Skip to main content
ЗК

Проєкт фінансується Національним агентством академічних обмінів (NAWA).
Це проєкт підтримки українських університетів з метою залучення їх до діяльності європейських університетів.

Метою проєкту є залучення українських партнерів до діяльності Європейського університету шляхом підтримки співпраці та академічного обміну.

Більше про проект

Координатор проєкту - Лодзький технічний університет, Республіка Польща

Менеджер проєкту від ЛНТУ - Корнейко Тетяна Олександрівна

Українські університети-партнери проєкту

Проєктна група ЛНТУ

До участі в проєкті було запрошено 10 університетів з України.

Тривалість -12 місяців (1 січня 2024  по 31 грудня 2024)

Бюджет - 200 тис.євро 

Презентація проєкту

У проекті передбачено проведення 3-х конференцій, наукового воркшопу, 3-х тренінгів для викладачів та розроблення програми подвійного диплому. 

g

GREEN TRANSITION IN UKRAINIAN UNIVERSITIES – NAWA PROJECT 2023

NURE together with 6 Ukrainian universities and the National Agency for Quality Assurance of Higher Education involved in Unite! Community https://www.unite-university.eu.

The project is financially supported by the Polish National Agency for Academic Exchanges NAWA (https://nawa.gov.pl/).

Main Tasks:

 • Green standards for Ukrainian universities in the field of education and research activities in the area of engineering and technical sciences (creation of a local version of green standards in the field of research and teaching activities taking into account the specifics of Ukrainian universities with compatibility with standards developed in the Unite! network, implementation of standards);
 • Green campus (development of a green campus model; implementation of standards and evaluation of the process of implementation of green standards in the area of research and teaching activities and campus functioning);
 • Summer school entitled GREEN TECHNOLOGIES FOR UKRAINE’S SOCIETY DEVELOPMENT (development and implementation of a 2-week course covering issues in disciplines that will be applied in the process of reconstruction and modernisation of industry and infrastructure of Ukraine for students of partner universities);
 • Unite! Micro-credentials system for Ukrainian partners (development of a system of Unite! micro-credentials in a thematically related field of green transformation and making it available to students from Ukrainian HEIs).

The project goal is to involve 7 Ukrainian universities in the Unite! Alliance, which is carried out within the framework of ERASMUS+ UNITE! Project (2022-2026) in the field of green transformation with the further prospect of establishing permanent and developing cooperation with Unite!

Project budget: 882446 PLN

Lead beneficiary: Wrocław University of Science and Technology (Politechnika Wrocławska)

Alliance:

- Sumy State University

- Dnipro University of Technology

- Kharkiv National University of Radio-Electronics

- Lutsk National Technical University

- Odesa National Technical University

- Khmelnytsky National University

- Lviv National Technical University

- National Agency of Quality Assurance in Higher Education

* Key to the selection of Ukrainian partners for Wrocław Tech is cooperation under Erasmus+ projects in the period 2015-2023, technical activity profile

 

g1

 

 

Команда проєкту ЛНТУ
gizzgiizgizzgizz

 

Команда проекту

Наказ Про створення творчого колективу для виконання робіт за міжнародним освітнім проектом GTUA «Освіта для зеленої трансформації» № 485/01-02 від 30.12.23 р.

 

Керівник проекту: Вавдіюк Наталія Степанівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

Виконавці проекту:

1.  Абрамова Ірина Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

2.  Августинович Марія Богданівна, к.с.н, доцент кафедри агрономії, заступник декана з партнерства факультету аграрних технологій та екології.

3.  Вахович Ірина Михайлівна, д.е.н., професор, ректор.

4.  Василик Наталія Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

5.  Галущак Валентина Леонідівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

6.  Грудецький Роман Ярославович, проректор з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації.

7.  Дударєв Ігор Миколайович, д.т.н., професор, заступник декана факультету митної справи, матеріалів та технологій.

8.  Заблоцька Ірина Леонідівна, начальник навчально-методичного відділу.

9.  Задорожнікова Ірина Вікторівна, к.т.н., доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії, заступник декана з партнерства факультету архітектури, будівництва та дизайну.

10.  Іванців Василь Володимирович, к.і.н., доцент, завідувач кафедри екології факультету.

11.  Імбірович Наталія Юріївна, к.т.н., доцент кафедри матеріалознавства, заступник декана з партнерства факультету митної справи, матеріалів та технологій.

12.  Ковальська Любов Леонівна, д.е.н., професор, декан факультету бізнесу на права.

13.  Ковальчук Надія Віталіївна, к.е.н., доцент, перший проректор.

14.  Ковальчук Оксана Миколаївна, к.п.н., доцент,  заступник декана з партнерства факультету соціальних та цифрових технологій.

15.  Констанкевич Ігор Володимирович, аспірант ОНП «Менеджмент».

16.  Корецька Наталія Іванівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

17.  Кощій Оксана Вікторівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

18.  Мельничук Микола Дмитрович, к.т.н., доцент кафедри матеріалознавства  факультету митної справи, матеріалів та технологій.

