Перейти до основного вмісту

Завідувача кафедри:  к.с-г.н., доцент
Волянський Віктор Олександрович

У даний час кафедра Лісового господарства здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

 • освітня програма «Лісове господарство» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 205 «Лісове господарство» за освітніми ступенями бакалавра та магістра;

   

 • освітня програма «Деревообробні та меблеві технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» спеціальність 187« Деревообробні та меблеві технології  » за освітнім ступенем бакалавра.

   

Навчальну і наукову діяльність на кафедрі здійснює дев'ять викладачів, серед яких; вісім кандидатів наук. 

Наукова діяльність кафедри лісового господарства 

Якісні показники викладацького складу, спрямовані на формування колективу високопрофесійних фахівців, які займаються науково-дослідною та навчально-методичною роботою, є результатом стратегії випускової кафедри.

Матеріальне забезпечення навчального процесу

До послуг студентів загальноуніверситетська і кафедральна бібліотеки. Матеріально-технічна база кафедри включає: спеціалізовані лабораторії: “Ручного та моторизованого лісозаготівельного обладнання та інструменту”; “Ботаніки і дендрології”; “Лісівництва”, науково-дослідну лабораторію "Лісової екології", дослідну ділянку. Створюється лабораторія деревообробки. Функціонує студентське навчально-науково-виробниче бюро "Лістех"

Більше новин на сторінці кафедри у Facebook за покликанням:

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063976785236&locale=uk_UA

 

КАФЕДРА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

вул. Львівська, 75, корпус «В»*

каб. № 242

ел. адреса:  forestry@lutsk-ntu.com.ua

Прізвище, ім’я, по батькові**

Посада

Номери телефонів

№ кабінету

міський

внутрішній

мобільний***

Волянський Віктор Олександрович

зав. каф.

«Лісового господарства»

74-61-13

1-78

097 452 65 81

242а

Мазепа Василь Григорович

професор

74-61-13

242

Вржещ Микола Вікторович

доцент

74-61-13

066 44 58 526

242

Герасимчук Олександр Павлович

доцент

74-61-13

095 510 14 83

242

Дацюк Леонід Миколайович

доцент

74-61-13

095 517 8429

242

Ковальчук Наталія Павлівна

доцент

74-61-13

066 97 52 711

242

Толстушко Наталія Олександрівна

доцент

74-61-13

050 139 0263

242

Шимчук Юрій Петрович

асистент

74-61-13

242

Сиваник Оксана Андріївна

інженер III  категорії

74-61-13

242

Козелко Юрій Іванович

старший лаборант

74-61-13

095 510 76 25

242

Освітні програми, за якими провадиться навчання на кафедрі:

205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

187 ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Запрошуємо до громадського обговорення освітніх програм "Лісове господарство" за спеціальністю 205 "Лісове господарство"  першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти та проекту освітньої програми «Деревообробні та меблеві технології» за спеціальністю 187 "Деревообробні та меблеві технології" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Пропозиції, побажання, зауваження приймаються на електронну скриньку кафедри лісового господарства forestry@lutsk-ntu.com.ua

 

Під час аналізу освітньої програми пропонуємо звернути увагу на наступні питання:

 • Чи відповідає перелік освітніх компонентів (дисциплін, практик) змісту спеціальності?
 • Чи збережена логічна послідовність вивчення дисциплін?
 • Наскільки збалансованим є кількість кредитів (годин), що виділяються на засвоєння окремих освітніх компонентів?
 • Чи достатньо часу виділяється на практичну підготовку фахівців?
 • Чи є в освітній програмі компоненти, які виглядають як неактуальні або застарілі?
 • Які освітні компоненти варто додати або розширити?
 • Чи відповідають програмні компетентності освітньому рівню бакалавра? Можливо, якісь можуть бути вилучені або додані.
 • Чи відповідають програмні компетентності освітньому рівню бакалавра? Можливо, якісь можуть бути вилучені або додані.

 

Освітні програми 

Проекти освітніх програм

 

Основи лісогосподарювання: навчальний посібник / С. І. Миклуш, Ю. М. Дебринюк, М.  В. Я. Заячук, В. О. Крамарець, Г. Т. Криницький, В. Г. Мазепа, О. Б. Михайлів, Л. С. Осадчук, М. І. Сорока, О. Г. Часковський [за ред. проф. Ю. М. Дебринюка]. — Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2022. — 830 с.  Доступ за посиланням: https://manusbook.com/9097_Basics_Forestry/index.html.

 

Мазепа В. Г., Новак А. А. Регіональне лісівництво: підручник. Львів: Сполом, 2023. 182 с. Доступ за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1EhGV8XhYYZoycsQNqUcpph_amv9qNPKX/view?usp=sharing

 

Регіональне та соціальне лісівництво : Навчальний посібник для студнетів вищих навчальних закладів / Мазепа В.Г., Турко В.М., Сірук Ю.В., Курбет Т.В. – Електронні дані. – Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2023. – 137 с. Доступ за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1F5ui4aNGbDJCkCHX21Xpsg4KxdGJRHXm/view?usp=sharing