Перейти до основного вмісту

Викладачі кафедри мають вагомий науковий доробок та залучають здобувачів до науково-пошукової роботи. Висока публікаційна активність викладацького колективу кафедри екології підтверджується десятками опублікованих фахових статей, публікацій, які індексуються у науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science, монографій, навчальних посібників та підручників, електронних навчально-методичних видань.

Щороку викладачі та студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних форумах, конференціях, з’їздах та конгресах, реалізуючи на практиці гасло «навчання через науку».

1

Значний обсяг наукових публікацій здійснено під керівництвом або за участі проф., д. геогр. н. Ярослава Олександровича Мольчака.

2

Викладачі кафедри є членами наглядової ради Національного агентства водних ресурсів України, Басейнових рад р. Західний Буг, р. Прип’ять, Координаційної ради Шацької міжвідомчої науково-дослідної екологічної лабораторії, Науково-технічних рад Шацького НПП, Черемського ПЗ, Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» та інших дорадчих органів.

Починаючи з 2014 р., на кафедрі розпочалося видання науково-практичного журналу «Екологічні нотатки», в якому публікують результати своїх досліджень українські та зарубіжні вчені, студенти та аспіранти.

23

Протягом тривалого часу на постійній основі на кафедрі проводяться Круглий стіл «Екологічні проблеми Волині» та Міжнародна науково-практична конференція «Енергетична безпека навколишнього середовища», які є осередком зустрічей та дискусій науковців регіону, фахівців-практиків у галузі екології та захисту довкілля України та наших європейських сусідів

4567

Наші здобувачі активно долучаються до наукової роботи, їх доповіді – у програмах усіх заходів, що проводяться на кафедрі.

У ЛНТУ видається «Студентський науковий вісник» – багатопрофільний журнал, у випусках якого, в серії «Природничі та технічні науки», активно публікують результати своїх наукових розробок студенти кафедри екології.

8

Щороку проводяться загально-факультетські наукові конференції студентів, за результатами яких публікуються збірники тез виступів, а кращих доповідачів відзначають грамотами та дипломами.

Здобувачі кафедри екології також є активними учасниками і переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів наукових студентських робіт, студентських предметних олімпіад, хакатонів та проєктних конкурсів екологічного спрямування.

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки. Гурток «Екобезпека Полісся», що діє під керівництвом доц., к. геогр. н. Віталіни Федонюк, має вагомі здобутки своїх слухачів у конкурсах наукових робіт та проектів.

У 2022 р. започатковано роботу гуртка «Екологічний моніторинг», тематика занять гуртка в основному присвячена вивченню можливостей застосування методів ІКТ та ДЗЗ  в екології. Гурток веде доц., к. геогр. н. Микола Федонюк, під керівництвом якого студенти виборювали високі призові місця на Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах наукових робіт.

фото

Науково-педагогічні працівники кафедри завершили у 2022 р. розробку двох комплексних науково-дослідних тем:

 

Назва наукової теми

Виконавці

1

Наукове обґрунтування оптимізації структури та функціонування і оптимізації екологічної мережі та об'єктів природо-заповідного фонду Волинської області. Терміни виконання – початок роботи 01.01.2020 р.- кінець роботи 31.12.2022 р.  № ДР 0120U105768.

Науковий керівник – к.і.н., доц. Іванців В.В., виконавці – к.г.н., доц. Федонюк В.В., к.г.н., доц. Федонюк М.А., к.с.-г.н., доц. Волянський В.О., к.г.н., доц.. Мисковець І.Я., д.г.н., проф. Мольчак Я.О.

2

Розробка технологій виготовлення органічних добрив методом біоферментації в умовах ССЗ західного Полісся України. Терміни виконання – початок роботи 01.01.2020 р. - кінець роботи 31.12.2022 р.   № ДР 0120U105769.

Науковий керівник -  канд. с.-г.н., доц. кафедри агрономії Луцького НТУ Мерленко І.М. Виконавці – канд. с.-г.н., доц. Бондарчук С.П.;  канд. пед. наук, доц. Коробчук Л.І.; канд. геогр. наук, доц. Панькевич С.Г., ст. викл. Картавий А.Г.

У 2023 р. науковці кафедри екології розпочали роботу над новою науково-дослідною темою:

Назва теми

Виконавці

1

Методологія та практика екологічного моніторингу територіальних громад Волинської області.  № ДР 0123U101002

Керівник – к.і.н.,доц. Іванців В.В. Відповідальний виконавець -  к.г.н., доц. Федонюк М. А.

Виконавці:

к.г.н доц, Федонюк В. В.

к.с.-г.н., доц Бондарчук С. П.

к.п.н доц, Коробчук Л. І.

к.г.н доц., Мисковець І. Я.

д.г.н проф. Мольчак  Я. О.

к.г.н доц. Панькевич С. Г.

Науковці кафедри разом із здобувачами також виконують прикладні дослідження екологічного спрямування на замовлення установ, підприємств, організацій, серед реалізованих господарсько-договірних тем – договори консультативного та дослідницько-пошукового типу, укладені з ДП СЛАП «Любешівагроліс», ТОВ «ВОЛИНСЬКА ЯГІДКА», Черемським ПЗ, ТзОВ «Вотерструм», Підгайцівською ОТГ, Управлінням агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації, ВОУЛМГ.  

 


Наукові здобутки студентів