Перейти до основного вмісту

Номер проєкту: 2021-1-TR01-KA220-YOU-000028862.

Головний грантхолдер  - Науково-освітня організація Divan, Туреччина/Divan Research and Education Association

Партнери 

Керівник проекту: Ковальчук Надія Віталіївна, к.е.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та партнерства.

Проєктна група ЛНТУ 

Загальний бюджет: 140 922 EUR

Бюджет на ЛНТУ 10.358,00 EUR

Тривалість: 24 місяці

Цілі: 

 • гуманітарна дипломатія;
 • розв'язання конфліктів;
 • інклюзивна миротворча робота;
 • гуманітарна допомога.

Кожен партнер повинен створити молодіжну групу для роботи зі вище вказаними напрямками.

Робоча зустріч 20.05.2022
проект1

 

Робоча зустріч 27.05.2022
12

 

Робоча зустріч 20.09.2022

32111

Тренінги для послів дипломатії "Diplomacy Ambassadors Trainings"

 

Мета: Сприяти модернізації системи вищої освіти в Україні, запроваджуючи університетські центри підвищення кваліфікації для просування європейських освітніх інновацій шляхом професійної сертифікації викладачів університетів.

 

Цілі проєкту:

1. Модернізувати існуючу систему професійного розвитку та сертифікації викладачів університетів в Україні, шляхом створення 9 незалежних Центрів Досконалості Викладання (ЦДВ) з подальшим об’єднанням їх у мережу, що дозволить підвищити рівень якості викладання в університетах.

 

Створення ЦДВ дозволить викладачам університетів отримати альтернативну, якісну та доступну можливість підвищення кваліфікації та сертифікації з розширенням пропозицій вибору місця її проходження. Це збільшить мотивацію до постійного підвищення професійної кваліфікації, використання успішного європейського досвіду для покращення навчального процесу та забезпечення вищої якості освіти. ЦДВ та постійно зростаючий пул випускників зможуть  забезпечити широкий та стійкий вплив на підвищення рівня  кваліфікації  викладачів у системі вищої освіти України. У рамках проєкту буде покращено освітню інфраструктуру (відкриття 9 ЦДВ), створено умови для підвищення потенціалу закладів вищої освіти. Європейські університети-партнери протягом проєкту сприятимуть впровадженню та адаптації міжнародного досвіду.

 

2. Запровадити програми професійної сертифікації викладачів університетів на основі кращих європейських практик та освітніх інновацій для забезпечення досконалості викладання.

 

Спільно з європейськими та українськими експертами буде розроблено програму сертифікації викладачів. Оцінювання викладачів під час проходження стажування буде побудовано за європейськими стандартами. Усі викладачі, що пройшли сертифікацію будуть внесені до спеціально розробленої бази даних. Під час проєкту буде розроблено професійні стандарти для викладачів університету та запропоновано механізми вдосконалення регулювання атестації викладачів університету.

 

3. Розробити та пілотувати нову  програму досконалості викладання, включаючи описи навчальних курсів та MOOC,  що передбачає потреби академічного середовища в Україні та приведе до підвищення якості атестації викладачів університету.

 

Навчальна програма підвищення кваліфікації має відповідати сучасним викликам у вищій освіті та враховувати професійні профілі сучасного викладача університету. Сертифікація дозволить покращити викладацьку майстерність, базуючись на європейських освітніх інноваціях. Процес навчання має стати багатшим, цікавішим та більш корисним як для студентів, так і усіх зацікавлених сторін. Університети отримають кваліфікований людський капітал, що пройшов тренінги в ЄС. Буде вдосконалено систему розвитку педагогічних навичок. Впровадження нових процесів сертифікації стимулюватиме викладачів до особистого та професійного зростання.

Очікуваний результат:

 1. Проведено порівняльне дослідження.
 2. Розроблено стратегію та модель викладацької майстерності.
 3. Обрані тренери з ЄС.
 4. Відкрилися центри сертифікації.
 5. Розроблені професійні стандарти для викладачів університетів.
 6. Покращено положення про атестацію викладачів.
 7. Розроблено навчальну програму вдосконалення викладання.
 8. Створена методологія оцінки сертифікації.
 9. Створено групу слухачів.
 10. Акредитовані програми сертифікації.

Тривалість проєкту: 2 роки 15.01.2021-14.01.2023

Сума гранту: 579 624,00 EUR

Головний грантхолдер  - Львівський національний університет імені Івана Франка

Реєстраційна картка проекту

Парнтери 

Проєктна команда ЛНТУ

Виконання робочих пакетів

Про нас

Партнери проєкту

Проєктна команда ЛНТУ

 

Тривалість проєкту: з 15 січня 2021 р. до 14 січня 2024 р.

Код проєкту: 618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

Максимальна сума гранту: 938664 EUR

Основна мета проєкту «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia» (OPTIMA), назву якого можна перекласти як «Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи», — впровадження ідей та практик Відкритої науки в Україні з метою покращення якості освітніх послуг.

Загалом, метою проєкту є покращення якості вищої освіти в Україні шляхом підвищення рівня академічної доброчесності через привнесення відкритих практик та прозорості у відповідні освітні послуги та зміст навчання, а також модернізації та інтернаціоналізації українських ЗВО. Ми вважаємо впровадження відкритих практик процесом забезпечення якості, а засоби такого впровадження (ІТ-рішення та міжнародну віртуальну спільноту) – механізмом забезпечення якості.

Серед пріоритетів OPTIMA: робота з переміщеними українськими університетами, фокус на проблемах зміни клімату та інклюзивність завдяки використанню сучасних інформаційних технологій.

Проєкт включає три конкретні цілі:

1. Представлення нового механізму забезпечення якості – онлайн-платформи відкритого рецензування для прозорого оцінювання результатів досліджень на академічних конференціях в українських ЗВО.

           2.   Сприяння співпраці між Україною та ЄС та інтернаціоналізації ЗВО України шляхом створення міжнародної віртуальної спільноти вчених-рецензентів на онлайн-платформі відкритого рецензування.

          3.    Підвищення обізнаності щодо академічної доброчесності та Відкритої науки, вдосконалення відкритих практик та навичок Відкритої науки в українських ЗВО та суспільстві загалом шляхом впровадження нових предметів щодо відкритих практик в рамках модернізованих навчальних курсів та відкритого загальнодоступного онлайн-курсу.
 

Координатором проекту OPTIMA в ЛНТУ є декан факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій Герасимчук Г.А.

E-mail: h.herasimchuk@lntu.edu.ua

Telephone number: +38 066 90-600-90 (Галина Герасимчук)


Результати проєкту висвітлено у матеріалах нижче:


Web site: https://lpnu.ua/optima

Facebook: @OPTIMAOpen

Twitter: @optima_open

YouTube: Проєкт OPTIMA