Перейти до основного вмісту

Проєкт "Цифрова трансформація освітнього процесу ЗВО в Україні та Молдові для сталого співробітництва з підприємствами"/Digital transformation of HEIs education process in Ukraine and Moldova for sustainable engagement with enterprises (DIGITRANS) 

Номер проекту - 101127683-DIGITRANS-ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Головний грандхолдерРизький технічний університет, Литва 

Тривалість проекту - 01.12.2023 - 30.11.2026рр.

З 01.12.2023 починається реалізація проекту Digital Transformation of HEIs Education Process in Ukraine and Moldova for Sustainable Engagement with Enterprises – DIGITRANS. В рамках підготовки до реалізації проекту відбулася стартова онлайн-конференція з партнерами, на якій обговорили організацію роботи над проектом, проведення стартової зустрічі, порядок денний зустрічі.

Партнери проєкту

Проект DIGITRANS спрямований на підвищення можливостей працевлаштування випускників, підтримку сталого розвитку та створення робочих місць в Україні та Молдові шляхом впровадження таких заходів:

- інтеграція досліджень і навчання таким чином, щоб студенти мали можливість проводити наукові дослідження в партнерських університетах і на підприємствах;
- розробка інноваційних освітніх програм щодо екологічного та енергоефективного режиму електротехніки, інформаційних та комп’ютерних систем, кібербезпеки, техніки автоматичного керування, електричного та електронного обладнання, інженерії та менеджменту на автомобільному транспорті, електромобільних засобів, автомобілебудування;
- розробка та впровадження в навчальний процес програм подвійних дипломів між європейськими та українськими, молдавськими університетами;
- запровадження інноваційних схем практичного навчання, тісно пов’язаних з бізнесом, наприклад, стажування, професійні курси на підприємствах тощо;
- цифровізація освіти з практичним навчанням студентів за окремими програмами, які потребує бізнес, напр. специфічне програмне забезпечення для діагностики, ремонту та обслуговування сучасного виду транспорту тощо;
- розвиток віртуальної та дистанційної практики (лабораторії), напр. класи для моделювання, симуляції, побудови та налагодження моделей тощо;
- розробка Sharing Remote Experiment Environment як цифрової розподіленої освітньої інфраструктури, що підтримує екосистему цифрового навчання;
- надання можливості викладачам та студентам, які є внутрішньо переміщеними особами, біженцями, бути залученими до навчального процесу через цифрову екосистему навчання DIGITRANS.

Цілі проекту будуть досягнуті за допомогою заходів та діяльності:

- Буде розроблено та модернізовано 6 нових курсів та лабораторних практикумів для бакалаврів та магістрів у рамках 2 навчальних програм, які будуть модернізовані та акредитовані в Міністерстві освіти і науки України;
- Освітня програма: Автомобільний транспорт, Автомобільний транспорт;
- Навчальні курси: Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля, Підприємства автомобільного транспорту. Частина 1. Проектування підприємств автомобільного транспорту. Частина 2. Організація і управління, Технічна експлуатація автомобілів, Підприємства автомобільного транспорту. Частина 3. Якість виробничих процесів, Управління транспортними процесами.

Проєкт "3D Концепції для освіти моди в Україні"/3D Concepts for Fashion Education in Ukraine (3D4U)

gizz

Номер проєкту: 101128856

Партнери проєкту

Тривалість проєкту: 1.11.2023-31.10.2026 рр. 

Бенефіціар - Міжнародний університет Греції

Проєкт, 3D4U, спрямований на вирішення проблеми нестачі кваліфікованих фахівців у сфері 3D-концепцій для навчання моди в Україні шляхом створення центрів 3D-концепцій в українських ЗВО. 

Проєкт передбачає розвиток високообізнаних та кваліфікованих людських ресурсів у сфері 3D-концепцій в Україні та інтернаціоналізацію та модернізацію українських закладів вищої освіти шляхом поєднання їх із глобальними зусиллями в сучасній освіті моди. 

Партнерство 3D4U складається з 8 партнерів, які мають взаємодоповнюючий досвід і великий досвід управління та впровадження проектів та ініціатив, що фінансуються ЄС. Консорціум розраховує на доброчесне поєднання досвіду, переважно з вищих навчальних закладів, асоціацій та інших організацій у сфері освіти та пов’язаних із цільовою аудиторією.

