Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к. ек. н., доцент
Дорош Вікторія Юріївна

Телефон: (0332) 74-61-49
Е-mail: f@lntu.edu.ua

Фінанси

1

Фінанси 3

2

фінанси 5

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

вул. Львівська, 75

каб. № 316, 318

ел. адреса: f@lntu.edu.ua

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номери телефонів

№ кабінету

міський

внутрішній

мобільний

Дорош Вікторія Юріївна

Завідувач кафедри

74-61-49

050-296-40-47

318

Кузьмак Олена

Миколаївна

Професор

097-159-33-68

316

Талах Валентин

Іванович

Доцент

050-678-82-30

316

Іщук Леся

Іванівна

Доцент

050-472-20-42

316

Забедюк

Мирослава

Сергіївна

Доцент

050-843-19-24

316

Коробчук

Тетяна Іванівна

Доцент

050-564-08-94

316

Чиж Наталія

Михайлівна

Доцент

050-935-20-03

316

Купира

Мирослава

Іванівна

Доцент

095-611-27-53

316

Мостовенко

Наталія

Анатоліївна

Доцент

050-655-14-27

316

Ніколаєва

Анжела

Миколаївна

Доцент

050-979-43-25

316

Олександренко

Ірина

Володимирівна

Доцент

099-095-21-80

316

Пиріг Світлана

Олександрівна

Доцент

095-686-38-33

316

Поліщук Вадим

Григорович

Доцент

066-110-38-62

316

Демидюк Тетяна Василівна

Старший лаборант

0983981652

318

        

Путівник здобувача

Участь наукових керівників у міжнародних проектах

Участь наукових керівників у дослідницьких проектах

Зведена інформація щодо наукових публікацій аспірантів 2024 р.

Сертифікати аспірантів ОНП

Сертифікати та відзнаки викладачів ОНП
Сертифікати та відзнаки наукових керівників
Залучення стейкхолдерів до аудиторних занять
Зведена інформація щодо дотичності тематики наукових досліджень здобувачів та їх керівників

Розклад консультацій керівників аспірантів на весняний семестр 2024 р
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
Другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Третього (Phd) рівня вищої освіти

     Прохання долучитися до обговорення ОП "Фінанси, банківська справа та страхування" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти усіх бажаючих з метою покращення якості освітньої програми та підготовки докторів філософії. Рекомендації та побажання до проекту ОП прохання надсилати на електронну пошту o.kuzmak@lutsk-ntu.com.ua

2023 р.

2024 р.

Наукові напрямки

Наукові теми та договори НДР

Наукові заходи

Наукові досягнення здобувачів
Наукові досягнення НПП
Звіт кафедри про науково та науково-технічну діяльність
Міжнародна активність НПП кафедри
Міжнародна активність здобувачів кафедри
Програми подвійного диплому
Міжнародні проекти кафедри

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції : 

ЗИЦИК СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

доцент кафедри права

E-mail: antykorlntu@gmail.com
Телефон гарячої лінії: +38(097)684-74-76

Графік роботи: 08:30-18:00 год