 •  Soft skills для інженерів.
 • Безпровідні технології передачі даних

3.  Підсумки тренінгів викладачів вашого університету в університетах ЄС

У період з 2 по 17 серпня в рамках міжнародної програми TEMPUS PROMENG викладачі кафедри комп'ютерних технологій професійного навчання к.т.н., доцент та завідувач кафедрою Герасимчук О.О., к.т.н., доцент Андрущак І.Є. і асистент Олексів Н.А.проходили стажування в Технічному університеті Берліну (TUB), Німеччина за програмами"Прикладна інформатика та системи передачі даних" , "Control engineering", "Модернізація та інтернаціоналізація вищої освіти в інженерії", "Soft skills", "Modern TRIZ", "Працевлаштування для інженерів за допомогою ELM офісів (Engineer in Labour Market)" та отримали сертифікати про успішну участь в інтенсивному тренінг-курсі Europen TEMPUS project PROMENG (510920-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS).

4.  Опитування студентів 

Розроблений опитувальник студентів - https://docs.google.com/a/lntu.edu.ua/spreadsheet/viewform?formkey=dG9nR...

Опитування студентів проведено в березні 2013р. за результатами навчання в осінньому семестрі 2012 року, де були розглянуті питання ефективності впровадження нових дисциплін. Наразі проводиться оновлення питань опитувальника.