Перейти до основного вмісту


     Усю інформацію щодо питань академічної доброчесності у ЛНТУ можна отримати у вдділі забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації.

 КУПИРА МИРОСЛАВА ІВАНІВНА

провідний фахівець, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

моб. тел. +38 (095) 611-27-53

ncpo@lntu.edu.ua

 

1. Зустріч із здобувачами спеціальності 232 Соціальне забезпечення (ОП «Соціальне забезпечення» (бакалаврський рівень)) від 16.12.2020 р.

2. Зустріч із здобувачами спеціальностей 181 Харчові технології (ОП «Харчові технології» (бакалаврський рівень) та «Харчові технології та ресторанне господарство» (магістерський рівень)) і 133 Галузеве машинобудування (ОП «Інжиніринг переробних і харчових виробництв» (магістерський рівень)) від 23.12.2020 р.

3. Зустріч із здобувачами спеціальності 133 Галузеве машинобудування (ОП «Галузеве машинобудування» (доктор філософії) від 03.02.2021 р.

4. Зустріч із здобувачами спеціальності 208 Агроінженерія (ОП «Агроінженерія» (бакалаврський рівень)) від 10.02.2021 р.

5. Зустріч із здобувачами спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (ОП «Будівництво та цивільна інженерія») від 10.02.2021 р.

6. Зустріч із здобувачами спеціальності 071 Облік і оподаткування (ОП «Облік і оподаткування» (бакалаврський рівень) та (магістерський рівень)) від 11.02.2021 р.

7. Зустріч із здобувачами факультету бізнесу та права від 12.02.2021 р.

8. Зустріч із здобувачами спеціальності 263 Цивільна безпека (ОП «Цивільна безпека» (бакалаврський рівень) та (магістерський рівень)) від 16.02.2021 р.

9. Зустріч із здобувачами факультету транспорту та механічної інженерії від 17.02.2021 р.

10. Зустріч із здобувачами спеціальності 205 Лісове господарство (ОП «Лісове господарство») від 17.02.2021 р.

11. Зустріч із здобувачами спеціальності 014.11 Середня освіта  (Фізична культура) ОП Середня освіта  (Фізична культура) (бакалаврський рівень) від 26.02.2021 р. 

12. Зустріч із здобувачами спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа (ОП «Готельно-ресторанна справа») та 242 Туризм (ОП «Туризм» )від 17.03.2021 р.

13. Зустріч із здобувачами спеціальностей 123 Комп’ютерна інженерія (ОП «Комп’ютерна інженерія») від 27.03.2021 р.

14. Зустріч із здобувачами спеціальностей 081 Право (ОП «Право») від 30.03.2021 р.

15. Зустріч із здобувачами спеціальностей 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (ОП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») від 06.04.2021 р.

16. Зустріч із здобувачами спеціальності 274 Автомобільний транспорт (ОП "Автомобільний транспорт") від 28.09.2021.

17. Зустріч із здобувачами  спеціальностей 123 Комп'ютерна інженерія, 125 Кібербезпека (ОП "Комп'ютерна інженерія", ОП "Кібербезпека") від 30.09.2021 р.

18. Зустріч із здобувачами спеціальностей 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»,  017 «Фізична культура і спорт» (ОП "Фізична культура спорту та здоров’я") від 01.10.2021.

19. Зустріч із здобувачами ОП "Логістика", ОП "Публічне управління та адміністрування" від 02.10.2021.

20. Зустріч із здобувачами  ОП "Агрономія", ОП "Екологія" від 06.10.2021

21. Зустріч із здобувачами  011 «Освітні, педагогічні науки" другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОП "Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)") від 06.10.2021 р.

22. Зустріч із здобувачами  263 Цивільна безпека (ОП "Цивільна безпека") від 07.10.2021 р.

23. Зустріч зі здобувачами ОП "Лісове господарство" від 08.10.2021 р.

24. Зустріч із здобувачами  спеціальності 182 Технології легкої промисловості  (ОП "Технології легкої промисловості") від 04.11.2021 р.

25. Зустріч із здобувачами  спеціальності  072 Фінанси, банківська справа та страхування  (ОП "Фінанси, банківська справа та страхування", ОП "Фінансовий менеджмент") від 09.12.2021 р.

26. Зустріч зі здобувачами ОП "Управління в системі соціального забезпечення" від 19.09.2022 р.

27.  Зустріч зі здобувачами вищої освіти усіх освітніх програм факультету митної справи, матеріалів та технологій 21.10.2022 р. 

28.  Зустріч зі здобувачами вищої освіти усіх освітніх програм факультету бізнесу та права від 01.11.2022 р.  

29.  Зустріч зі здобувачами вищої освіти  ОП "Екологія" від 18.11.2022 р.  

30.  Зустріч зі здобувачами вищої освіти спеціальності  122 «Комп’ютерні науки» від 23.11.2022 р.  

31. Зустріч зі здобувачами вищої освіти спеціальностей 035 Філологія (Прикладна лінгвістика), 061 Журналістика  від 17.02.2023 р.

32. Зустріч зі здобувачами вищої освіти кафедри соціогуманітарних технологій  від  30.03.2023 р.

33. Зустріч зі здобувачами вищої освіти ОП «Компʼютерна інженерія» та «Кібербезпека» від 05.10.2023 р. 

34.  Зустріч зі здобувачами вищої освіти ОП «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» та «Середня освіта. Інформатика» від 10.10.2023 р.  

35.  Зустріч зі здобувачами вищої освіти  факультету транспорту та механічної інженерії від 12.10.2023 р.

36. Зустріч зі здобувачами вищої освіти  ОП "Логістика" від 13.10.2023 р.

37. Зустріч зі здобувачами вищої освіти  ОП "Екологія" від 25.10.2023 р.

38. Зустріч зі здобувачами вищої освіти  ОП "Цивільна безпека" від 08.11.2023 р.

39. Зустріч зі здобувачами вищої освіти  ОП "Будівництво та цивільна інженерія" від 16.11.2023 р.

40. Зустріч зі здобувачами вищої освіти ОП "Комп'ютерні науки" від 22.11.2023 р.

41. Зустріч зі здобувачами вищої освіти  ОП "Психологія", ОП "Соціальне забезпечення" від 22.11.2023 р.

42. Зустріч зі здобувачами вищої освіти ОП "Економіка" від 29.11.2023 р.

43.  Зустріч зі здобувачами вищої освіти ОП "Облік і оподаткування" від 02.02.2024 р.

44. Зустріч зі здобувачами вищої освіти  061 Журналістика, 035 Філологія (прикладна лінгвістика), 075 Маркетинг, 081 Право від 12.03.2024 р.