Перейти до основного вмісту

Практична підготовка екологів – це одна з найважливіших складових становлення майбутнього фахівця, вагомий компонент формування професійних навичок (hard skills) та загальних вмінь, компетентностей, розуміння принципів співпраці в колективі, навичок практичної взаємодії, міжособистісної комунікації (soft skills). Тому значна увага надається на кафедрі організації навчальних, виробничих та переддипломних практик студентів.

Практична підготовка здобувачів здійснюється кафедрою за сприяння та організаційно-методичного забезпечення навчально-наукового центру "Volyn Business Hub", що працює в ЛНТУ.

З нормативною базою в сфері організації практик, договорами про проведення практик, договорами про співпрацю з стейкхолдерами, а також із зразками всіх необхідних здобувачу документів для успішного проходження практики можна ознайомитися за посиланнями:

 

 

Доброю багаторічною традицією є виїзні навчальні практики, маршрути яких пролягають до найцікавіших природоохоронних об’єктів і територій Західної України. Щороку місце наступної мандрівки вибирається з врахуванням побажань самих студентів (через опитування), можливостей організації поїздки, згоди установи, яка приймає екскурсантів.

Ми побували в Карпатах і Медоборах, на Шацьких озерах та в Соколиних горах, ми захоплювалися колекціями дорогоцінного каміння у Хорошеві та були вражені базальтовими і гранітними кар’єрами Житомирщини і Рівненщини. Ми обстежували терикони Нововолинська і форсували вбрід Черемське болото. Ми – студенти екологи ЛНТУ!

 
Відповідально підходить кафедра до організації виробничих та переддипломних практик здобувачів. Для їх проходження підписані договори з провідними науковими, науково-виробничими, виробничими та природоохоронними установами регіону.


Під час виїзних практик ми відвідали всі заповідники і більшість національних природних парків у Західному регіоні України. Розгорнуті звіти про різні види практичної підготовки студентів – в наступних інформаційних матеріалах.


Практичні заняття на виробництві, у науково-дослідних установах та лабораторіях, виїзні практики екологів

 

 

 

Якість освіти та її моніторинг – невід’ємна складова освітнього процесу у Луцькому національному технічному університеті.

В університеті працює відділ забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації, що організовує та спрямовує роботу усіх учасників освітнього процесу; напрацьовує нормативну базу, яка відповідає існуючим вимогам МОН та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; координує роботу комісій з якості освіти на факультетах та координаторів на кафедрах.

На факультеті аграрних технологій та екології постійно працює комісія з якості освіти, до складу якої залучені представники всіх учасників освітнього процесу.

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність є основою навчальної, наукової та виховної роботи в університеті і на кафедрі екології.

Формування у здобувачів знання та розуміння засад і принципів академічної доброчесності відбувається в процесі розповідей викладачів на заняттях, участі студентів у тематичних семінарах і тренінгах, які проводять співробітники відділу забезпечення якості освітнього процесу, знайомства з відповідними навчально-методичними виданнями.

Окремо поняття та принципи академічної доброчесності висвітлені у навчально-методичних вказівках до виконання курсових та кваліфікаційних робіт (проектів).

На кафедрі екології проводиться перевірка на наявність плагіату студентських наукових, курсових, кваліфікаційних робіт.

Курсові та наукові роботи перевіряються викладачем та здобувачем, із залученням наявних і доступних програм для такої перевірки.  

Кваліфікаційні роботи бакалавра та магістра перевіряються на наявність плагіату уніфіковано, з використанням програми Unicheck, на основі укладеного ЗВО з компанією договору.


Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або розгляд шляхів та методів вирішення практичної проблеми у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування і сталого розвитку, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, потребує застосування теоретичних положень і методів наук про довкілля. Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат.

Студент  самостійно обирає тему та наукового керівника кваліфікаційної роботи. Випускна робота може бути логічним продовженням досліджень, розпочатих  студентом при  написанні  курсових  робіт та курсових проектів, при виконанні міждисциплінарної курсової роботи, а також тематики наукових  публікацій студента, комплексних практичних індивідуальних завдань, що виконувалися  ним протягом навчання в університеті.

Тематика кваліфікаційних робіт бакалавра

Тематика кваліфікаційних робіт магістра

Методичні рекомендації до виконання здобувачами кваліфікаційної роботи

Приклади оформлення кваліфікаційної роботи та перевірки на плагіат

Накази, графіки, оголошення

Наші здобувачі можуть здобувати знання, використовуючи усі доступні ресурси, відкриті в епоху цифрових технології та глобалізації світу.

123

Якщо ти – активний та креативний студент, який пройшов професійний тренінг або стажування, переміг в олімпіаді чи науковому конкурсі, взяв участь в конференції або розробив і втілив інноваційний екологічний проект, ти маєш право на перезарахування результатів неформального навчання, згідно Положення про неформальну та інформальну освіту у ЛНТУ 

Протоколи перезарахування результатів неформальної освіти

Новини

Сертифікати про навчання студентів-екологів за програмою міжнародної академічної мобільності:

Сертифікат Хомік Бакалавр

Сертифікат Михайлюк Магістр

Студентські наукові гуртки

СКТБ «Екомоніторинг»

Наукові здобутки студентів

Наукова діяльність студентів

Ми – екологи, тому виховна та просвітницька робота – це одне з наших основних професійних завдань.

На кафедрі діє система наставництва, куратори – наставники академічних груп активно взаємодіють із здобувачами. Екскурсії у музеї та виставкові зали, поїздки у мальовничі куточки України – це наша добра традиція. Традиційними є також осінні театральні вечори у ЛНТУ, коли студенти і викладачі разом відвідують вистави Волинського обласного музично-драматичного театру та гастрольні спектаклі. Першокурсників знайомлять з бібліотеками нашого міста та спонукають стати їх читачами. А ще на Маланки, 13 січня ми приймаємо ватаги студентів – щедрувальників. Волонтерська робота, допомога ЗСУ, нашим громадянам, що переїхали з інших регіонів України, охоплених війною, допомога сиротинцям та лікарням, донорство – ми долучаємося до заходів та акцій нашого університету, міста, регіону.

Якщо виникли проблеми, конфліктні ситуації, якщо потрібна порада та допомога, студенти можуть звернутися у службу психологічної підтримки ЛНТУ:


 

Екскурсії та екологічні акції студентів кафедри