Перейти до основного вмісту
ЗК

Проєкт фінансується Національним агентством академічних обмінів (NAWA).
Це проєкт підтримки українських університетів з метою залучення їх до діяльності європейських університетів.

Метою проєкту є залучення українських партнерів до діяльності Європейського університету шляхом підтримки співпраці та академічного обміну.

Більше про проект

Координатор проєкту - Лодзький технічний університет, Республіка Польща

Менеджер проєкту від ЛНТУ - Корнейко Тетяна Олександрівна

Українські університети-партнери проєкту

Проєктна група ЛНТУ

До участі в проєкті було запрошено 10 університетів з України.

Тривалість -12 місяців (1 січня 2024  по 31 грудня 2024)

Бюджет - 200 тис.євро 

Презентація проєкту

У проекті передбачено проведення 3-х конференцій, наукового воркшопу, 3-х тренінгів для викладачів та розроблення програми подвійного диплому. 

g

GREEN TRANSITION IN UKRAINIAN UNIVERSITIES – NAWA PROJECT 2023

NURE together with 6 Ukrainian universities and the National Agency for Quality Assurance of Higher Education involved in Unite! community https://www.unite-university.eu.

The project is financially supported by the Polish National Agency for Academic Exchanges NAWA (https://nawa.gov.pl/).

Main Tasks: 

 • Green standards for Ukrainian universities in the field of education and research activities in the area of engineering and technical sciences (creation of a local version of green standards in the field of research and teaching activities taking into account the specifics of Ukrainian universities with compatibility with standards developed in the Unite! network, implementation of standards);
 • Green campus (development of a green campus model; implementation of standards and evaluation of the process of implementation of green standards in the area of research and teaching activities and campus functioning);
 • Summer school entitled GREEN TECHNOLOGIES FOR UKRAINE’S SOCIETY DEVELOPMENT (development and implementation of a 2-week course covering issues in disciplines that will be applied in the process of reconstruction and modernisation of industry and infrastructure of Ukraine for students of partneruniversities);
 • Unite! micro credentials system for Ukrainian partners (development of a system of Unite! micro credentials in a thematically related field of green transformation and making it available to students from Ukrainian HEIs).

Мета проєкту – залучити до діяльності Unite! 7 українських університетів! мережі, що здійснюється в рамках ERASMUS+ UNITE! проекту (2022-2026) у сфері зеленої трансформації з подальшою перспективою налагодження постійної та розвиток співпраці з Unite!

Бюджет проєкту: 882446  Polish Złoty

Лідер проєкту: Wrocław Tech (Politechnika Wrocławska) 

Альянс:

- Сумський державний університет (Sumy State University)

- Національний ТУ «Дніпровська політехніка» (Dnipro University of Technology)
- Харківський національний університет радіоелектроніки (Kharkiv National University of Radio-Electronics)
- Луцький національний технічний університет (Lutsk National Technical University)
- Національний університет «Одеська політехніка» (Odesa National Technical University)
- Хмельницький національний університет (Khmelnytsky National University)
- Національний університет «Львівська політехніка» (Lviv National Technical University)
- Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (National Agency of Quality Assurance in Higher Education)

 

* Ключовим для відбору українських партнерів для Wrocław Tech є співпраця за проектами Erasmus+ у період 2015-2023 років, технічний профіль діяльності

 

g1

 

 

gizzgiizgizzgizz

 

Команда проекту

Наказ Про створення творчого колективу для виконання робіт за міжнародним освітнім проектом GTUA «Освіта для зеленої трансформації» № 485/01-02 від 30.12.23 р.

 

Керівник проекту: Вавдіюк Наталія Степанівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

Виконавці проекту:

1.  Абрамова Ірина Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

2.  Августинович Марія Богданівна, к.с.н, доцент кафедри агрономії, заступник декана з партнерства факультету аграрних технологій та екології.

3.  Вахович Ірина Михайлівна, д.е.н., професор, ректор.

4.  Василик Наталія Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

5.  Галущак Валентина Леонідівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

6.  Грудецький Роман Ярославович, проректор з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації.

7.  Дударєв Ігор Миколайович, д.т.н., професор, заступник декана факультету митної справи, матеріалів та технологій.

8.  Заблоцька Ірина Леонідівна, начальник навчально-методичного відділу.

9.  Задорожнікова Ірина Вікторівна, к.т.н., доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії, заступник декана з партнерства факультету архітектури, будівництва та дизайну.

10.  Іванців Василь Володимирович, к.і.н., доцент, завідувач кафедри екології факультету.

11.  Імбірович Наталія Юріївна, к.т.н., доцент кафедри матеріалознавства, заступник декана з партнерства факультету митної справи, матеріалів та технологій.

12.  Ковальська Любов Леонівна, д.е.н., професор, декан факультету бізнесу на права.

13.  Ковальчук Надія Віталіївна, к.е.н., доцент, перший проректор.

14.  Ковальчук Оксана Миколаївна, к.п.н., доцент,  заступник декана з партнерства факультету соціальних та цифрових технологій.

15.  Констанкевич Ігор Володимирович, аспірант ОНП «Менеджмент».

16.  Корецька Наталія Іванівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

17.  Кощій Оксана Вікторівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

18.  Мельничук Микола Дмитрович, к.т.н., доцент кафедри матеріалознавства  факультету митної справи, матеріалів та технологій.