Очікувані результати: 2D та 3D-хаби, встановлені та оснащені відповідним апаратним і програмним забезпеченням для 3D-моделювання та створення прототипів в українських закладах вищої освіти.  15 викладачів ЗВО України пройдуть навчання з 3D-концепцій авторитетними дослідниками та експертами з ЗВО ЄС. Буде розроблено та/або модернізовано щонайменше 5 курсів з 3D-концепцій у ЗВО України. Буде розроблено 4 галузевих пілотних проекти 3D-концепцій, по одному в кожному відділі ЗВО, що бере участь. 100 студентів навчатимуться за розробленими та модернізованими семестровими курсами. 50 працюючих професіоналів у галузі моди з інших закладів вищої освіти України, пов’язаних із модою, пройдуть формальне навчання 3D-концепціям за цією програмою.

Презентація проекту

Світова виставка Premier Vision в Парижі

Міжнародна команда експертів проєкту 3D4U провела низку зустрічей із колегами в рамках світової виставки Premier Vision в Парижі. Саме тут від пряжі до виробництва тканин, одягу та аксесуарів створюються зв’язки між різними гравцями в секторі, висвітлюють нові продукти та інноваційні рішення від постачальників з усього світу та підтримують пошук креативних матеріалів для розробки їхніх майбутніх колекцій. Недарма слоган виставки «Мистецтво та серце моди»

Для нашого проєкту важливо відчувати кон'юктуру ринку та йти в ногу з часом. На фото представлені тенденції наступних сезонів: кольорова гама, текстури тканин, напрямки розвитку сучасної текстильної промисловості.

The international team of 3D4U project experts held several meetings with colleagues within the Première Vision -International Exhibition framework in Paris. From yarn to fabric, clothing and accessories, it is where connections are made between the various players in the sector, highlighting new products and innovative solutions from suppliers worldwide and supporting the search for creative materials to develop their future collections. No wonder the slogan of the exhibition "The Art & Heart of Fashion"

For our project 3D4U, it is important to feel the market situation and keep up with the times.

The photo shows the trends of the following seasons: colour scheme, fabric textures, and areas of development in the modern textile industry.
 

1234

 

Проєкт "Платформа цифрової дипломатії та інклюзивних досліджень миру для молоді"/Digital Diplomacy and Inclusive Peace Studies Platform for Youth

Номер проєкту: 2021-1-TR01-KA220-YOU-000028862.

Головний грантхолдер  - Науково-освітня організація Divan, Туреччина/Divan Research and Education Association

Партнери 

Карта проєкту

Керівник проекту: Ковальчук Надія Віталіївна, к.е.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та партнерства.

Проєктна група ЛНТУ 

Загальний бюджет: 140 922 EUR

Бюджет на ЛНТУ 10.358,00 EUR

Тривалість: з 28.02.2022 по 27.02.24 (24 місяці)

Цілі: 

 • гуманітарна дипломатія;
 • розв'язання конфліктів;
 • інклюзивна миротворча робота;
 • гуманітарна допомога.

Кожен партнер повинен створити молодіжну групу для роботи зі вище вказаними напрямками.

E-bulletin "russia-Ukraine war"

Робоча зустріч 20.05.2022
проект1

 

Робоча зустріч 27.05.2022
12

 

Робоча зустріч 20.09.2022

32111

Про нас

Партнери проєкту

Проєктна команда ЛНТУ

 

Тривалість проєкту: з 15 січня 2021 р. до 14 січня 2024 р.

Код проєкту: 618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

Максимальна сума гранту: 938664 EUR

Основна мета проєкту «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia» (OPTIMA), назву якого можна перекласти як «Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи», — впровадження ідей та практик Відкритої науки в Україні з метою покращення якості освітніх послуг.

Загалом, метою проєкту є покращення якості вищої освіти в Україні шляхом підвищення рівня академічної доброчесності через привнесення відкритих практик та прозорості у відповідні освітні послуги та зміст навчання, а також модернізації та інтернаціоналізації українських ЗВО. Ми вважаємо впровадження відкритих практик процесом забезпечення якості, а засоби такого впровадження (ІТ-рішення та міжнародну віртуальну спільноту) – механізмом забезпечення якості.

Серед пріоритетів OPTIMA: робота з переміщеними українськими університетами, фокус на проблемах зміни клімату та інклюзивність завдяки використанню сучасних інформаційних технологій.

Проєкт включає три конкретні цілі:

1. Представлення нового механізму забезпечення якості – онлайн-платформи відкритого рецензування для прозорого оцінювання результатів досліджень на академічних конференціях в українських ЗВО.