19.  Поліщук Микола Миколайович, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки, заступник декана з партнерства факультету комп’ютерних та інформаційних технологій.

20.  Самчук Людмила Михайлівна, к.т.н., доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки, заступник декана з партнерства факультету транспорту та механічної інженерії.

21.  Стрижеус Людмила Василівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

22.  Тендюк Алла Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

23.  Федонюк Микола Ананійович, к.г.н., доцент кафедри екології факультету аграрних технологій та екології.

24.  Федонюк Віталіна Володимирівна, к.г.н., доцент кафедри екології факультету аграрних технологій та екології.

25.  Фесіна Юрій Георгійович, к.е.н., доцент кафедри підприємництва торгівлі та логістики, заступник декана з партнерства факультету бізнесу та права.

26.  Шубалий Олександр Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки факультету бізнесу та права.

Стартова зустріч проекту

Впродовж 11-16 березня тривала командна зустріч за проектом «Освіта для зеленої трансформації українських університетів» за фінансування NAWA.

Учасницями заходу стали завідувач кафедри менеджменту, професор Наталія Вавдіюк та доцент кафедри Ірина Абрамова.

МенеджментМенеджмент


Про основні цілі проекту, огляд прогресу виконання робочих завдань, бюджет проекту та фінансовий менеджмент, організацію літньої школи розповів д.е.н., проф. Маріуш Мазуркевич, лідер проєкту.

Про макрокредитні курси і їхню імплементацію в Україні розповіла д-р Анна Марія Камінська, Wrocław Tech.

МенеджментМенеджмент


Учасники консорціуму обговорили питання:

 • Як використовувати результати та потенціал, отриманий від реалізації проектів NAWA? 
 • Green Transition University - концепція. Потенціал для співпраці.
 • Модель Зеленого університету. Збір відгуків. Покращення зелених стандартів. Потреби ЗВО. 
МенеджментМенеджмент


Про впровадження зелених стандартів, формування доданої вартості у системі забезпечення якості, про значення зелених стандартів та освіти для зеленого переходу в системі вищої освіти України, проблеми врахування динаміки процесів зеленої трансформації охарактеризувала д.е.н., проф.Наталія Стукало, заступниця голови НАЗЯВО.

 

Деталі: https://www.facebook.com/share/p/rxsLRSX1Jvb2j7rU/?mibextid=Cx5MWH

Кафедра менеджменту

Наказ

ЗК

The project is funded by the National Agency for Academic Exchange (NAWA).

This is a project of supporting Ukrainian universities with the aim of involving them in the activities of European universities.

The project goal is to involve Ukrainian partners in the activities of the European University by supporting cooperation and academic exchange.

Project coordinator - Lodz University of Technology, Republic of Poland

10 universities from Ukraine are involved in participation in the project.

Duration: 12 months (January 1, 2023, to December 31, 2023)

Project budget: 200,000 euros

Project presentation:

https://docs.google.com/presentation/d/1cd0LD4OX98axSSwp54cAe1lO_LnNUwmJ/edit#slide=id.p4

The project provides for the holding of 3 conferences, 3 internships for teachers and participation in micro-modules for 20 students of higher education.

The project will be implemented by:

 •  providing an opportunity for employees, PhD students and students of Ukrainian universities to participate in short forms of mobility (micro-modules, challenges) offered within the ECIU network. Since most of the short forms of training within the network take place remotely, the main task will be to meet the demand for the necessary equipment, which will allow the partner universities to have stable access to the above-mentioned classes and other forms of the activity described in the project;
 • participation of the Ukrainian academic community in study visits, internships, summer schools, seminars, workshops, pieces of training and courses organized by universities that are part of the ECIU network and provided by ECIU universities. The project provides for the direct involvement of participants in the above-mentioned activities at the relevant university, as well as in remote form, in case of the impossibility of conducting "offline" activities;
 • providing an opportunity for the Ukrainian academic community to participate in conferences organized by ECIU network universities, including the SMART-ER conference, that is, a conference on the joint research project of ECIU universities;
 • consultations and pieces of training in order to transfer knowledge and experience of the ECIU alliance to Ukrainian partners regarding modern educational methods and forms, for example, challenge-based learning, micro modules, etc.;
 • raising awareness of the Ukrainian academic community about the initiative of European universities, in particular the ECIU alliance. Implementation is planned in the form of a series of videos addressed to students and employees, as well as in the form of printed information and advertising materials.

First ECIU4Ukraine project kick-off meeting

https://lntu.edu.ua/uk/first-eciu4ukraine-project-kick-meetin

Тренінги в рамках проекту

Проект передбачає спільні дослідження, стажування, публікації та конференцію.

Тривалість проекту - 01.01.2024 - 31.12.2024 

Координатор проєкту - Краківський технічний університет, Республіка Польща

Українські університети-партнери проекту

Наказ на проектну команду ЛНТУ

1