19.  Поліщук Микола Миколайович, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки, заступник декана з партнерства факультету комп’ютерних та інформаційних технологій.

20.  Самчук Людмила Михайлівна, к.т.н., доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки, заступник декана з партнерства факультету транспорту та механічної інженерії.

21.  Стрижеус Людмила Василівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

22.  Тендюк Алла Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту факультету бізнесу та права.

23.  Федонюк Микола Ананійович, к.г.н., доцент кафедри екології факультету аграрних технологій та екології.

24.  Федонюк Віталіна Володимирівна, к.г.н., доцент кафедри екології факультету аграрних технологій та екології.

25.  Фесіна Юрій Георгійович, к.е.н., доцент кафедри підприємництва торгівлі та логістики, заступник декана з партнерства факультету бізнесу та права.

26.  Шубалий Олександр Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки факультету бізнесу та права.

Стартова зустріч проекту

Впродовж 11-16 березня тривала командна зустріч за проектом «Освіта для зеленої трансформації українських університетів» за фінансування NAWA.

Учасницями заходу стали завідувач кафедри менеджменту, професор Наталія Вавдіюк та доцент кафедри Ірина Абрамова.

МенеджментМенеджмент


Про основні цілі проекту, огляд прогресу виконання робочих завдань, бюджет проекту та фінансовий менеджмент, організацію літньої школи розповів д.е.н., проф. Маріуш Мазуркевич, лідер проєкту.

Про макрокредитні курси і їхню імплементацію в Україні розповіла д-р Анна Марія Камінська, Wrocław Tech.

МенеджментМенеджмент


Учасники консорціуму обговорили питання:

 • Як використовувати результати та потенціал, отриманий від реалізації проектів NAWA? 
 • Green Transition University - концепція. Потенціал для співпраці.
 • Модель Зеленого університету. Збір відгуків. Покращення зелених стандартів. Потреби ЗВО. 
МенеджментМенеджмент


Про впровадження зелених стандартів, формування доданої вартості у системі забезпечення якості, про значення зелених стандартів та освіти для зеленого переходу в системі вищої освіти України, проблеми врахування динаміки процесів зеленої трансформації охарактеризувала д.е.н., проф.Наталія Стукало, заступниця голови НАЗЯВО.

 

Деталі: https://www.facebook.com/share/p/rxsLRSX1Jvb2j7rU/?mibextid=Cx5MWH

Кафедра менеджменту

Наказ

ЗК

Проєкт фінансується Національним агентством академічних обмінів (NAWA).
Це проєкт підтримки українських університетів з метою залучення їх до діяльності європейських університетів.

Метою проєкту є залучення українських партнерів до діяльності Європейського університету шляхом підтримки співпраці та академічного обміну.

Більше про проект

Координатор проєкту - Лодзький технічний університет, Республіка Польща

Менеджер проєкту від ЛНТУ - Корнейко Тетяна Олександрівна

Українські університети-партнери проєкту

Проєктна група ЛНТУ

До участі в проєкті було запрошено 10 університетів з України.

Тривалість -12 місяців (1 січня 2023  по 31 грудня 2023)

Бюджет - 200 тис.євро 

Презентація проєкту

Проєктом передбачено проведення 3 конференцій, 3 стажування для викладачів та участь в мікромодулях для 20 здобувачів вищої освіти

Проєкт реалізовуватиметься за рахунок:

 • надання можливості співробітникам, аспірантам та студентам українських університетів брати участь у коротких формах мобільності (мікромодулі, челенджі), що пропонуються у рамках мережі ECIU. Оскільки більшість коротких форм навчання у рамках мережі відбуваються дистанційно, основним завданням буде задоволення попиту на необхідне обладнання, яке дозволить університетам-партнерам мати стабільний доступ до вищезгаданих занять та інших форм діяльності, описаних у проєкті;

 • участь української академічної спільноти в навчальних візитах, стажуваннях, літніх школах, семінарах, воркшопах, тренінгах, курсах, організованих університетами, що входять до мережі ECIU, та наданих університетами ECIU. Проєкт передбачає безпосереднє залучення учасників до вищезазначених заходів у відповідному університеті, а також у дистанційній формі, у разі неможливості проведення "офлайн";

 • надання можливості українській академічній спільноті брати участь у конференціях, організованих мережевими університетами ECIU, включаючи конференцію SMART-ER, тобто конференцію щодо спільного дослідницького проєкту університетів ECIU;

 • консультації та тренінги з метою передачі українським партнерам знань та досвіду альянсу ECIU щодо сучасних освітніх методів та форм, наприклад, навчання на основі викликів, мікромодулів тощо;

 • підвищення обізнаності української академічної спільноти про ініціативу європейських університетів, зокрема альянсу ECIU. Реалізація планується у вигляді серії відеороликів, адресованих студентам і співробітникам, а також у вигляді друкованих інформаційних та рекламних матеріалів.

Підсумки проекту та результати

Тренінги в рамках проекту

Проект передбачає спільні дослідження, стажування, публікації та конференцію.

Тривалість проекту - 01.01.2024 - 31.12.2024 

Координатор проєкту - Краківський технічний університет, Республіка Польща

Українські університети-партнери проекту

Наказ на проектну команду ЛНТУ

1