           2.   Сприяння співпраці між Україною та ЄС та інтернаціоналізації ЗВО України шляхом створення міжнародної віртуальної спільноти вчених-рецензентів на онлайн-платформі відкритого рецензування.

          3.    Підвищення обізнаності щодо академічної доброчесності та Відкритої науки, вдосконалення відкритих практик та навичок Відкритої науки в українських ЗВО та суспільстві загалом шляхом впровадження нових предметів щодо відкритих практик в рамках модернізованих навчальних курсів та відкритого загальнодоступного онлайн-курсу.
 

Координатором проекту OPTIMA в ЛНТУ є декан факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій Герасимчук Г.А.

E-mail: h.herasimchuk@lntu.edu.ua

Telephone number: +38 066 90-600-90 (Галина Герасимчук)


Результати проєкту висвітлено у матеріалах нижче:


Web site: https://lpnu.ua/optima

Facebook: @OPTIMAOpen

Twitter: @optima_open

YouTube: Проєкт OPTIMA

657

Мета: Сприяти модернізації системи вищої освіти в Україні, запроваджуючи університетські центри підвищення кваліфікації для просування європейських освітніх інновацій шляхом професійної сертифікації викладачів університетів.

 

Цілі проєкту:

1. Модернізувати існуючу систему професійного розвитку та сертифікації викладачів університетів в Україні, шляхом створення 9 незалежних Центрів Досконалості Викладання (ЦДВ) з подальшим об’єднанням їх у мережу, що дозволить підвищити рівень якості викладання в університетах.

 

Створення ЦДВ дозволить викладачам університетів отримати альтернативну, якісну та доступну можливість підвищення кваліфікації та сертифікації з розширенням пропозицій вибору місця її проходження. Це збільшить мотивацію до постійного підвищення професійної кваліфікації, використання успішного європейського досвіду для покращення навчального процесу та забезпечення вищої якості освіти. ЦДВ та постійно зростаючий пул випускників зможуть  забезпечити широкий та стійкий вплив на підвищення рівня  кваліфікації  викладачів у системі вищої освіти України. У рамках проєкту буде покращено освітню інфраструктуру (відкриття 9 ЦДВ), створено умови для підвищення потенціалу закладів вищої освіти. Європейські університети-партнери протягом проєкту сприятимуть впровадженню та адаптації міжнародного досвіду.

 

2. Запровадити програми професійної сертифікації викладачів університетів на основі кращих європейських практик та освітніх інновацій для забезпечення досконалості викладання.

 

Спільно з європейськими та українськими експертами буде розроблено програму сертифікації викладачів. Оцінювання викладачів під час проходження стажування буде побудовано за європейськими стандартами. Усі викладачі, що пройшли сертифікацію будуть внесені до спеціально розробленої бази даних. Під час проєкту буде розроблено професійні стандарти для викладачів університету та запропоновано механізми вдосконалення регулювання атестації викладачів університету.

 

3. Розробити та пілотувати нову  програму досконалості викладання, включаючи описи навчальних курсів та MOOC,  що передбачає потреби академічного середовища в Україні та приведе до підвищення якості атестації викладачів університету.

 

Навчальна програма підвищення кваліфікації має відповідати сучасним викликам у вищій освіті та враховувати професійні профілі сучасного викладача університету. Сертифікація дозволить покращити викладацьку майстерність, базуючись на європейських освітніх інноваціях. Процес навчання має стати багатшим, цікавішим та більш корисним як для студентів, так і усіх зацікавлених сторін. Університети отримають кваліфікований людський капітал, що пройшов тренінги в ЄС. Буде вдосконалено систему розвитку педагогічних навичок. Впровадження нових процесів сертифікації стимулюватиме викладачів до особистого та професійного зростання.

Очікуваний результат:

 1. Проведено порівняльне дослідження.
 2. Розроблено стратегію та модель викладацької майстерності.
 3. Обрані тренери з ЄС.
 4. Відкрилися центри сертифікації.
 5. Розроблені професійні стандарти для викладачів університетів.
 6. Покращено положення про атестацію викладачів.
 7. Розроблено навчальну програму вдосконалення викладання.
 8. Створена методологія оцінки сертифікації.
 9. Створено групу слухачів.
 10. Акредитовані програми сертифікації.

Тривалість проєкту: 3 роки 15.01.2021-14.01.2024

Сума гранту: 579 624,00 EUR

Головний грантхолдер  - Львівський національний університет імені Івана Франка

Реєстраційна картка проекту

Партнери 

Проєктна команда ЛНТУ

Виконання робочих пакетів